Finanțare durabilă pe piața financiară non-bancară – Autoritatea de Supraveghere Financiară

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Finanțare durabilă pe piața financiară non-bancară – Autoritatea de Supraveghere Financiară

Proiectul se derulează cu finanțare de la Uniunea Europeană prin programul IST ( Instrumentul de Sprijin Tehnic ) și în cooperare cu Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformei Structurale ( DG REFORM ) din cadrul Comisiei Europene .

Citeste si : Ai grijă ce semnezi! Dicționarul cu termeni din asigurări disponibil în Aplicația InfoCons!

Comisia Europeană și-a asumat prin Pactul Verde European o serie de ținte ambițioase , printre care reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050 . Legislația europeană în domeniul finanțelor sustenabile joacă un rol esențial prin direcționarea fluxurilor financiare care reduc expunerea la riscul climatic .

Autoritatea de Supraveghere Financiară urmărește aplicarea acestei legislații la nivelul pieței financiare non-bancare din România .

Citeste si : Reducerea amprentei de carbon – sfaturi și sugestii

Acest proiect vizează cerințele de transparență și raportare privind finanțarea sustenabilă aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare ( OPCVM ) și administratorilor de OPCVM , fondurilor de investiții alternative și administratorii acestora , societăților de investiții , societăților de asigurare și de reasigurare ,  intermediarilor de asigurări , fondurilor de pensii private și administratorilor acestora din România .

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea instrumentelor și a practicilor naționale de supraveghere în domeniu și conține , totodată, o componentă importantă de cooperare cu entitățile supravegheate referitoare la înțelegerea de către părțile interesate a provocărilor , a responsabilităților și a noilor oportunități aduse de cadrul financiar sustenabil al UE .

Citeste si : Alertă InfoCons : Pastile de supt cu până la 6 E-uri !

Sursa : Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

Finanțare durabilă pe piața financiară non-bancară – Autoritatea de Supraveghere Financiară InfoCons Protectia Consumatorilor