Dicționar termeni folosiți în industria alimentară

Dictionar InfoCons

InfoCons vine în sprijinul consumatorilor cu explicațiile termenilor folosiți în industria agroalimentară, adunate toate într-un dicționar pe înțelesul tuturor!

Nr.

Crt.

Termen Explicație

                         

1 Acord Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic
2. Adaos Comercial Diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
3. Aliment orice produs sau substanţă, indiferent dacă este prelucrat integral, parţial sau neprelucrat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman (Legea 150/2004, art.3)
4. Cod de etică Care are la bază principiile, valorile și misiunea unei organizații
5. Cod comercial Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor
6. Comandă Document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale
7. Comerț Ambulant Activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin trecere dintr-un loc in altul, in rulote mobile, standuri mobile, chioscuri mobile sau in vehicule special amenajate
8. Comerț cu amănuntul Activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; comert de detail sau en detail
9. Comerț cu ridicata Activitatea desfasurata de operatorii economici care cumpara produse in cantitati mari, in scopul revanzarii acestora in cantitati mai mici altor comercianti sau utilizatori profesionali si colectivi; comert de gros sau en gros
10. Comerț en detail Activitatea desfasurata de operatorii economici care vand produse, de regula, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora
11. Comerț în zone publice Activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice
12. Comision Orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune comerciala
13. Concurență O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata
14. Consumator Orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale
15. Contestație Mijloc prin care se cere revizuirea sau anularea unui act, a unei masuri etc
16. Contrafacere o formă de fraudă alimentară realizată prin copierea numelui de marcă, concept de ambalare, reţetă, metoda de prelucrare a produselor alimentare etc., pentru a obţine câştiguri economice
17. Conversie trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică într-o perioadă determinată de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile privind producția ecologică (Regulamentul 834/2007)
18. Diluție o formă de fraudă alimentară realizată prin  amestecarea unui ingredient lichid de valoare mare cu un altul de valoare scăzută
19. Disimulare o formă de fraudă alimentară realizată prin ascunderea calității scăzute a unui produs sau a unui ingredient alimentar
20. Etichetare orice termeni, mențiuni, indicații, mărci de fabrică sau de comerț, imagini sau simboluri care apar pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, panou, inel sau manșetă care însoțește sau face trimitere la un produs (Regulamentul 834/2007)
21. Etichetare incorectă o formă de fraudă alimentară realizată prin introducerea unor afirmaţii false pe ambalaj, pentru câştig economic
22. Exagerare neautorizată o formă de fraudă alimentară realizată prin vânzarea unor alimente cu menţionarea unor puteri miraculoase vindecătoare
23. Fraudă alimentară o substituţie frauduloasă şi intenţionată, diluţie sau adăugare în produse sau materii prime, sau prezentare falsă a produselor sau materialelor, în scopul unor câştiguri financiare, prin creşterea valorii aparente a produsului sau reducerea costului de producție
24. Lanț scurt de aprovizionare implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare și de dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori (Regulamentul UE 1305/2013, Art.2)
25. Marcă de conformitate afirmarea, sub forma unei mărci, a conformității cu un anumit set de standarde sau alte documente normative (Regulamentul 834/2007)
26. Pericol alimentar un agent biologic, chimic sau fizic ori o stare a acestuia, prezent în alimente sau în hrana pentru animale, cu potenţial de a cauza un efect nociv pentru sănătate (Legea 150/2004, art.4)
27. Producție ecologică utilizarea unei metode de producție care respectă normele stabilite prin Regulamentul 834/2007 al Consiliului Europei, în toate stadiile de producție, procesare și distribuție
28. Produs tradițional produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional şi pentru care se utilizează materii prime locale; care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari; care prezintă o reţetă tradiţională; un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii (Ordin comun nr. 724/1082/360/2013)
29. Publicitate înșelătoare Publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent
30. Practici comerciale neloiale Practici care sunt de natură să denatureze în mod semnificativ comportamentul economic al consumatorului mediu
31. Practici comerciale agresive Practică ce modifică în mod semnificativ, prin hărțuire, constrângere sau influență nejustificată, libertatea de alegere a consumatorului mediu și îl determină să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o
32. Practici comerciale înșelătoare Care conțin informații false sau mincinoase sau care pot induce consumatorul mediu în eroare, chiar dacă informațiile oferite pot fi corecte, și care pot să determine consumatorul să ia o decizie comercială pe care altfel nu ar fi luat-o
33. Publicitate comparativă Publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta
34. Rabat Comercial Reducerea comerciala de pret practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
35. Risc alimentar probabilitatea apariţiei unui efect nociv pentru sănătate, precum şi severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol (Legea 150/2004, art.4)
36. Substituire o formă de fraudă alimentară realizată prin înlocuirea unui ingredient sau o parte a produsului de înaltă valoare cu un alt ingredient sau o parte din produs de valoare mai mică
37. Trasabilitate posibilitatea identificării şi urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de producere, prelucrare şi distribuţie a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru producţia de alimente sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale (Legea 150/2004, art.4)

Autor: Prof. univ. dr. Mirela STOIAN

Decan Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal