Combaterea a piratării online a transmisiei evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct – Noi măsuri adoptate de Comisia Europeană

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului Piraterie

Comisia a adoptat astăzi o recomandare privind modalitățile de combatere a piratării online la scară comercială a transmisiei evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct, cum ar fi concertele și spectacolele de teatru. Aceasta încurajează statele membre, autoritățile naționale, titularii de drepturi și furnizorii de servicii intermediare să ia măsuri eficace, echilibrate și adecvate pentru a combate retransmisia neautorizată a unor astfel de transmisii, care să respecte pe deplin drepturile fundamentale și normele de protecție a datelor cu caracter personal. Prin intensificarea luptei împotriva pirateriei online, recomandarea va contribui la consolidarea competitivității sportului și a industriilor creative din UE.

Evenimentele sportive și alte evenimente în direct contribuie la promovarea unei scene culturale europene diverse, la reunirea cetățenilor și la crearea unui sentiment de comunitate. Organizarea unor astfel de evenimente, precum și transmiterea lor în direct necesită investiții substanțiale, contribuind în același timp la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Retransmisia neautorizată poate cauza pierderi semnificative de venituri pentru artiștii interpreți, organizatorii de evenimente sportive în direct și organismele de radiodifuziune, subminând astfel viabilitatea serviciilor pe care acestea le oferă.

Citește și : Ce fac când ajunge coletul deteriorat ?

Recomandarea se axează pe trei domenii principale:

  • Tratarea promptă a notificărilor referitoare la evenimente în direct: având ca punct de plecare Regulamentul privind serviciile digitale, se subliniază importanța unor acțiuni urgente din partea furnizorilor de servicii de găzduire pentru a reduce la minimum daunele cauzate de transmisiile ilegale.
  • Ordinele de încetare dinamice: pe baza măsurilor corective prevăzute în Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și a experiențelor din unele state membre, se recomandă utilizarea ordinelor de încetare a transmisiilor neautorizate care să fie adaptate evenimentelor în direct și, în cazul evenimentelor sportive în direct, statele membre sunt încurajate să acorde calitate procesuală activă organizatorilor de evenimente sportive astfel încât aceștia să poată solicita emiterea unui ordin de încetare în cazul în care acest lucru nu este posibil în prezent.
  • Oferte comerciale și sensibilizare: li se recomandă organizatorilor de evenimente sportive și de alte evenimente precum și organismelor de radiodifuziune să sporească disponibilitatea, accesibilitatea și atractivitatea ofertelor lor comerciale pentru utilizatorii finali din întreaga Uniune. Statele membre sunt invitate să sensibilizeze consumatorii cu privire la ofertele legale pe care le au la dispoziție pentru a putea beneficia de acest tip de conținut și autoritățile de aplicare a legii în legătură cu fenomenul piratării.

Recomandarea încurajează cooperarea dintre autoritățile naționale relevante și dintre titularii de drepturi și intermediari pentru a combate retransmisia neautorizată a evenimentelor în direct. Un obiectiv important este asigurarea unui schimb periodic de informații între autoritățile administrative cu privire la măsurile aplicate, provocările cu care se confruntă acestea și bunele practici aplicate împotriva piratării online a evenimentelor în direct. Este importantă cooperarea transfrontalieră între statele membre având în vedere natura fenomenului piratării, care are loc la nivel transfrontalier.

Citește și: Șase milioane de persoane lucrează în UE în domeniul transporturilor în 2021 conform Eurostat

În cele din urmă, recomandarea prevede un sistem robust de monitorizare pentru a evalua efectele luptei împotriva piratării și a analiza eventualele măsuri suplimentare necesare. Aceste eforturi vor fi sprijinite de Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Observatorul EUIPO) și vor presupune stabilirea în mod clar a unor indicatori-cheie de performanță pentru efectuarea unei monitorizări eficace.

Etapele următoare

Împreună cu Observatorul EUIPO, Comisia va monitoriza îndeaproape efectele recomandării. Astăzi lansăm procesul de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță pentru monitorizare, proces care se va încheia înainte de începutul verii.

În urma exercițiului de monitorizare, Comisia va evalua efectele recomandării asupra retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive și ale altor evenimente în direct până la 17 noiembrie 2025. Tot până la acest termen Comisia va evalua modul în care Regulamentul privind serviciile digitale interacționează cu alte acte legislative, inclusiv cu legislația privind drepturile de autor. Punerea în aplicare a Regulamentului privind serviciile digitale va intensifica fenomenul mai amplu de luptă împotriva conținutului ilegal de pe platformele online, cu impact major și asupra retransmisiilor neautorizate a evenimentelor sportive și a altor evenimente în direct.

Citește și: Fumatul în spații publice interzis minorilor

Comisia va decide apoi dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivelul UE, având în vedere evoluțiile tehnologice, precum și evoluția canalelor de distribuție și a modelelor de consum.

Context

Prin recomandarea menționată se dă curs Rezoluției Parlamentului European referitoare la provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital, adoptată în mai 2021. La elaborarea recomandării, Comisia a consultat părțile interesate în cadrul unei reuniuni care a avut loc în februarie 2023 cu reprezentanți ai organismelor de radiodifuziune, ai organizațiilor de drepturi sportive, ai organizațiilor de spectacole în direct, ai intermediarilor online și ai autorităților naționale. De asemenea, Comisia a discutat cu statele membre în cadrul reuniunilor Comitetului de contact privind drepturile de autor.

Recomandarea se bazează și pe Planul de acțiune din 2020 privind proprietatea intelectuală, în care se recunoaște că existența în continuare a fenomenelor de piratare și contrafacere reprezintă una dintre principalele provocări ce împiedică Europa să-și valorifice activele intelectuale pentru a stimula redresarea și reziliența.

Există deja măsuri corective pentru combaterea pirateriei online, în special cele prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale și în Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (Directiva 2004/48/CE). Mai exact, Regulamentul privind serviciile digitale simplifică prelucrarea notificărilor trimise furnizorilor de servicii de găzduire privind conținutul ilegal. În plus, în temeiul Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, titularii de drepturi pot obține ordine de încetare prin care intermediarii online sunt obligați să blocheze accesul la conținutul neautorizat sau să elimine conținutul respectiv. Recomandarea indică modul în care aceste măsuri corective ar putea fi utilizate în cazul specific al evenimentelor în direct.

Sursa : Comisia Europeană

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal