Condiții de intrare și regim de ședere

Cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare în Ucraina pentru călătorii de scurtă ședere cu o durată maximă de 90 de zile într-un interval de 6 luni de la data primei intrări.

Cetățenii români pot intra pe teritoriul Ucrainei cu un pașaport valabil minim 90 zile sau trei luni.

Începând cu data de 19 decembrie 2013, poliţia de frontieră ucraineană verifică dacă străinii care doresc să intre pe teritoriul Ucrainei deţin resursele financiare necesare pe durata şederii pe teritoriul acestui stat. În conformitate cu noile reglementări locale, orice străin trebuie să demonstreze că dispune de o sumă de aproximativ 2.000 Euro / lună, respectiv 400 Euro / săptămână sau echivalentul în orice altă valută.

Dovada deţinerii mijloacelor financiare se face prin prezentarea: banilor în numerar, dovezii scrise că fondurile sunt accesibile printr-o bancă din Ucraina, cardul de credit / debit, însoţit de un extras de cont recent, voucherul turistic, rezervarea şi plata cazării şi a altor servicii turistice, scrisori de garanţie din partea invitatorului din Ucraina.

De asemenea, poliţia de frontieră ucraineană verifică şi existenţa biletului de transport pentru părăsirea teritoriului Ucrainei.

În conformitate cu decizia autorităţilor ucrainene, porturile Kerch, Sevastopol, Feodosia, Yalta şi Yevpatoria, aflate pe teritoriul Crimeei, sunt închise, în acest sens fiind informată Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), care la rândul său a notificat statele membre.

Intrările navelor străine în aceste porturi vor fi considerate de către partea ucraineană ca o încălcare a normelor de drept internaţional şi ca acţiuni care încalcă suveranitatea şi legislaţia Ucrainei, presupunând responsabilitatea proprietarilor de nave, operatorilor şi căpitanilor, inclusiv în materie penală. Asemenea fapte ar putea fi considerate de partea ucraineană ca fapte penale, în conformitate cu articolul 322-1 din Codul penal ucrainean „Încălcarea regulilor de intrare şi ieşire din teritoriul ucrainean temporar ocupat”, care se pedepsesc cu interdicţie de până la trei ani sau închisoare pe aceeaşi durată şi confiscarea mijlocului de transport.

La data de 4 iunie 2015 a fost aprobat Regulamentul de intrare și ieșire în/din teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, potrivit căruia cetăţenii străini şi apatrizii pot intra/ieși în/din teritoriul Ucrainei ocupat temporar numai prin punctele de control, utilizând pașapoartele și permisele speciale, eliberate cetăţenilor străini şi apatrizilor de către organele teritoriale ale Serviciului de Stat pentru Migrație în funcție de locația acestora. Pentru obținerea permisului special, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să prezinte următoarele documente: cererea, pașaportul, documentul care certifică șederea legală în Ucraina, copia paginii cu principalele date de identificare traduse în limba ucraineană, documente care demonstrează scopul deplasării în teritoriul ocupat, documentul care demonstrează deținerea de mijloace financiare suficiente pe durata șederii în Ucraina, trei fotografii 3,5X4,5 cm.

Informaţii privind procedurile aplicate pentru obţinerea permiselor speciale şi lista categoriilor de străini care au dreptul de a obţine acest permis pot fi găsite pe site-ul oficial al Serviciului de Stat pentru Migraţie:

UA – https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumentuvannya-inozemcziv/otrimannya-speczialnogo-dozvolu-dlya-vjzdu-do-krimu.html

EN – https://dmsu.gov.ua/en-home/services/documenting-foreigners/granting-of-special-permits-to-enter-crimea.html.

Informaţii despre punctele de control pentru intrare/ieșire în/din Ucraina, pentru traficul rutier, sunt publicate pe site-ul oficial al Serviciului de Stat pentru Paza frontierei al Ucrainei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 10 din Legea Ucrainei privind asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor și regimul juridic pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, intrarea și ieșirea străinilor și apatrizilor în/din teritoriile temporar ocupate se poate face numai cu un permis special prin punctele de control la intrarea și ieșirea în/din acestea. Procedura de eliberare a acestor premise este stabilită de Regulamentul de intrare și ieșire în/din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, aprobat prin Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr.367 din 4 iunie 2015.
În conformitate cu art. 204(2) al Codului Ucrainei privind infracțiunile administrative, încălcarea de către cetățenii străini a Regulamentului de intrare și ieșire în/din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei se pedepsește cu o amendă în cuantum de la 100 până la 300 de ori valoarea venitului minim neimpozabil al cetățenilor ucraineni. Comiterea unor astfel de acțiuni de către un grup de persoane sau de o persoană care a făcut deja obiectul unei pedepse administrative pentru infracțiune pe parcursul anului în curs atrage aplicarea unei amenzi în cuantum de la 300 până la de 500 de ori valoarea venitului minim neimpozabil al cetățenilor ucraineni.
Nerespectarea procedurilor de intrare și ieșire în/din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei urmărind prejudicierea intereselor statului, în conformitate cu art. 332 (1) din Codul penal al Ucrainei, se pedepsește cu restrângerea libertății pe o durată de până la 3 ani sau cu închisoarea pe aceeași durată. Aceleași acțiuni comise în mod repetat se pedepsesc cu închisoarea de la 3 ani până la 5 ani. De asemenea, acțiunile comise de un grup organizat se pedepsesc cu restrângerea libertății de la 5 ani până la 8 ani.

În cazul exercitării unor funcții diplomatice sau consulare, în special în cadrul organizațiilor internaționale la care Ucraina este parte, permisul special se acordă exclusiv la cerere sau cu acordul Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.

Punctele de intrare/ieșire în/din teritoriul ocupat temporar al Ucrainei pentru traficul rutier sunt: Kalanchak, Chaplina, Chongar iar pentru traficul feroviar: Herson, Melitopol, Vadim, Novoaleksiivka.

Informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere în Ucraina se pot obţine şi de la:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice sau oficiilor consulare ale României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Ucraina?

Accesul pe piaţa muncii

 • Aspecte generale privind dreptul de muncă:
 • Obţinerea permisului de muncă intră în sarcina firmei ucrainene care doreşte să angajeze un cetăţean străin. După obţinerea acestuia, cetăţeanul străin are obligaţia de a se prezenta la ambasada Ucrainei din ţara sa de origine pentru a solicita o viză de lungă şedere în scop de muncă. Ulterior sosirii în Ucraina, străinul trebuie să se adreseze organelor locale abilitate pentru obţinerea permisului de şedere, care ulterior poate fi prelungit periodic pe plan local, fără a mai fi necesară obţinerea unei noi vize.
 • Cetăţenii străini căsătoriţi cu cetăţeni ucraineni deţin automat şi drept de muncă, dacă şi-au perfectat formele de şedere pe teritoriul Ucrainei în baza căsătoriei.
 • Cetățenii străini care nu sunt rezidenți şi apatrizii care lucrează în Ucraina sunt obligaţi să deţină un permis de muncă.

Permisul de muncă pentru aceste categorii este acordat pentru o companie anumită, pentru un loc de muncă anumit şi pentru o perioada de 1 an de zile.

După un an de zile, acest permis de muncă trebuie să fie reînnoit. Permisul de muncă se eliberează de către centrul local de ocupare a forţei de muncă, în funcţie de regiunea unde este înregistrată înterprinderea angajatorului.

Permisul de muncă nu este necesar pentru străinii cu drept de şedere permanentă în Ucraina.

Cadrul instituţional

Procedura de obţinere a unui permis de muncă în Ucraina este reglementată prin Decretul Cabinetului de Miniştri nr. 322 din 08.04.2009 cu privire la ordinea de eliberare, reînnoire şi retragere a autorizaţiilor privind ocuparea forţei de muncă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor.

Obţinerea autorizaţiei de muncă

Pentru obținerea unui permis de muncă, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții::

 • Caracterul legal al şederii pe teritoriul Ucrainei;
 • să fie absolvent de studii medii cel puțin;
 • Deţinerea unui paşaport national.

În ceea ce privește angajatorul, sunt necesare îndeplinirea următoarelor condiții::

 • Lipsa datoriilor în ceea ce priveşte plata salariilor;
 • Lipsa datoriilor faţă de fondul de ocupare a forţei de muncă;
 • Permisele de muncă obţinute anterior au fost returnate în conformitate cu prevederile legii (în cazul în care angajatorul a solicitat anterior asemenea tipuri de permise).

Viza de angajare (în cazul statelor terţe)

Documente necesare pentru obţinerea unui permis de muncă:

 • 2 fotografii 3.5 x 4.5 cm;
 • O declaraţie din ţara gazdă (compania primitoare);
 • O copie a permisului de muncă, cu ştampila întreprinderii;
 • O copie a certificatului de înregistrare din ţara gazdă cu ştampila întreprinderii;
 • Declarația cetăţeanului străin prezentată în forma prevăzută de lege;
 • Paşaport original al cetăţeanului străin şi o copie a acestuia. Dacă persoana deţine şi un card de imigrare, atunci este necesară prezentarea originalului şi a unei copii;
 • Copie legalizată a contractului de închiriere în scopul şederii cetăţeanului străin, cu indicarea numelui cetăţeanului, certificat de organele SEL (ЖЕК) sau documentele care dovedesc dreptul de proprietate asupra spaţiilor locative în cauză;
 • Copia asigurării de sănătate (UKRINMEDSTRAH – ajutor medical de urgenţă) pentru perioada aflării în Ucraina (Rusia şi Belarus sunt scutite de necesitatea de a deţine o asigurare medicală);
 • Certificat de achitare a serviciilor Registrului Unic de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor din Ucraina (RUSIOU) şi a taxei de stat.

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Pentru a obţine permisiunea de a angaja cetăţeni străini care urmează să efectueze un anumit volum de muncă sau servicii, în baza contractelor încheiate între subiectul de afaceri ucrainean şi străin, angajatorii ucraineni trebuie să prezinte, pe lângă copiile documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute, următoarele:

 • Cerere tip;
 • Două fotografii color (3,5×4, 5 cm);
 • Documentul (ordin, extras din raport, procură, etc.), alcătuit în modul corespunzător, care confirmă faptul că persoana are dreptul de a reprezenta interesele angajatorului în faţa centrului de ocupare a forţei de muncă;
 • Certificat eliberat de autorităţile fiscale prin care se confirmă achitarea de către angajator a impozitelor şi taxelor stabilite în conformitate cu legislaţia (plăţile obligatorii);
 • Certificat de la centrul pentru ocuparea forţei de muncă demonstrând faptul că nu există nici o datorie faţă de fond;
 • Bonul de plată prin care se confirmă achitarea serviciilor pentru examinarea cererii;
 • Certificat, ştampilat şi certificat prin semnătura angajatorului, prin care se confirmă că poziţia/funcţia care urmează să fie ocupată de cetăţeanul străin, în conformitate cu legislaţia actuală, nu este asociată cu obligativitatea apartenenţei la cetăţenia Ucrainei şi nu oferă acces la secrete de stat;
 • Cazier judiciar din ţara de origine;
 • Copii ale statutului şi certificatului de înregistrare de stat a angajatorului, certificate în mod corespunzător;
 • Copii ale documentelor de confirmare a studiilor sau calificărilor obţinute de cetăţeanul străin;
 • Copii ale paginilor paşaportului cetăţeanului care conţin datele de identificare;
 • Copie a acordului (contractului) încheiat între subiectul de afaceri străin şi cel din Ucraina privind prestarea unui anumit volum de muncă sau servicii.

Soluţionarea litigiilor de muncă

Desfacerea contractului de muncă

Un permis de muncă acordat unui străin poate fi anulat în următoarele cazuri:

 • În caz de încetare anticipată a contractului de muncă cu angajatorul menţionat în permisul de muncă;
 • Determinarea falsificării documentelor sau prezentarea de către angajator a informaţiilor false în documentele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia pentru ocuparea forţei de muncă (sau a fost prelungit termenul acesteia);
 • Reducerea perioadei de şedere temporară a unui străin în Ucraina, în modul prevăzut de lege sau expulzarea acestuia din Ucraina;
 • Constatarea utilizării forţei de muncă a străinilor în condiţii diferite decât cele care au fost stipulate în permisul de muncă sau orice alt angajator.

Cine suportă cheltuielile de repatriere ale angajaţilor?

Cazurile când un cetăţean străin urmează să fie deportat din Ucraina

 • Expulzarea este realizată de către organele afacerilor interne în modul prevăzut de  rezoluţia № 1074 din 29.12.1995 a Cabinetului de Miniştri al Ucrainei cu privire la regulile de intrare a străinilor în Ucraina, de ieşire şi de tranzitare pe teritoriul Ucrainei”, articolul 32 din Legea Ucrainei № 3929 – XII din 04.02.1994 privind statutul juridic al străinilor şi apatrizilor
 • Încălcarea de către cetăţenii străini sau apatrizi a procedurii de angajare în Ucraina fără autorizaţie corespunzătoare pentru a face acest lucru, se pedepseşte cu o amendă de la douăzeci la patruzeci de venituri minime neimpozitate (de la 340 la 680 grivne), în conformitate cu articolul 203 al Codul Ucrainei privind încălcările administrative.

Sistemul Naţional de Sănătate

Pentru a putea călători în Ucraina este obligatorie încheierea unei asigurări medicale de călătorie valabile pe perioada prezenţei pe teritoriul ucrainean.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Ucraina să încheie poliţe de asigurare medicală de călătorie, care să acopere cheltuielile medicale pentru intervenţiile de urgenţă, tratament şi evacuare.

Toate informațiile necesare despre spitalele de stat locale și regionale pot fi obținute în limba ucraineană la numărul unic de urgență al ambulanței – 103.

 

Alte informaţii utile

Oficiile consulare ale României din Ucraina

Autorităţi locale / Alte linkuri utile:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei (Міністерство закордонних справ України) –http://mfa.gov.ua
 • Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei (Міністерство внутрішних справ України) –http://mvs.gov.ua
 • Serviciul de Migrație al Ucrainei (Державна Міграційна Служба України)
 • Servicul de Stat de Frontieră al Ucrainei (Державна прикордонна служба України) – https://dpsu.gov.ua
 • Ambasada Ucrainei în România (Посольство України в Румунії) – http://romania.mfa.gov.ua/ro

Apelează rapid numerele de urgență din Ucraina!

Ameninţări teroriste

Riscul ameninţărilor teroriste în Ucraina – Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările autorităţilor ucrainene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe.

Siguranţă şi criminalitate

Atenţie! Există o frecvenţă mare a furturilor de paşapoarte și bani pe teritoriul Ucrainei. Vă sfătuim să păstraţi paşaportul într-un loc sigur şi nu-l expuneţi în mod vizibil.

În cazul pierderii paşaportului, sesizaţi atât biroul local de poliţie pentru a obține dovada privind pierderea/furtul documentului de călătorie, cât şi misiunea diplomatică/oficiul consular al României din Ucraina în vederea obținerii titlului de călătorie pentru a vă putea întoarce în România.

Recomandări generale:

 • Efectuaţi din timp rezervările la hotel;
 • Respectaţi regulile de circulaţie;
 • Efectuaţi schimburile valutare numai în cadrul caselor de schimb;
 • Efectuaţi cumpărături cu preponderenţa din lanţurile de magazine cunoscute;
 • Evitaţi cartierele mărginaşe ale marilor oraşe;
 • Evitaţi angajarea în discuţii cu necunoscuţi.
 • Păstraţi documentele, valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil.
 • În cazul în care călătoriţi cu maşina personală, nu ţineţi bunuri de valoare la vedere în autoturism;
 • Asiguraţi maşina cu sistem de alarmă şi încuiaţi uşile atunci când părăsiţi autoturismul;
 • Înainte să porniţi la un drum mai lung, efectuaţi verificarea tehnică a vehiculului.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ucrainene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă locale: 101 – Pompieri, 102 – Poliţie şi 103 – Ambulanţă.Vă recomandăm, de asemenea, să sesizaţi Ambasada României la Kiev, care vă poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Atenţie! Înainte de a călători în Ucraina trebuie să încheiaţi o asigurare medicală pentru întreaga durată a şederii/tranzitării teritoriului ucrainean. Asigurarea medicală trebuie să fie valabilă pe toată perioada șederii în Ucraina.

Vă recomandăm să încheiaţi poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, care să acopere costurile intervenţiilor medicale, tratamentelor necesare, precum şi repatrierea medicală.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Ucraina circulaţia rutieră se desfăşoară pe partea dreaptă a drumului. Toate autovehiculele care participă la traficul auto trebuie să fie dotate cu triunghiuri reflectorizante, de asemenea se recomandă să aibă stingătoare auto, trusă de prim-ajutor.

Pentru persoanele care se deplasează cu autoturismul este obligatorie cartea verde. În cazul în care proprietarul autoturismului nu este cel care conduce/introduce maşina în Ucraina, conducătorul auto trebuie să prezinte din partea proprietarului autoturismului o procură specială, autentificată la notar, pentru utilizarea acestuia în străinătate, respectiv Ucraina.

Conducătorii auto sunt obligaţi să aibă în permanenţă asupra lor permisul de conducere, paşaportul şi documentele autovehiculului pe care îl conduc.

Atenţie! Pe teritoriul Ucrainei, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă:

 • Producerea de accidente rutiere din care rezultă victime (cu vătămări corporale de gravitate medie);
 • Părăsirea locului accidentului;
 • Conducerea sub influenţa alcoolului şi a substanţelor halucinogene, precum şi refuzul efectuării etilotestului;
 • Încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice, a normelor şi standardelor de fabricare, reechipare şi reparare a mijloacelor de transport implicate în accidente cu victime şi alte urmări grave;
 • Nepurtarea centurii de siguranţă/a căştii de protecţie;
 • Depăşirea vitezei legale admise;
 • Trecerea pe culoarea roşie a semaforului, neacordarea priorităţii în intersecţie, depăşirea neregulamentară, păstrarea distanţei regulamentare în mers şi nesemnalizarea schimbării direcţiei de mers;
 • Folosirea telefonului mobil în mers, fără utilizarea sistemului hands free.

 

 • Limite de viteză admise

Viteza maximă admisă de lege:

în localități: 50 km/h;

 • în zonele rezidențiale și pietonale: 20 km/h;

în afara localităţilor:

 • autobuze/microbuze/autoturisme cu remorcă/motociclete: 80 km/h;
 • vehicule care sunt conduse de șoferi cu experiență în condus mai mică de 2 ani: 70 km/h;
 • -vehicule de transport marfă: 60 km/h;
 • pe autostrăzi: 130 km/h;
 • pe drumuri expres, separate de un spațiu median: 110 km/h;
 • pe alte drumuri naționale: 90 km/h;
 • pe timpul remorcării vehiculului: 50 km/h.

 

 • Starea drumurilor

Starea drumurilor din Ucraina este în general bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.

 • Parcarea

Parcarea este permisă în locurile special amenajate şi pe partea dreaptă a străzilor (unde nu este prevazută în mod expres o interdicţie în acest sens), în direcţia de deplasare a autovehiculului. Nu este permisă parcarea pe marginea autostrăzilor naţionale.

Parcarea neregulamentară poate atrage după sine ridicarea automobilului. Amenda pentru parcare neregulamentară în locurile special amenajate pentru persoanele cu dizabilități este de aprox. 50 – 80 Euro.

Parcările cu plată au preţuri care variază între 15 – 35 grivne/h (aprox 0,5 – 1 Euro). Pe timpul nopţii este indicată parcarea în spaţiile amenajate şi dotate cu pază.

 

 • Permisul de conducere

Conducătorii auto sunt obligaţi să aibă în permanenţă asupra lor permisul de conducere, paşaportul şi documentele autovehiculului pe care îl conduc.

Permisul de conducere eliberat de autorităţile române este valabil în Ucraina.

 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Este recomandabil ca autoturismul să nu fie mişcat din locul accidentului până la sosirea unui echipaj de poliţie. Autorităţile locale de poliţie vor întocmi un raport necesar companiei de asigurări sau în cazul în care părţile implicate în accident nu sunt de acord cu privire la anumite aspecte legate de accident.

Dacă daunele pot fi soluţionate pe cale amiabilă, în afara tribunalului, părţile sunt libere să facă acest lucru în baza Constatării amiabile a accidentului (Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду).

Accidentele auto trebuie anunțate la serviciul operativ al Poliției ucrainene 102.

Atenție! Părăsirea locului unui accident soldat cu rănirea unor persoane constituie infracțiune.

Reglementări vamale

Atenţie! Solicitaţi autorităţilor vamale formularele pentru declaraţia vamală la intrarea sau/şi pe timpul şederii pe teritoriul Ucrainei!

După completarea declaraţiei, aceasta va fi ştampilată de organele vamale.

Atenţie! Păstraţi declaraţia vamală până la ieşirea de pe teritoriul Ucrainei.

Declaraţia vamală se completează în cazul introducerii pe teritoriul Ucrainei de:

 • autoturisme proprietate personală sau aparţinând instituţiilor de stat şi altor persoane juridice române;
 • bunuri şi valori de mare valoare;
 • medicamente sau substanţe psihotrope, medicamente şi substanţe cu efect narcotic, produse chimice speciale, metale radioactive, substanţe care necesită un regim special de autorizare şi transport etc;
 • arme, muniţii şi explozibili;
 • obiecte de floră sau faună;
 • bunuri de import-export sau orice alte obiecte supuse taxării.

Alte recomandări:

 • În cazul unor obiecte cu valoare artistică sau de patrimoniu este absolut necesară o dovadă din partea autorităţilor române competente care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul transportului.
 • Este permisă intrarea pe teritoriul Ucrainei cu un litru de alcool şi două cartuşe de ţigări.
 • Este interzisă introducerea produselor alimentare nepreparate din carne şi derivate din aceasta.

Atenţie!Este interzisă scoaterea din Ucraina a icoanelor, tablourilor vechi, bijuteriilor si a altor obiecte de artă sau de patrimoniu.

La introducerea şi ieşirea în/din Ucraina a sumelor de bani în valută aveţi în vedere:

 • Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă în Ucraina şi să scoată de pe teritoriul acestei ţări sume de bani care nu depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, fără să menţioneze sumele deţinute în Declaraţia vamală şi fără să prezinte documentele doveditoare;
 • Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) şi juridice au dreptul să introducă şi să scoată de pe teritoriul Ucrainei sume de bani care depăşesc echivalentul a 10.000 Euro, cu menţionarea sumei de bani în Declaraţia vamală şi prezentarea documentului bancar de provenienţă.

În cazul transferului de bani prin poştă (inclusiv transfer de bani on-line):

 • Persoanele fizice şi juridice (cu excepţia băncilor) au dreptul să efectueze transferuri de bani prin poştă sau on-line, însă suma transferată nu trebuie să depăşească echivalentul a 300 Euro.

Transferul bancar al sumelor de bani în valută obţinute de persoanele nerezidente în Ucraina din salarii nu este restricţionat. Asemenea transferuri vor fi efectuate printr-o bancă împuternicită de stat prin prezentarea documentelor ce confirmă sursele de provenienţă ale acestora.
Regimul animalelor de companie

Pentru animale de companie este necesar carnetul de sănătate cu vaccinurile la zi şi adeverinţa din partea organelor sanitar-veterinare din care să reiasă faptul că acestea nu sunt purtătoare ale unei boli transmisibile.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal