Prezentul regulament de functionare se doreste a fi in deplina concordanta cu principii precum: respectarea drepturilor fundamentale ale omului, asa cum sunt prevazute in conventiile internationale si in normele interne, respectarea intocmai a statutului si a celor mai inalte norme de conduita profesionala, neefectuarea niciunui rabat la standardele de calitate, precum si realizarea unei structuri viabile, din punct de vedere functional, in vederea atingerii urmatoarelor scopuri: eliminarea birocratiei, asigurarea unei bune colaborari intre structurile interne, precum si intre acestea si alte organisme si institutii, eliminarea erorilor, solutionarea cu promptitudine a cererilor, plangerilor, contestatiilor depuse de orice persoana care doreste sa devina membru al unuia din programele ce se desfasoara sub egida Asociatiei, sau care doreste sa beneficieze de serviciile si de protectia oferita de InfoCons.

In situatia in care membrul unuia din structurile ce fac parte din cadrul InfoCons are, sau exista suspiciuni ca ar avea vreun interes in solutionarea unui aspect ce ii este adus la cunostinta, acesta va fi obligat sa nu intervina in procedura de solutionare a cauzei respective. Neindeplinirea acestei obligatii va atrage nulitatea tuturor actelor si solutiilor ce au fost emise de catre structura din care face parte respectiva persoana.

Structurile Asociatiei, chiar daca prezinta interdependente, precum si raporturi clare de subordonare si coordonare, au la dispozitie, in ceea ce priveste solutionarea anumitor probleme ce le sunt prezentate, un anumit grad de autonomie, astfel incat organul ierarhic superior nu va putea inlatura concluziile, solutiile la care au ajuns membrii structurii ierarhic inferioare, fara indeplinirea unei proceduri de mediere.

1. Adunarea Reprezentativa a Membrilor

Organ fara personalitate juridica, ce functioneaza sub egida InfoCons. Se reuneste doar in sedinte extraordinare, o data pe an.

A. ORGANE DE CONDUCERE SI COMPONENTA:

a) Presedinte
b) Presedinte de onoare
c) Prim Vice-Presedinte
d) 8 vicepresedinti
e) 4 secretari de sedinta

Din cadrul Adunarii Reprezentative a Membrilor fac parte persoanele ce au obtinut calitatea de membru al unuia din Programelor dezvoltate de InfoCons.

B. ATRIBUTII SI MOD DE FUNCTIONARE:

a) la sedintele acesteia participa membrii Cosiliului Superior, membrii Adunarii Generale, membrii Consiliului Superior, ce au drept de vot in cadrul acesteia.
b) de asemena, la sedintele desfasurate sub egida Adunarii, pot participa si invitati.
c) ordinea de zi a Adunarii, precum si pregatirea sedintelor acesteia este realizata de catre Secretariatul General.
d) data la care se va desfasura prima sedinta a Adunarii va fi stabilita de catre Consiliul Director al InfoCons, urmand ca urmatoarele intruniri sa se realizeze la data stabilita in sedinta anterioara.
e) convocarea membrilor Adunarii, precum si a invitatiilor se realizeaza de catre Secretariatul General, prin intermediul Departamentului de relatii.
f) in adoptarea deciziilor, membrii acesteia pun in discutie problemele aflate pe ordinea de zi. Acestea pot fi propuse de catre oricare dintre membrii Adunarii.
g) isi numesc organele de conducere, pe o perioada de 4 ani.
h) adoptarea deciziilor:

 • se face prin vot majoritar simplu, raportat la numarul de membrii prezenti
 • organele de conducere se aleg prin vot majoritar simplu secret
 • in situatia in care se candideaza pentru un post unic (presedinte, prim-vicepresedinte) si nici unul dintre candidati nu intruneste un numar de voturi egal cu 50% +1 din totalul membrilor prezenti, dintre candidati se vor alege primii doi ce intrunesc cel mai mare numar de voturi, dupa care se va trece la o noua sesiune de votare.

i) propun numirea unor membrii onorifici ai Adunarii.
j) prin vot unanim, pot sa decida excluderea unui membru din cadrul Adunarii, pentru unul din urmatoarele motive:

 • aduce prejudicii grave de imagine sau materiale InfoCons.
 • a fost condamnat, prin hotarare ramasa definitiva pentru savarsirea unor infractiuni ce intra in contradictie directa cu principiile si scopul InfoCons.

k) studiaza propunerile ce privesc dezvoltarea Programului ce au fost incluse pe ordinea de zi, in vederea dezbaterii.
l) problemele ce urmeaza a fi discutate in cadrul sedintei sunt desemnate de o comisie formata din membri ai Secretariatului General.

2. Comisia de disciplina

Isi desfasoara activitatea sub directa coordonare a Secretariatului General, realizand o solutionare optima a divergentelor aparute intre structurile ce fac parte din Programe diferite, precum si intre structurile ce nu sunt incadrate in Programele dezvoltate de InfoCons.

A. ORGANE DE CONDUCERE:
a) Presedinte
c) PrimVice-Presedinte
d) 3 Vice-Presedinti

B. ATRIBUTII:
a) mediaza conflictele ce apar in cadrul sau intre organismele ce-si desfasoara activitatea in cadrul unor Programe diferite.
b) propune solutii in ceea ce priveste rezolvarea respectivelor conflictele.
c) verifica modul in care se desfasoara activitatea organismelor ce fac parte din structura programului, in legatura cu realizarea de catre acestea a procesului de evaluare a declaratiei de conformitate, depusa de persoana ce doreste obtinerea calitatii de membru al Programului.
d) in acest sens, va face raportari periodice Secretariatului General, in care vor fi prezentate concluziile la care s-a ajuns in urma desfasurarii acestei activitati.
e) face propuneri in ceea ce priveste fluidizarea si optimizarea activitatii intreprinse de catre organismele care isi desfasoara activitatea in cadrul InfoCons, pe baza observatiilor proprii, precum si pe baza rapoartelor si observatiilor realizate de celelalte structuri ale InfoCons.
f) membrii acesteia sunt totodata si membri in cadrul Consiliului Superior de coordonare si control, participand in aceasta calitate la sedintele ordinare si extraordinare pe care aceasta le sustine.
g) mediaza totodata si eventualele conflicte ce ar putea aparea intre persoane din exteriorul InfoCons si organisme ce isi desfasoara activitatea sub egida Programului, conflicte ce pot aparea in legatura cu modalitatea in care a fost solutionata cererea acestora in vederea dobandirii calitatii de membru al unuia dintre Programele dezvoltate de catre InfoCons.
h) propun un necesar de venituri, in functie de activitatile intreprinse pe anul in curs coroborate cu estimarile privind activitatea ce va fi intreprinsa in perioada urmatoare.
i) supervizeaza activitatea intreprinsa de Subcomisiile de mediere ce fac parte din structurile programelor dezvoltate de InfoCons.

3. Secretariatul general

Prin intermediul acestui organism fara personalitate juridica, se realizeaza coordonarea intregii activitati a InfoCons, reprezentarea acesteia in relatiile cu tertii, precum si apararea intereselor InfoCons in instanta.

A. ORGANE DE CONDUCERE:
a) Secretar General
b) Prim secretar
c) 4 Subsecretari

B. STRUCTURA:

 • Departamentul de relatii:
  • Departamentul relatiilor interne
  • Departamentul relatii cu structurile de stat
  • Departamentul de relatii cu reprezentantii societatii civile si ai sindicatelor
  • Departamentul de relatii externe
 • Departamentul de arhivare si pastrare a documentelor
 • Departamentul juridic
 • Departamentul de protocol
 • Departamentul de management
  • Departamentul pentru planificarea programelor si a bugetului
  • Departamentul pentru managementul resurselor umane
  • Departamentul pentru managementul arhivelor

C. ATRIBUTII:

a) supervizeaza si aproba documentele redactate de secretariatele ce-si desfasoara activitatea in cadrul programelor initiate si sustinute de catre InfoCons.
b) asigura transmiterea datelor, realizeaza circuitul actelor intre structurile InfoCons, precum si intre acestea si terti.
c) indeplinirea acestor atributii se realizeaza prin intermediul unuia dintre compartimente.
d) asigura organizarea sedintelor Adunarii Reprezetative, Consiliului Director precum si a tuturor actiunilor interdepartamentale.
e) realizeaza, in functie de propunerile facute de catre organismele ce fac parte din cadrul structurii InfoCons, precum si, in functie de directivele primite din partea Consiliului Director, o planificare a bugetului si a activitatilor ce sunt dezvoltate prin intermediul programelor coordonate de catre InfoCons.
f) face propuneri Consiliului Dorector in ceea ce priveste personalul necesar in vederea unei optime realizari a activitatii desfasurate in cadrul InfoCons. Aceste propuneri se realizeaza avand ca fundament modul in care s-a desfasurat activitatea, precum si preconizarile referitoare la acest aspect.
g) asigura buna functionare a structurilor ce fac parte din cadrul InfoCons.
h) avizeza actele emise de Secretariatele ce fac parte din cadrul programelor dezvoltate de catre InfoCons, prin intermediul fiecarui Departament in parte.
i) poate propune motivat persoanelor ce au atributia convocarii Consiliului Director, fie din initiativa proprie, fie in urma solicitarilor in acest sens, venite din partea Secretariatelor Programelor, sa ceara convocarea Cosiliului, in vederea emiterii de catre acesta a unor hotarari prin care sa fie solutionate aspectele mentionate in cererea de convocare.
j) aduce la indeplinire masurile adoptate si avizate de catre Consiliul Director potrivit statutului intern.
k) asigura o permanenta colaborare a InfoCons cu structurile de stat, precum si cu reprezentantii societatii civile si ai sindicatelor.
Membrii acestei Structuri nu pot incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama asociatiei InfoCons fara acordul expres anterior al C.D.
l) in cadrul atributiilor Secretariatului General, se inscrie si alinierea normelor si standardelor ce reglementeaza domeniile de actvitate in sfera carora isi desfasoara activitatea Asociatia, la normele uzitate in cadrul Uniunii Europene. De altfel, acesta reprezinta unul dintre scopurile fundamentale ale InfoCons.

In vederea realizarii acestuia, Divizia de relatii externe va putea desfasura, cu acordul Consiliului Director, urmatoarele activitati:
I. determina si delimiteaza organismele internationale ce-si desfasoara activitatea in aceeasi sfera ca si Asociatia.
II. stabileste relatii de colaborare cu acestea.
III. colaboreaza, in vederea realizarii acestor atributii cu structurile din cadrul programelor InfoCons ce au drept obiect de activitatea cercetarea legislatiei Europene si internationale, precum si realizarea de propuneri in ceea ce priveste desfasurarea programelor desfasurate sub egida InfoCons, in concordanta cu aceste reglementari, dar si cu respectarea intocmai a legislatiei Romaniei.
IV. prin intermediul Diviziei de relatii cu structurile de stat, trimite propuneri privind aquisul comunitar, Ministerului Integrarii Europene.

m) Persoanele ce asigura conducerea Secretariatului General, au si calitatea de membru al Consiliului Superior de coordonare si control.

4. Corpul Observatorilor

Codul Observatrului

Codul Observatorului InfoCons, prezinta in extensie drepturile si responsabilitatile persoanelor din cadrul corpului observatorilor.

Codul nu poate da raspunsuri pentru toate problemele (unele delicate) din activitatea acestora, dar desigur el este punctul de plecare pentru a ne gandi la acestea si a le pune in dezbatere. Consideram ca si persoanele adulte isi pot modifica modul de a gandi, ca munca educationala din cadrul Organizatiei si exemplul personal al celor din conducere, pot influenta comportamentul etic.

Putem concluziona ca acest Cod exprima principiile si valorile etice care trebuie sa caracterizeze conduita cotidiana a tuturor observatorilor Asociatiei de la cei cu functii de conducere pana la personalul de executie. El stabileste liniile directoare atat pentru relatiile profesionale dintre observatori si public, cat si intre categoriile de personal.

Codul Observatorului nu are ca scop inmultirea regulilor pe care observatorul trebuie sa le tina minte, ci de a-i prezenta cu claritate ce se asteapta de la comportamentul sau (sa faca sau sa nu faca), sa-i arate calea care trebuie urmata. Scopul lui este de a procura raspunsuri ce nu se gasesc in continutul legilor sau regulamentelor pe care le-a invatat, de a-i arata ce este rezonabil si ce nu, ce trebuie combatut (eliminat) si ce este acceptabil.

Articolul I.

Vocatia observatorului InfoCons este apararea drepturilor legitime ale consumatorilor si promovarea produselor si serviciilor din Romania.
Pentru aceasta, observatorul isi va dezvolta in permanenta propriile capacitati intelectuale si profesionale pentru a face fata, creativ si eficace, problemelor ce le are de rezolvat in timpul indeplinirilor sarcinilor.
In activitatea zilnica, observatorul este constient de responsabilitatile sale, care il pun in situatia de a alege solutiile adecvate in toate aspectele muncii sale: in relatiile cu consumatorii, comerciantii, autoritatile statului.
Observatorul isi va orienta activitatea in acord cu acest Cod, cu toate legile, regulamentele, ordinele si alte instructiuni apartinand InfoCons, precum si in acord cu judecata sa profesionala si propria constiinta.

O atitudine morala si comportamentul profesional adecvat – sunt elemente esentiale catre care se indreapta toate consideratiile Codului, astfel:

 • Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.
 • Isi desfasoara activitatea in interesul si in sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii, in vederea respectarii drepturilor legitime ale consumatorilor si promovarea produselor si serviciilor.
 • este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, prevederile regulamentului observatorilor.
 • calitatea de observator se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de regulamentul InfoCons
 • calitatea de observator se dobandeste indiferent de rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau origine sociala.
 • sa fie apta din punct de vedere fizic si psihic;
 • sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate.
 • activitatea si conduita observatorului sunt evaluate o data pe luna, iar concluziile se consemneaza in aprecierea acestuia cu acordarea unuia dintre urmatoarele calificative: “exceptional”, “foarte bun”, “bun”, “corespunzator”, “necorespunzator”.

Articolul II.

Pct.A. Consiliul Director are sarcina de a asigura protejarea demnitatii profesionale si morale a membrilor sai, indiferent de pozitia pe care acestia o au in cadrul structurilor profesionale si va lua toate masurile necesare pentru aplicarea si repectarea principiilor cuprinse in prezentul Cod.
Pct.B. Pe parcursul intregii sale vieti profesionale, observatorul este aflat in serviciul cetatenilor, oferind asistenta in domeniul respectarii si apararii drepturilor legitime ale consumatorilor si promovarii produselor si serviciilor din Romania.
Pct.C. Observatorul este obligat sa fie in permanenta constient ca prin activitatea sa, poate influenta modul de viata al unor fiinte umane si ca acest lucru, implica o relatie bazata pe respect, pe asigurarea secretului profesional si a confidentialitatii informatiilor, in limitele impuse de legile si reglementarile actuale.
Pct.D. Codul observatorilor InfoCons stabileste normele de conduita care trebuie sa orienteze comportamentul tuturor observatorilor, atat in timpul exercitarii indatoririlor profesionale, cat si in viata extraprofesionala, astfel incat, prin modul lor de viata si prin actiunile pe care le intreprind, sa contribuie la cresterea prestigiului si renumelui organizatiei.
Pct.E. Observatorii trebuie sa dea dovada de integritate morala si profesionala, sa isi desfasoare activitatea fara nici o forma de discriminare pe motive de rasa, etnie, sex, orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut social, situatie materiala, deficiente fizice sau psihice si sa nu ia nici o decizie in baza unor motive sau sentimente personale.
Pct.F. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toti membrii si observatorii Organizatiei, pe toata durata desfasurarii activitatii lor in cadrul acesteia.
Pct.G. Consiliul Director, are sarcina de a asigura protejarea demnitatii profesionale si morale a membrilor sai, indiferent de pozitia pe care acestia o au in cadrul structurilor profesionale si va lua toate masurile necesare pentru aplicarea si repectarea principiilor cuprinse in prezentul Cod.
Pct.H. In cazul constatarii incalcarii prevederilor Codului de catre membrii sau observatorii organizatiei, Consiliul Director propune Presedintelui masurile pe care le considera necesare pentru rezolvarea situatiei respective.
Pct.I. Indatoririle Observatorului.

  sa fie loial organizatiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei si drepturile legitime ale consumatorilor;
 • sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, in special fata de consumatori.
 • sa isi perfectioneze continuu nivelul de instruire profesionala si generala
 • sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga activitate;
 • sa fie respectuos, cuviincios si corect.
 • sa acorde sprijin colegilor in executarea atributiilor;
 • sa informeze Consiliul Director si celelalte autoritati abilitate cu privire la faptele de coruptie savarsite de alti observatori, de care a luat cunostinta;
 • prin intregul sau comportament, sa se arate demn de consideratia si increderea impuse de calitatea de observator;

Articolul III.

Pct.A. Obligatiile Observatorului:

 • sa pastreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
 • sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala;
 • sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor stabilite;
 • sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa si sa nu compromita, prin activitatea sa publica ori privata, prestigiul calitatii sau a organizatiei din care face parte.

Pct.B. Trebuie sa-si exploateze la maximum capacitatea profesionala, pentru obtinerea de maxima performanta in exercitarea indatoririlor.
Pct.C. Trebuie sa contribuie la promovarea ordinii de drept, sa nu lase interesele personale sa-i afecteze deciziile profesionale si, prin integritatea sa, sa contribuie la imaginea intregii institutii.
Pct.D. Trebuie sa se asigure ca comportamentul sau este in concordanta cu acest Cod si serveste ca exemplu pentru colegii sai.
Pct.E. Trebuie sa aiba grija de patrimoniul organizatiei, folosindu-l economic, cu eficienta si numai pentru scopurile destinate.
Pct.F. Trebuie sa fie foarte atent in transmiterea si consemnarea informatiilor primite. El trebuie sa le transmita exact si cu punctualitate celor in drept , facand intotdeauna distinctie intre fapte, judecati si interpretari.
Pct.G. Trebuie sa faca orice i se cere si este posibil, pentru a-si realiza indatoririle, dand dovada de initiativa si perseverenta.
Pct.H. Trebuie sa intreprinda numai ceea ce intra in atributiile sale si este sigur ca poate realiza in bune conditii.
Pct.I. Trebuie sa se considere reprezentant al InfoCons si trebuie sa aiba grija ca toate actiunile sale , care sunt privite ca fiind ale unui lucrator al acesteia, sa duca la mentinerea renumelui si bunei imagini ale organizatiei.

Articolul IV

Pct.A. Trebuie sa arate respect fata de orice fiinta umana, atat in prezenta cat si in absenta sa, indiferent daca il agreeaza sau nu ca persoana si comportament, fel de a vorbi si de a se imbraca.
Pct.B. Trebuie sa aiba grija sa nu ofenseze sensibilitatea celorlati, valorile in care cred acestia, obiceiurile si credintele lor.
Pct.C. Trebuie sa fie respectate alte culturi, obiceiuri si credinte, cu exceptia celor contrare standardelor legalizate si valorilor morale si profesionale ale organizatiei.
Pct.D. Nu trebuie sa permita ca opiniile sale politice, sau de alta natura, sa ii afecteze performantele in realizarea sarcinilor sau relatiile cu ceilalti membrii.
Pct.E. Trebuie sa evite orice implicare emotionala sau personala relativ la persoanele care se adreseaza InfoCons sau familiilor acestora, cu exceptia cazului cand aceasta este ceruta de realizarea sarcinilor profesionale.
Pct.F. Trebuie sa informeze cu exactitate pe cei autorizati prin lege si sa aiba grija ca informatiile sa nu ajunga in posesia unor persoane neautorizate.
Trebuie sa foloseasca informatiile confidentiale de care a luat cunostinta, numai in vederea indeplinirii sarcinilor sau imbunatatirea performantelor profesionale.
Pct.G. Trebuie sa actioneze numai in limita autoritatii date, realizandu-si indatoririle cu profesionalism, corectitudine si obiectivitate, fara a favoriza pe nimeni.
Pct.H. Trebuie sa fie preocupat de calitatea muncii sale precum si de justetea demersurilor pe care le intreprinde in solutionarea problemelor sau sarcinilor incredintate.
Pct.I. Trebuie sa se adreseze decent si politicos, intr-o maniera corespunzatoare pozitiei sale.
Pct.J. Trebuie sa-si impartaseasca cunostintele sale profesionale cu colegii pentru a-i ajuta sa fie capabili sa-si inbunatateasca performantele profesionale si sa nu actioneze in nici un fel pentru a-i obstructiona.

Articolul V

Pct.A. Observatorului ii este interzis:

 • sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale sale, daruri sau alte avantaje;
 • sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa, ori care nu i-au fost repartizate, sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri.
 • sa foloseasca forta
 • sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice altele decat cele prevazute expres in normele si regulamentele InfoCons

Pct.B. Abateri Disciplinare:

 • comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a observatorului sau prestigiului organizatiei;
 • depasirea atributiilor ori lipsa de solicitudine in relatiile cu cetatenii;
 • incalcarea normelor privind confidentialitatea activitatii desfasurate;
 • interventia pentru influentarea solutionarii unor cereri privind satisfacerea intereselor oricarei persoane.

Prezentul COD se completeaza cu prevederile:

Extras din Ordonanta 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor – REPUBLICARE

——————————————————————————–

*) Republicata in temeiul art.1 pct. 6 alin. final din Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994.
In temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romaniei si al Legii nr. 81/1992,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta :
Art. 3. Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

 1. de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime ;
 2. de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori ;
 3. de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate ;
 4. de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de lege ;
 5. de a se organiza in asociatii pentru protectia consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor.

CAPITOLUL 2 Potectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor

Art. 4. Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
Se interzic producerea, importul si comercializarea produselor falsificate sau contrafacute.”

Art. 5. Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilitatii minimale stabilite de producator.
Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilitatii minimale inscrise pe produs, pe eticheta, pe ambalaj sau in documentele insotitoare.

Art. 6. Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cand se impune protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, in urmatoarele cazuri:

 1. fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
 2. furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor.

Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.

Art. 7. Agentii economici sint obligati :

Agentii economici sunt obligati:

a) producatorii:

 • sa raspunda pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de produsul cu defect, precum si pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o actiune sau o omisiune a unei terte persoane;
 • sa puna pe piata numai produse sigure si, daca actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate si/sau certificate;
 • sa puna pe piata numai produse care respecta conditiile prescrise sau declarate;
 • sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de la consumatori produsele la care organele abilitate sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor, daca aceasta masura constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;
 • sa asigure in productie conditii igienico-sanitare conform normelor sanitare in vigoare;

b) distribuitorii:

 • sa se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure si respecta conditiile prescrise sau declarate;
 • sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase;
 • sa anunte, imediat, autoritatile publice competente, precum si producatorul despre existenta pe piata a oricarui produs de care au cunostinta ca este periculos;
 • sa retraga de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat ca nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, daca aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;
 • sa asigure conditiile tehnice stabilite de producator, precum si conditiile igienico-sanitare pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor in vigoare;

c) prestatorii de servicii:

 • sa foloseasca, in cadrul serviciilor prestate, numai produse si proceduri sigure si, dupa caz, daca actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate si/sau certificate, si sa anunte imediat existenta pe piata a oricarui produs despre care au cunostinta ca este periculos;
 • sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
 • sa respecte conditiile prescrise sau declarate, precum si clauzele prevazute in contracte;
 • sa asigure, la prestarea serviciilor, conditiile tehnice stabilite de producator, precum si conditiile igienico-sanitare, conform normelor in vigoare;
 • sa raspunda pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.

CAPITOLUL 3 Protectia intereselor economice ale consumatorilor

Art. 8. Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.

Art. 9. Agentii economici sunt obligati sa puna pe piata numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, sa se comporte in mod corect in relatiile cu consumatorii si sa nu foloseasca practici comerciale abuzive.

Art. 10. Drepturile consumatorilor, la incheierea contractelor, sint :

 1. a) libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive in vanzare, de natura a influenta optiunea acestora;
 2. de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor;
 3. de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;
 4. de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale ;
 5. de a li se asigura service-ul necesar si piese de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti ;
 6. de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil ; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.
 7. de a sesiza asociatiile pentru protectia consumatorilor si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si de a face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor.

Art. 11. Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.
Indicatiile mijloacelor de masurare trebuie sa fie lizibile si la vederea cumparatorului.

Art. 12. Consumatorii au dreptul de a pretinde vanzatorilor remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.
Vanzatorul suporta toate cheltuielile legate de aceste deficiente, situatie care nu il exonereaza de raspundere pe producator in relatia sa cu vanzatorul.

Art. 13. Remedierea deficientelor aparute la produse sau servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate si care nu sunt imputabile consumatorului se face in termenul maxim stabilit prin reglementari sau, dupa caz, prin contract.
In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

Art. 14. In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, precum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.
Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vinzatorului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.

Art. 15. Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.
Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizata a acestuia, calculata in functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica. Valoarea actualizata astfel calculata nu va putea fi mai mica decat contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelasi fel, in momentul restituirii.
Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul sau serviciul inlocuit ca si pentru produsul sau serviciul vandut initial.
Persoanele imputernicite conform art. 49 sa constate contraventia si sa aplice sanctiunea prevazuta de prezenta ordonanta vor stabili o data cu sanctiunea si masuri de remediere, inlocuire a produsului ori a serviciului, precum si restituirea contravalorii acestuia, dupa caz.

Art. 16. Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori al inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.

Art. 17. Vanzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vanzatorul suporta si cheltuielile legate de acestea, situatie care nu il exonereaza de raspundere pe producator in relatia sa cu vanzatorul.

CAPITOLUL 4 Informarea si educarea consumatorilor

Art. 18. Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate.

Art. 19. Informarea consumatorilor despre produsele si serviciile oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul sau serviciul, in functie de natura acestuia.

Art. 20. Producatorul trebuie sa informeze despre denumirea produsului, denumirea si/sau marca producatorului, adresa producatorului, cantitatea si, dupa caz, termenul de garantie, de valabilitate sau data durabilitatii minimale, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, aditivii folositi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau pastrare, despre contraindicatii, precum si despre valoarea nutritiva la produsele alimentare preambalate si despre tara producatoare, in cazul produselor din import.
Produsele de folosinta indelungata trebuie sa fie insotite de certificatul de garantie si, daca reglementarile in vigoare prevad, de declaratia de conformitate, precum si de cartea tehnica ori de instructiunile de folosire, instalare, exploatare, intretinere, eliberate de catre producator.
Vanzatorul trebuie sa informeze consumatorii despre pretul produsului si sa ofere acestora toate informatiile si documentele tehnice care trebuie sa insoteasca produsul.
Toate informatiile privitoare la produsele si serviciile oferite consumatorilor, documentele insotitoare, precum si contractele preformulate trebuie sa fie scrise in limba romana, indiferent de tara de origine a acestora, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi.
Informatiile trebuie sa fie complete, corecte, precise si explicite si sa cuprinda denumirea produsului, marca producatorului, cantitatea, pretul, termenul de garantie sau de valabilitate si, dupa caz, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, eventualii aditivi sau ingredienti folositi, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii si modul de utilizare, de manipulare, de conservare sau de pastrare, precum si alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse ; la produsele alimentare preambalate se mentioneaza si valoarea nutritiva.
Produsele de folosinta indelungata sint insotite si de “declaratia de conformitate”, “certificat de garantie” si, dupa caz, “carte tehnica” ori “instructiuni de folosire”, redactate in limba romana, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, conditiile de instalare, exploatare, intretinere , data fabricatiei, termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii instructiunilor.
Fac exceptie de la prevederile alineatelor precedente marcile de fabrica sau de comert, denumirile de firme ori societati comerciale, denumirea produselor tipice cunoscute publicului larg, precum si termenii straini utilizati in mod curent si care se gasesc in dictionare uzuale.
Pentru produsele din import, textul in limba romana poate fi completat cu traduceri in una sau mai multe limbi straine care vor fi stabilite de catre Guvern.

Art. 21. Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile si, dupa caz, declaratia de conformitate.

Art. 22. Agentii economici sunt obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpararii, modul de utilizare si functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute ; la lansarea pe piata a produselor, acestia sint obligati sa efectueze demonstratii de utilizare.

Art. 23. Obligatia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 si 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.

Art. 24. Se interzice prezentarea prin publicitate – in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele – a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate.

Art. 25. Preturile si tarifele trebuie indicate in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit.

Art. 26. Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri si in spatii autorizate, conform reglementarilor legale in vigoare.
Este obligatorie afisarea, in mod vizibil, a denumirii unitatii, autorizatiei de functionare, precum si afisarea si respectarea orarului de functionare.
Orarele de functionare vor fi stabilite, dupa caz, in conformitate cu hotararile administratiei publice locale.

CAPITOLUL 6 Asociatiile pentru protectia consumatorilor

Art. 31. In sensul prezentei ordonante, asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt considerate organizatii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, si care, fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, in general.

Art. 32. Asociatiile pentru protectia consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in consiliile consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor, in care organele administratiei publice sunt reprezentate, daca indeplinesc conditiile prezentei ordonante.

Art. 37. Asociatiile pentru protectia consumatorilor sunt consultate de catre serviciile si organismele administratiei publice prevazute la art. 36, potrivit competentelor, la elaborarea dispozitiilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:

 1. cunoasterea cerintelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor
 2. formarea unei atitudini corecte a agentilor economici angajati in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora ;
 3. prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

Art. 38. Asociatiile pentru protectia consumatorilor au urmatoarele drepturi si obligatii:

 1. de a fi sprijinite logistic de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
 2. de a primi sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
 3. de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau retragerii de pe piata a produselor ori serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
 4. de a solicita agentilor economici realizarea de produse si servicii in conditii speciale, in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de varsta a treia;
 5. de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
 6. de a solicita si de a obtine informatii asupra pretului si caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora;
 7. de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori;
 8. de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor;
 9. de a solicita serviciilor sau organelor administratiei publice, prevazute la art. 36, efectuarea de analize si incercari ale produselor destinate consumatorilor si de a publica rezultatele;
 10. de a initia actiuni proprii, in vederea identificarii cazurilor in care agentii economici nu respecta drepturile consumatorilor prevazute de lege, precum si a cazurilor de neconformitate a produselor sau serviciilor, si de a sesiza, in cadrul unei proceduri de urgenta, serviciile sau organele de specialitate ale administratiei publice abilitate sa actioneze in consecinta.

CAPITOLUL 7

Consiliul consultativ
Art. 39. La nivel central si local – judet, oras, comuna – se constituie cate un consiliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric necesar :

 1. stabilirii si aplicarii politicii de protectie a consumatorilor ;
 2. corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

Art. 40. Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din :

 1. reprezentanti ai tuturor serviciilor descentralizate si ai organelor administratiei publice care au competente cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;
 2. prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora ;
 3. reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor ;
 4. reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

Art. 41. Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, pe fiecare nivel in parte.

CAPITOLUL 8

Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciati si agentii economici
Art. 42. Agentii economici raspund pentru orice paguba datorata unor deficiente privind calitatea produselor sau serviciilor, aparuta in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate a acestora si care nu este imputabila consumatorului, precum si unor eventuale vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat sau care pot afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor.
Raspunderea se mentine si in cazul in care livrarea produselor sau prestarea serviciilor se face in mod gratuit sau cu pret redus ori daca acestea se comercializeaza ca piese de schimb sau se distribuie sub alte forme.
Daca doua sau mai multe persoane sunt raspunzatoare pentru aceeasi paguba, ele raspund solidar.
Art. 42.1 Pentru angajarea raspunderii civile a agentului economic consumatorul prejudiciat trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.
Art. 42.2 Producatorul este exonerat de raspundere pentru pagubele generate de produsele cu defect, daca dovedeste existenta uneia dintre situatiile urmatoare: a) nu el este cel care a pus produsul in circulatie; b) defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus in circulatie sau a aparut ulterior punerii in circulatie a produsului din cauze neimputabile lui; c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alta forma de distributie in scop economic; d) paguba se datoreaza respectarii unor conditii obligatorii impuse de reglementarile emise de autoritatile competente; e) nivelul cunostintelor stiintifice si tehnice la momentul punerii in circulatie a produsului nu i-a permis depistarea existentei defectului.
Producatorul de componente este exonerat de raspundere daca dovedeste ca defectul este imputabil fabricantului produsului finit datorita proiectarii gresite a ansamblului in care acesta a fost montat sau instructiunilor date de catre acesta.
Art. 42.3 Raspunderea producatorului poate fi limitata de instanta competenta daca paguba este cauzata, impreuna, de defectul produsului si culpa consumatorului vatamat sau prejudiciat ori a altei persoane, pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.
Art. 42.4 Aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante nu exclude posibilitatea consumatorului vatamat ori prejudiciat de a pretinde despagubiri in temeiul raspunderii contractuale sau extracontractuale ori al altui regim special de raspundere existent la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
Societatile de asigurare au un drept de regres impotriva agentului economic raspunzator, conform legii, pentru sumele platite persoanelor prejudiciate.
Art. 42.5 Orice clauza abuziva contractuala de limitare sau exonerare de raspundere a agentului economic, incheiata intre comerciant si consumator, este lovita de nulitate absoluta.
Art. 42.6 Dreptul la actiune pentru repararea pagubei, ce decurge din prevederile prezentei ordonante, se prescrie in termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii agentului economic, insa nu mai tarziu de la implinirea a 10 ani de la data la care agentul economic a pus produsul in circulatie, cu conditia ca paguba sa se fi produs inauntrul termenului de 10 ani.
Art. 42.7 Actiunea pentru repararea pagubelor produse este de competenta instantei de judecata in a carei raza teritoriala s-a produs paguba sau consumatorul are domiciliul ori agentul economic reclamat isi are sediul, dupa caz.
Art. 43. Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile pentru protectia consumatorilor, infiintate in conditiile prevazute la art. 33 si 34, impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.

NORME GENERALE DE MORALA SI ETICA PROFESIONALA

Avand in vedere pregatirea pe care o aveti, este firesc sa folositi termeni eleganti si elevati, dar adaptati-va limbajul la persoana cu care sunteti in contact pentru a nu parea ingamfati.
In relatiile cu consumatorii si comerciantii folositi in permanenta un ton politicos, reactionand cu blandete la eventualele irascibilitati ale petentilor. Nu uitati ca ni se adreseaza oameni necajiti, aflati in situatia de a li se fi incalcat, uneori foarte grav, drepturile, ajunsi la capatul rabdarii. Abordati-i cu calm si intelegere. Uneori o vorba buna din partea dvs. poate fi o alinare.
Cand credeti ca este cazul, fiti fermi, dar nu rai. Nu va lasati umiliti dar nici nu jigniti pe nimeni!

S-a dovedit in timp ca, in armata, disciplina militara este garantul indeplinirii de succes a misiunilor de lupta.
Intr-o institutie, respectarea regulilor de catre personal si asigurarea ordinii la locul de munca a demonstrat, tot in timp, ca asigura in mare succesul afacerii si implicit bunastarea angajatilor.
Disciplina muncii este fundamentala ptr. orice activitate umana . In sport, in familie, pe strada, pana si in joaca celor mici, totul se desfasoara conform unor reguli!
Insusiti-va regulile activitatii profesionale, acceptati-le ca pe o necesitate si respectati-le cu strictete. Veti fi apreciati de catre sefi si va veti asigura o mai mare eficienta a muncii.
Cand considerati ca una sau mai multe dintre ele va lezeaza drepturile sau demnitatea , aduceti acest lucru la cunostinta sefilor argumentandu-va parerea. Cu siguranta veti fi ascultati.
Acceptand sa munciti in cadrul organizatiei inseamna ca va insusiti idealurile proclamate de catre aceasta. Faceti un titlu de onoare respectand promovarea lor.
Fiti mandri de apartenenta la aceasta organizatie si luptati ptr. sporirea prestigiului ei dovedindu-va astfel atasamentul.

Nu va angajati in afaceri de natura sa afecteze indeplinirea corecta a atributiilor.
In principiu, orice om are dreptul sa intre intr-o afacere aducatoare de profit. In cazul multor profesii, exista totusi limitari legale, la care se adauga cele de ordin moral.
De exemplu, se considera abatere de la normele etice angajarea in afaceri lucrative, cu intentia de a folosi datele confidentiale la care persoana are acces prin intermediul activitatii de serviciu, prin faptul ca lucreaza cu oamenii si in institutii in care se pot obtine cu usurinta informatii avantajoase. Lansarea in asemenea afaceri este in afara moralei, chiar cand in rol de titulari figureaza membrii ai familiei, rude, prieteni, cunoscuti.
In conditiile economiei de piata concurentiale, este dificil de rezistat tentatiei unor castiguri mai mari, dar normele morale trebuie respectate.

Multa lume considera ca, in postura de membrii sau observatori ai organizatiei, avand atributii in domeniul apararii drepturilor legitime ale consumatorilor si promovarea produselor si serviciilor, puteti interveni pentru rezolvarea, uneori chiar cu incalcarea legalitatii sau principiilor morale, a anumitor probleme personale.
Din aceasta cauza, veti fi tinta constanta a unor insistente rugaminti, nu odata sprijinite de atentii mai mult sau mai putin consistente, pentru a interveni, a obtine, a facilita, a pune o vorba…
Este destul sa incepeti. De la interventii si servicii in favoarea celui care solicita, se ajunge in cel mai scurt timp la interventii pentru prietenul prietenului, apoi pentru un cunoscut al cunostintei prietenului, apoi pentru un cunoscut al cunostintei prietenului…Nesfarsitul lant al slabiciunilor. Si de aici, cu siguranta ca veti plati un pret ce va poate costa nu numai onoare si demnitate, dar chiar si cariera profesionala.

Pentru a nu va situa in afara legii si a moralei, nu va depasiti atributiile, nu actionati sub imperiul emotiilor puternice, al arbitrariului, al propriilor preferinte determinate de opinii personale, politice sau de alta natura.
Procedand atfel, nu va expuneti riscului de a intra sub incidenta legii penale , veti avea intotdeauna constiinta datoriei implnite in mod corect, indiferent de epitetele folosite de orice persoana impotriva dumneavoastra, a colegiilor si institutiei in care lucrati

O imbracaminte decenta, ingrijita, daca este posibil chiar eleganta, este dovada respectului pe care il acorda fiecare, siesi si celor din jur.
In general tinerii, mai ales tinerele femei, doresc sa se faca remarcati. Pentru aceasta folosesc diferie mijloace printre care si tinuta vestimentara, apeland uneori la croieli extarvagante sau culori stridente .
Nimic mai gresit!
Abordati o imbracaminte cu croiala clasica, in culori odihnitoare si exprimati-va personalitatea cu ajutorul unor accesorii discrete de bun gust. Veti fi cu siguranta admirati!
Barbatii trebuie sa aiba parul potrivit si sa fie zilnic proaspat barbieriti, iar femeile pieptanate cu grija si fardate discret.
ATENTIE! Nu uitati de apa si sapun! Evitati cu grija mirosul de transpiratie sau cel de mancare al hainelor, folosind diversele produse cosmetice care nu sunt prea costisitoare.

Dedicati un numar cat mai mare de ore pentru perfectionare prin eforturi proprii, a pregatirii profesionale, constient ca de aceasta depinde reusita activitatilor si actiunilor dumneavoastra.
Etica profesiei impune membrilor si observatorilor organizatiei sa se situeze la cel mai inalt nivel de competenta, sub toate aspectele.
Repertoriul de cunostinte de specialitate, dar mai ales de priceperi si deprinderi cerute, este considerabil. El cuprinde deopotriva cunoasterea legilor si regulamentelor, a literaturii de profil aparute in lume, a limbilor straine, cunostinte in domeniul comunicarii si informaticii, abilitati in conducere auto, etc.
Nu este vorba numai de un contact superficial cu aceste componente ale pregatirii profesionale , ci de imbogatirea continua a cunostintelor, de perfectionarea priceperilor si a deprinderilor si,totodata, de mentinerea lor in stare operativa, singura modalitate de a face fata, la un nivel inalt de profesionalism , multiplelor situatii ce se pot ivi oricand.
In acest scop, trebuie folosit la maximum timpul afectat prin program pentru instruire si, totodata, valorificate atent ferestrele ce se creaza pe parcursul activitatilor obisnuite. Fiecare fragment de ora irosit, reprezinta o parte pierduta a vietii voastre.
Niciodata nu a fost mai actuala expresia latina fugit irreparabile tempus. Umpleti minutele si orele cu eforturi de perfectionare continua a propriei instruiri !

5. Comisia de coordonare

Structura fara personalitate juridica, ce supervizeaza activitatea desfasurata de comisiile de resort, ce functioneaza in cadrul programelor desfasurate de InfoCons.

A. STRUCTURA:

a) Presedinte
b) Presedinte de Onoare
c) Prim-Vice-Presedinte
d) 4 Vice-Presedinti

B. ATRIBUTII:

a) Coordoneaza actiunile intreprinse de Comisiile de resort.
b) Sesizeaza Comisia de mediere in situatia aparitiei unor probleme ce tin de competenta acesteia.
c) Persoanele din conducere detin calitatea de membrii ai Consiliului Superior de coordonare si control, facand parte totodata din Adunarea Reprezentativa a Membrilor.
d) Propune realizarea de catre InfoCons, a unor programe cu impact social, in vederea indeplinirii prin intermediul acestora a obiectivelor ce guverneaza intrega activitate a InfoCons.
e) Controlul si coordonarea activitatii Comisiilor departamentale de resort, se va realiza pe baza rapoartelor trimestriale de activitate pe care acestea sunt obligate sa le indeplineasca.
f) solicita Secretariatului General sa ceara organelor competente convocarea in Sedinta extraordinara a Consiliului Director, pentru solutionarea unor aspecte legate de buna desfasurare a activitatii intregii Asociatii.
g) colaboreaza cu institutii de profil interne si internationale.

6. Consiliul Superior de Coordonare si Control

A. COMPONENTA:
a) Presedinte
b) Presedinte de Onoare
c) Prim-Vice-Presedinte
d) Secretar General
e) Secretar
f) 6Vicepresedinti

Intrunire:
In sedinte ordinare: se reuneste o data pe an, la data ce va fi fixata in cadrul sedintei anterioare

Membrii Consiliului Superior de Coordonare si Control sunt membrii ai Comisiilor de coordonare si ai Secretariatului General. Totodata, aceasta calitate este intrunita in persoana membrilor Adunarii Generale si ai Consiliului Director, precum si in membrii Comisiei de mediere.

B. ATRIBUTII SI MOD DE FUNCTIONARE:

a) ordinea de zi in cadrul sedintelor este data de analizarea activitatii intreprinse de InfoCons.
b) modalitatea de adoptare a hotararilor, precum si alegerea organelor de conducere, este cea prevazuta in cadrul Consiliului Superior.
c) in situatia participarii la sedinte a Presedintelui Consiliului Director, acesta va prezida si sedintele prezentului Consiliu.
d) subiectele aflate pe ordinea de zi sunt alese, la indicatia Consiliului Director, de o comisie din care fac parte membrii ai Secretariatului General si ai Comisiilor de coordonare si mediere.
e) pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestuia, vor fi desemnati de catre Presedintele Consiliului, doi secretari de sedinta.
f) realizeaza o analiza a activitatii intreprinse pana la momentul sedintei de catre Comisiile de coordonare.
g) realizeaza propuneri in ceea ce priveste programele ce ar putea fi dezvoltate de Asociatie.
h) numeste presedintii de onoare ai Consiliului.

Presedintii si Vicepresedintii Comisiilor de Resort fac parte din Colegiul Permanent cu aprobarea prealabila a Consiliului Director al InfoCons