În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile acestei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale.

Conform art.2, lit. b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale.

Proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei polițe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul www.paidromania.ro ).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de către PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale.

Rețineți: Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări și prospecțiuni miniere sau petroliere, dar și lucrări edilitare, cu condiția ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale și nu din alte cauze.

Procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor este prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Normele privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, puse în aplicare prin Ordinul 7/2009

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Normei nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (reprezentând suma maximă de despăgubire) este de 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței, respectiv de materialele din care este construită aceasta.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalul element prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative este dat de denumirea poliței de asigurare – PAD polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și de mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008`.

De reținut: Puteți verifica PAD la: https://www.paidromania.ro/verifica-online-pad

În prezent, polițele obligatorii PAD sunt vândute prin intermediul societăților membre PAID sau prin intermediul societăților de asigurare care au încheiat protocoale de colaborare cu PAID.

Nerespectarea obligației de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.260/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit aceleiași legi, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prin amendă se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de aceștia.

Atenție: Proprietarii de locuințe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile legii mai sus menționate, nu se vor acorda niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor în cazul producerii unuia dintre cele trei riscuri de calamități naturale.

Atribuțiile legale ale Autorității de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor de locuințe sunt cuprinse în prevederile dispozițiilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 237/2015 și ale Legii nr.236/2018 .

De reținut: Prin încheierea unei asigurări facultative proprietarii de locuințe se pot proteja suplimentar și pentru alte riscuri. Încheierea contractului de asigurare facultativă reprezintă un act de voință a părților, respectiv a asigurătorilor autorizați şi a potențialilor asigurați. Un astfel de contract poate acoperi riscurile asigurate obligatoriu însă numai pentru sume care depășesc plafoanele de 10.000 euro sau 20.000 euro. Aceste contracte pot cuprinde și alte riscuri la care sunt expuse locuințele conform condițiilor de asigurare ofertate de asigurători.

Conform prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Condițiile de asigurare ale unei asigurări facultative (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc.) sunt stabilite prin contractul încheiat de asigurat cu societatea de asigurare aleasă. Atenție: Aceste condiții pot diferi substanțial de la o societate de asigurare la alta.

Asigurările facultative pot fi vândute de societăți și prin intermediul brokerilor de asigurare autorizați de către ASF sau al altor intermediari în asigurări cu care acestea colaborează.

Sursa :ASF

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu