Transportul animalelor

Animalele, pãsãrile, reptilele, pestii si insectele vii nu pot fi transportate, de regulã, în vagoanele de cãlãtori.

Exceptii:

În vagoanele de cãlãtori pot fi primiti la transport câini însotiti.
Transportul câinilor însotiti, este admis numai pentru cei prevãzuti cu botnitã, tinuti în lesã pe podeaua vagonului, în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
În caz de obiectii ridicate de cãlãtori, agentul operatorului de transport feroviar public de cãlãtori sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.
Cãlãtorul, proprietar al câinelui, este obligat sã mentinã curãtenia pe toatã durata cãlãtoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementãrilor legale în vigoare.

Câinii, pisicile si animalele mici, purtate pe brate, precum si pãsãrile mici în colivii se pot transporta fãrã platã, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
În caz de obiectii ridicate de cãlãtori, agentul operatorului de transport feroviar public de cãlãtori sau organul de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.

Important:

 Este interzis accesul în trenurile de călători a câinilor periculoşi- câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.

 Accesul în trenurile de călători a câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis,numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

                 -să aibă vârsta minimă de 18 ani;
                 -să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
                 -să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului.

Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet bianco în valoare de 50% din tariful tren Regio, clasa a 2-a, pentru un adult, pe acelaşi parcurs.

Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie se eliberează bilet de călătorie eliberat în tren la tarif integral de taxare în tren, corespunzător rangului trenului şi distanţei kilometrice pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.

Transportul bagajelor

Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat si bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.

Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:

a) materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;

Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenţa călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spaţiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziţioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deţinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenţa organelor de ordine publică.

Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.
Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietăţile pe care le ia cu el în vagon.

Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22.

Bagajele de mână care depăşesc condiţiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.

Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (Norme uniforme călători 38)’

În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să-şi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu îi incomodează pe ceilalţi călători.

Bagajele uitate în tren şi găsite de agenţii operatorilor de transport feroviar public de călători, vor fi depuse la staţia de domiciliu, respectiv staţia finală a trenului, cu respectarea reglementărilor privind modul de păstrare şi valorificare care sunt prevăzute în reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar public de călători.

Bagajele de mână trebuie să fie astfel ambalate încât să nu producă daune călătorilor ori să nu deterioreze inventarul vagonului sau celelalte bagaje.

Transportul bicicletelor si schiurilor

       

1. În cazul trenurilor Interregio, se admit la transport biciclete nedemontabile doar la trenurile care au în compunere tipuri de vagoane cu spaţii interioare mari  care permit acest lucru, în număr limitat stabilit pentru fiecare tip de vagon în parte.

Trenurile  Interregio care oferă serviciul de transport pentru călători însoţiţi de bicicletă , le puteţi afla la casele de bilete ale CFR Călători sau consultând Mersul trenurilor de pe site-ul nostru www.cfrcalatori.ro (trenurile cu vagoane in care se pot transporta si biciclete au la ‘Servicii’ simbolul pentru biciclete).

Pentru călătorii însoţiţi de biciclete, la trenurile cu regim de rezervare se alocă locuri în compartimentele alăturate spaţiului destinat depozitării acestora.

Pe durata transportului, călătorul va însoţi şi supraveghea bicicleta astfel încât să nu fie afectată siguranţa şi confortul călătorilor.

La trenurile IR la care exista pictograma corespunzatoare in Mersul Trenurilor de pe site-ul www.cfrcalatori.ro se pot lua la transport biciclete nedemontabile pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 10 lei.

2. La trenurile Regio se pot transporta biciclete nedemontabile, la clasa a 2-a,  pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 5 lei .

 Atenţie! Călătoria fără bilet pentru bicicletă presupune plata în tren a unui tarif/kg/zonă km (o bicicleta se considera 15 kg) mai mare decat tariful de la casa de bilete !

3. Pe toate trenurile se pot transporta gratuit biciclete pliabile/demontabile, la clasa 1 şi a 2-a sau schiuri la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mana, in limita spatiului disponibil .

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Sursa : cfrcalatori 

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Pe același subiect

Distribuie

Meniu