Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, participă la ședința Adunării Generale Ordinare a ASRO

Sorin Mierlea, Președintele InfoCons, participă astazi, 1 Iulie 2024 , începând cu ora 09:00, în calitate de membru, la ședința Adunării Generale Ordinare a ASRO .

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ASRO este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.
Ordinea de zi :
  • Raportul de activitate al Executivului ASRO pentru perioada ianuarie – mai 2024 si estimare realizari pentru luna lunie 2024
  • Stadiul realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru perioada ianuarie – mai 2024 si estimarea realizarilor pentru luna iunie 2024.
  • Stadiul realizării Programului de Standardizare Națională pentru perioada ianuarie – mai 2024 si estimarea realizarilor pentru luna iunie 2024.
  • Informarea privind membrii ASRO Ratificarea hotărārilor adoptate prin procedură electronică de vot în perioada de la precedentul Consiliu Director pana la zi.
  • Informare privind stadiul negocierilor salariale bazate pe evaluarile profesionale ale membrilor Executivului ASRO
  • Informare privind stadiul aprobarii Statutului ASRO la Judecatoria sectorului 2
  • Raport privind stadiul procesului de obtinere a autorizației ISU
  • Diverse

 

InfoCons  Organizație Europeană pentru Protecția Consumatorului și Promovarea Programelor și Strategiilor membră cu drepturi depline în Organizația Mondială Consumers International , membra fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori , avand Secretariatul General în București, Bd. Mărășești , nr. 127-129, sector 4, tel: 021/319.32.66, mail : secretariat@infocons.ro