Reutilizarea apei nu este o practică răspândită pe scară largă în Europa. Majoritatea apei reziduale provenite de la stațiilor de tratare a apelor urbane este pur și simplu vărsată înapoi în râuri și lacuri. Însă creșterea gradului de reutilizare a apelor ne-ar permite să rezolvăm, de exemplu, problema penuriei de apă și a secetei, reducând totodată riscul de contaminare cu ape reziduale și costurile aferente tratării acestor ape. Reutilizarea apei are, de asemenea, un impact mai redus asupra mediului decât obținerea acesteia din alte surse, cum ar fi transferurile interregionale de apă sau desalinizarea.

În pofida acestor avantaje și a potențialului considerabil de dezvoltare în viitor, există mai multe motive pentru care nivelul de reutilizare este atât de scăzut, printre care:

–          lipsa unor standarde comune la nivelul UE în materie de mediu/sănătate pentru reutilizarea apei;

–          obstacole potențiale în calea liberei circulații a produselor agricole irigate cu apă reutilizată;

–          o tarifare a apei și modele de afaceri inadecvate;

–          un nivel de informare scăzut în rândul părților interesate cu privire la beneficiile reutilizării apei;

–          lipsa acceptării acestei practici în rândul publicului;

–          bariere tehnice și incertitudini științifice.

Comisia Europeană lansează o consultare publică cu privire la o serie de eventuale măsuri ale UE care ar încuraja reutilizarea apelor reziduale epurate. Dorim să știm ce cred cetățenii, părțile interesate, întreprinderile, ONG-urile și autoritățile publice despre potențialul reutilizării apei și despre obstacolele care împiedică o astfel de reutilizare, precum și ce tipuri de măsuri de reglementare și de altă natură, adoptate la nivelul UE, ar putea răspunde în mod eficace acestor preocupări și ar putea spori gradul de reutilizare a apei în condiții de siguranță în UE.

Următorii pași

Consultarea, disponibilă aici, este deschisă până la 7 noiembrie 2014. Rezultatele acesteia vor sta la baza unei evaluări a impactului care va acoperi toate aspectele-cheie ale reutilizării apei, avându-se în vedere întrebuințările sale în agricultură, în mediul urban, în cel industrial și în scop recreativ. În 2015, Comisia intenționează să prezinte o propunere oficială în materie, bazată pe dovezile cuprinse în evaluarea impactului.

Context

Schimbările climatice globale exercită o presiune tot mai mare asupra resurselor de apă dulce ale Europei. Deși această situație este problematică în special în regiunile aride, cu precipitații reduse și o densitate ridicată a populației, și zonele temperate, în care se practică activități agricole, turistice și industriale intensive sunt susceptibile să fie afectate. Acest lucru duce la creșterea concurenței pentru resursele de apă între diversele sectoare consumatoare de apă, ceea ce sporește îngrijorarea cu privire la existența unor resurse suficiente de apă de înaltă calitate rezervate pentru apa potabilă.

Reutilizarea într-o măsură cât mai mare posibil a apei este un obiectiv specific al Planului de salvgardare a resurselor de apă ale Europei, care menționează posibilitatea adoptării unui regulament care să stabilească standarde comune în ceea ce privește reutilizarea apei. Reutilizarea apei se înscrie, de asemenea, printre domeniile prioritare majore ale planului strategic de implementare a parteneriatului european pentru inovare în domeniul apei.

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Ia atitudine! Cunoaste-ti drepturile si exercita-le apeland 021 9615!

Sursa: europa.eu 

Descarca aplicatia InfoCons

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Descarca aplicatia InfoCons
Meniu