Comisia propune norme pentru a contribui la protectia impotriva furtului de informatii de afaceri confidentiale

Comisia propune norme pentru a contribui la protecția împotriva furtului de informații de afaceri confidențiale

Comisia Europeană a propus astăzi o serie de norme noi privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a acestora.

Propunerea de directivă introduce o definiție comună a secretelor comerciale, precum și o serie de mijloace prin care cei care sunt victime ale însușirii abuzive a secretelor comerciale pot obține despăgubiri. Aceasta va ajuta instanțele naționale să trateze cazurile de însușire abuzivă a informațiilor de afaceri confidențiale, să scoată de pe piață produsele care încalcă secretul comercial și va permite victimelor să obțină despăgubiri în cazul acțiunilor ilegale.

În actuala economie bazată pe cunoaștere, capacitatea întreprinderilor de a inova și de a intra în concurență poate fi grav afectată atunci când informații confidențiale sunt fie furate, fie utilizate în mod abuziv. Potrivit unui sondaj recent1, în ultimii zece ani, o întreprindere din cinci a făcut obiectul a cel puțin unei tentative de furt al secretelor sale comerciale. Potrivit unui alt studiu recent2, aceste cifre sunt în creștere, 25 % din întreprinderi raportând furturi de informații în 2013, în comparație cu 18 % în 2012.

Există diferențe considerabile la nivelul legislațiilor în vigoare în țările UE în ceea ce privește protecția împotriva însușirii abuzive a secretelor comerciale. Unele țări nu dispun de legislație specifică cu privire la acest subiect. Întreprinderile întâmpină dificultăți în a înțelege și a avea acces la sistemele din alte state membre și, atunci când sunt victime ale însușirii abuzive a know-how-ului confidențial, acestea au reticențe în ceea ce privește inițierea de acțiuni în instanța civilă, deoarece nu sunt sigure că instanțele vor păstra confidențialitatea secretelor lor comerciale. Actualul sistem fragmentat are un efect negativ asupra cooperării transfrontaliere dintre întreprinderi și partenerii de cercetare și reprezintă un obstacol semnificativ în calea utilizării pieței unice a UE ca vector al inovării și al creșterii economice.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: `Cibercriminalitatea și spionajul industrial fac parte, din păcate, din realitățile cu care se confruntă întreprinderile din Europa în fiecare zi. Trebuie să ne asigurăm că legislațiile noastre evoluează în pas cu vremurile și că activele strategice ale întreprinderilor noastre sunt protejate în mod adecvat împotriva furturilor și a utilizării abuzive. Însă protejarea secretelor comerciale înseamnă, de asemenea, mai mult decât atât. Prezenta propunere are drept scop să stimuleze încrederea întreprinderilor, a creatorilor, a cercetătorilor și a inovatorilor în inovarea bazată pe colaborare, în întreaga piață internă. Aceștia nu vor mai fi descurajați să investească în noi cunoștințe din cauza riscului de a le fi furate secretele comerciale. Aceasta reprezintă o etapă suplimentară în eforturile depuse de Comisiei pentru a crea un cadru juridic care să favorizeze inovarea și creșterea inteligentă.`

Vicepreședintele Antonio Tajani a adăugat: `Protejarea secretelor comerciale este deosebit de importantă pentru întreprinderile mai mici din UE, ale căror baze sunt mai puțin solide. Acestea recurg la secretul comercial mai mult decât întreprinderile mai mari, parțial din cauza costurilor de brevetare și de protecție împotriva infracțiunilor. În cazul unui IMM, pierderea unui secret comercial și divulgarea către concurenți a unei invenții-cheie echivalează cu o scădere catastrofală a valorii și performanțelor sale viitoare. Prin intermediul legislației propuse, Comisia va proteja vitalitatea întreprinderilor din UE și secretele comerciale care reprezintă o parte esențială a acestei vitalități.`

Propunerea prezentată astăzi are drept scop să ofere întreprinderilor un nivel adecvat de protecție și o cale de atac eficace în cazul în care secretele lor comerciale sunt furate sau utilizate în mod abuziv. Acest sistem solid, echilibrat și armonizat de protecție a secretului comercial va pune la dispoziția întreprinderilor și a cercetătorilor un mediu mai sigur în care să poată crea, împărtăși și proteja prin licență know-how-uri și tehnologii valoroase, în întreaga piață unică. Acest sistem va favoriza, de asemenea, angajamentul întreprinderilor și al cercetătorilor din diferite țări ale UE în cadrul unor proiecte comune și bazate pe colaborare în domeniul inovării și cercetării.

Context

În cadrul inițiativei emblematice `O Uniune a inovării` (IP/10/1288), care este unul dintre pilonii `Strategiei UE 2020`, Comisia s-a angajat să creeze un mediu favorabil inovării. În acest cadru, Comisia a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a asigura funcționarea armonioasă a pieței unice în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală (IP/11/630). Această strategie se extinde, de asemenea, și la domenii complementare domeniului drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), cum ar fi secretele comerciale.

Secretele comerciale (denumite și `informații de afaceri confidențiale` sau `informații nedivulgate`) sunt utilizate de întreprinderi de toate dimensiunile, din toate sectoarele economice, pentru a proteja o paletă largă de informații, cum ar fi procesul de fabricare a cauciucurilor Michelin, rețeta `Pasteis de Belém` (tartă portugheză cu cremă), tehnologia și know-how-ul utilizate pentru aeronavele Airbus și algoritmul de căutare pe Google. Secretele comerciale sunt deosebit de importante pentru întreprinderile mai mici, care nu dispun de resursele umane și financiare necesare pentru a explora, gestiona și asigura respectarea unui portofoliu amplu de drepturi de proprietate intelectuală.

Spre deosebire de invențiile brevetate sau de romanele protejate prin dreptul de autor, deținătorul unui secret comercial, cum ar fi o formulă, un proces comercial, o rețetă sau un concept de marketing, nu este proprietarul unui drept exclusiv asupra creării acestuia. Concurenții și alte părți terțe pot, prin urmare, să descopere, să dezvolte și să utilizeze în mod liber aceeași formulă. Secretele comerciale sunt protejate din punct de vedere juridic numai în cazurile în care o persoană a obținut informațiile confidențiale prin mijloace nelegitime (de exemplu, prin furt sau dare de mită).

Așadar, secretele comerciale sunt substanțial diferite de DPI, care conferă exclusivitate. Cu toate acestea, secretele comerciale trebuie să fie protejate din aceleași motive pentru care există drepturile de proprietate intelectuală: pentru a stimula inovarea prin asigurarea faptului că creatorii au posibilitatea de a fi răsplătiți pentru eforturile depuse. Directiva propusă realizează acest lucru prin punerea la dispoziția inovatorilor a unor mijloace de apărare împotriva practicilor necinstite prin care se urmărește obținerea în mod ilegal a informațiilor lor confidențiale, pentru a profita de soluțiile inovatoare fără să suporte nicio investiție asociată cu cercetarea sau cu ingineria inversă.

Următoarele etape

Propunerea Comisiei privind protecția împotriva însușirii abuzive a secretelor comerciale va fi transmisă Consiliului de Miniștri și Parlamentului European, în vederea adoptării în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal