Asigurarea dumneavoastră de sănătate

În UE, stabilirea ţării în care aveţi dreptul la asigurări sociale, inclusiv asigurare medicală, depinde de statutul economic şi de locul dumneavoastră de reşedinţă, nu de naţionalitate. Aflaţi care este ţara în al cărei sistem ar trebui să fiţi asigurat. Nu întotdeauna puteţi alege ţara în care beneficiaţi de asigurare!

Dacă aveţi neclarităţi cu privire la drepturile la asistenţă medicală şi doriţi să aflaţi mai multe detalii înainte de a începe un tratament, nu uitaţi că fiecare ţară din UE dispune de cel puţin un punct naţional de contactcare vă poate furniza informaţii despre rambursările la care aveţi dreptul şi eventualele plafoane aplicabile.

Sunt prevăzute condiţii speciale dacă vă aflaţi într-una din situaţiile următoare:

Lucraţi într-o ţară şi locuiţi în alta

Dacă lucraţi într-o ţară din UE şi locuiţi în alta, aveţi dreptul la tratament medical în ambele.

Mai întâi trebuie să vă înregistraţi în ţara în care lucraţi şi să obţineţi un formular S1 (fostul formular E 106) de la casa de asigurări de sănătate. Acesta vă permite, dumneavoastră şi membrilor de familie pe care îi aveţi în întreţinere, să vă înscrieţi în sistemul de sănătate din ţara în care locuiţi.

Persoanele pe care le aveţi în întreţinere pot beneficia de aceleaşi drepturi ca şi dumneavoastră dacă lucraţi şi locuiţi în 2 din următoarele ţări:

Austria

Germania

Portugalia

Belgia

Grecia

România

Bulgaria

Letonia

Slovacia

Cipru

Luxemburg

Slovenia

Republica Cehă

Malta

Franţa

Polonia

Dacă una dintre ţări este Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Lituania, Regatul Unit, Spania, Suedia, Ţările de Jos sau Ungaria, persoanele aflate în întreţinere nu pot avea 2 carduri de sănătate. Ele vor putea beneficia de servicii medicale în ţara în care lucraţi, doar dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • tratamentul devine necesar pe durata şederii în ţara respectivă, date fiind natura tratamentului şi durata preconizată a şederii
  • ţările/ autorităţile implicate au semnat un acord în domeniu
  • există o autorizare prealabilă acordată prin formularul S2 (fostul formular E 112) de casa de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

Îngrijirea copiilor bolnavi – ca lucrător transfrontalier, dacă vă luaţi concediu pentru a vă îngriji copilul bolnav, trebuie să întrebaţi casa de asigurări dacă aveţi dreptul la prestaţii specifice. În general, nu veţi avea acest drept dacă partenerul şi copilul dumneavoastră sunt asiguraţi în ţara în care locuiţi.

Detaşarea în străinătate pe o perioadă scurtă (<2 ani)

Ca lucrător detaşat pe o perioadă scurtă (<2 ani), puteţi alege să rămâneţi asigurat în ţara de origine(adică ţara din care aţi fost detaşat şi care răspunde de drepturile dumneavoastră de securitate socială).

Solicitaţi casei de asigurări de sănătate din ţara de origine să vă elibereze un formular S1 (fostul formular E 106). Acesta vă dă, dumneavoastră şi membrilor de familie, dreptul la asistenţă medicală pe durata şederii. Odată ajuns la destinaţie, depuneţi formularul S1 la sediul casei de asigurări de sănătate din ţara gazdă.

Funcţionari publici detaşaţi în străinătate

Dacă sunteţi funcţionar public detaşat în străinătate, aveţi dreptul la tratament medical în ţara în care locuiţi. În acest scop, trebuie să obţineţi formularul S1 (fostul formular E 106 – certificat care vă dă dumneavoastră şi membrilor de familie dreptul la asistenţă medicală pe durata şederii în afara ţării în care sunteţi asigurat) de la casa de asigurări de sănătate din ţara în care sunteţi angajat şi să îl înaintaţi instituţiei responsabile din ţara în care lucraţi.

Studenţi, cercetători sau stagiari în străinătate

Dacă mergeţi în altă ţară din UE, ca student, cercetător sau stagiar, trebuie să beneficiaţi de asigurare medicală completă în ţara gazdă.

  • Dacă sunteţi angajat în ţara gazdă, trebuie să vă afiliaţi la sistemul local de îngrijiri de sănătate.

Unii studenţi la doctorat pot fi incluşi în categoria lucrătorilor rezidenţi şi, prin urmare, pot fi nevoiţi să se afilieze la sistemul local sau să încheie o poliţă de asigurare privată.

  • Dacă nu sunteţi angajat, cardul european de asigurări sociale de sănătate poate reprezenta o opţiune, cu condiţia să întruniţi condiţiile necesare obţinerii lui.
  • Dacă universitatea sau institutul de cercetare vă trimite temporar într-o instituţie similară dintr-o altă ţară a UE, în această perioadă beneficiaţi în continuare de sistemul de asigurări de sănătate din ţara de origine. Înainte de plecare, trebuie să vă procuraţi cardul european de asigurări sociale de sănătate sau formularul S1.

Întrebaţi casa de asigurări de sănătate sau punctul naţional de contact din ţara de origine dacă vă sunt acoperite costurile îngrijirilor medicale de care aţi putea beneficia pe durata şederii în străinătate.

În cazul în care, pe durata şederii în străinătate, beneficiaţi de asigurare din partea casei de asigurări de sănătate din ţara de origine, procedurile administrative pot fi simplificate dacă aveţi un card european de asigurări sociale de sănătate.

În unele ţări, organismele naţionale de asigurare acoperă costurile îngrijirilor medicale în altă ţară doar pe o perioadă limitată de timp. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, în cazul studenţilor maturi (de peste 28 sau 30 de ani) sau al lucrătorilor care participă la programe de formare în străinătate. Dacă vă aflaţi în această situaţie, va trebui să vă afiliaţi la sistemul public din ţara gazdă sau să încheiaţi o poliţă de asigurare privată.

Asigurarea medicală în ţara în care locuiţi

Dacă primiţi o pensie de la ţara în care locuiţi atât dumneavoastră, cât şi membrii familiei, sunteţi asiguraţi în cadrul sistemului de sănătate din ţara respectivă (chiar dacă primiţi pensii şi de la alte ţări).

Caz real

Aflaţi informaţii despre sistemul de sănătate din ţara în care mergeţi

Nicolas a lucrat și a locuit în Franţa, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a activității profesionale, cu excepţia câtorva ani, pe care i-a petrecut în Italia în tinereţe, lucrând ca ospătar.

La pensionare, Nicolas s-a mutat în Italia. Pensia sa este formată din două părţi: o pensie plătită de Italia şi una plătită de Franţa, corespunzând anilor lucraţi în fiecare dintre aceste ţări.

Deoarece locuieşte în Italia ŞI primeşte pensie pentru limită de vârstă de la autorităţile italiene, Nicolas este asigurat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate din Italia şi nu mai este acoperit de sistemul francez.

Dacă nu primiţi pensie sau alt venit din partea ţării în care locuiţi, sunt posibile 2 situaţii:

  • primiţi pensie de la altă ţară din UE, caz în care sunteţi asigurat în cadrul sistemului de sănătate al ţării respective
  • primiţi pensie de la mai multe ţări din UE, caz în care sunteţi asigurat în cadrul sistemului de sănătate al ţării în care aţi beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare.

În orice caz, trebuie să solicitaţi un certificat care să ateste dreptul dumneavoastră la asistenţă medicală, eliberat de casa de asigurări de sănătate din ţara în al cărei sistem sunteţi asigurat. Este vorba despre formularul S1 (fostul formular E 121).

Acest document vă atestă dreptul la acoperire integrală în cadrul sistemului de sănătate al ţării de reşedinţă. Documentul trebuie depus la casa de asigurări de sănătate din această ţară.

În general, dumneavoastră şi membrii familiei aveţi dreptul la absolut toate serviciile medicale doar în ţara în care locuiţi. Totuşi, unele ţări (a se vedea lista de mai jos) le oferă dreptul la asistenţă medicală completă pensionarilor care locuiesc în străinătate, dar sunt încă asiguraţi în cadrul sistemelor lor de securitate socială.

Asigurarea medicală în ţara în care aţi lucrat

Dacă ţara care vă plăteşte pensia este una din ţările incluse pe lista de mai jos, dumneavoastră şi membrii de familie aveţi dreptul la asigurare medicală completă atât în ţara care vă plăteşte pensia, cât şi în ţara în care locuiţi (dacă acestea sunt diferite):

Austria

Franţa

Ţările de Jos

Belgia

Germania

Polonia

Bulgaria

Grecia

Slovenia

Cipru

Ungaria

Spania

Republica Cehă

Luxemburg

Suedia

Dacă aţi plătit contribuţii într-o ţară care nu se regăseşte pe lista de mai sus, aveţi dreptul la asistenţă medicală completă doar în ţara în care locuiţi.

Foşti lucrători transfrontalieri

Următoarele informaţii vă privesc dacă ultimul loc de muncă v-a obligat să faceţi naveta între ţara în care locuiaţi şi cea în care lucraţi.

Continuarea unui tratament

Chiar dacă v-aţi pensionat, puteţi continua un tratament început în ţara în care aţi lucrat. Persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră au aceeaşi posibilitate dacă tratamentul a început în:

Austria

Germania

Portugalia

Belgia

Grecia

România

Bulgaria

Letonia

Slovacia

Cipru

Luxemburg

Slovenia

Republica Cehă

Malta

Franţa

Polonia

Începând de la 1 mai 2014, veţi avea acest drept şi dacă tratamentul a început în:

Estonia

Italia

Ţările de Jos

Ungaria

Lituania

Spania

Pentru a continua un tratament început în ţara în care aţi lucrat înainte de pensionare, depuneţi un formular S3 la casa de asigurări de sănătate din ţara respectivă.

Acoperire atât în ţara în care aţi lucrat, cât şi în cea în care locuiţi

Dacă aţi muncit ca lucrător transfrontalier timp de cel puţin 2 ani din ultimii 5 ani care au precedat pensionarea, aveţi dreptul la asistenţă medicală atât în ţara de reşedinţă, cât şi în ţara în care aţi lucrat.

Acest drept este valabil şi pentru persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră, cu condiţia ca atât ţara în care locuiţi acum cât şi ţara în care aţi lucrat să facă parte din grupul următor:

Austria

Germania

Spania

Belgia

Luxemburg

Franţa

Portugalia

Pentru a obţine acces la asistenţă medicală atât în ţara de reşedinţă, cât şi în cea în care aţi lucrat, trebuie să înaintaţi un formular S3 caselor de asigurări de sănătate din ţările respective.

Sistemele naţionale de sănătate diferă foarte mult de la o ţară la alta.

Statele membre îşi stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestaţii şi servicii. De exemplu, dacă solicitaţi îngrijiri medicale în ţara în care v-aţi mutat, este posibil ca preţul să fie diferit în raport cu cel din ţara de origine, chiar dacă serviciile sunt aceleaşi.

Pentru a evita eventuale neînţelegeri sau probleme grave, aflaţi mai multe despre sistemul de securitate socială din ţara gazdă sau adresaţi-vă punctului naţional de contact.

Diferenţe privind încadrarea în gradele de invaliditate

Dacă solicitaţi o pensie de invaliditate sau o alocaţie pentru pierderea capacităţii de muncă, este posibil ca fiecare ţară în care aţi lucrat să insiste asupra necesităţii de a vă examina separat. În timp ce una dintre ţări v-ar putea încadra în gradul I de invaliditate, o alta ar putea să considere că sunteţi total apt de muncă.

Sursa : Europa.eu

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal