Internship , stagiatura si ucenicia – Informații utile

InfoCons – Asociație Natională pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România  te informează .

Ce drepturi am ca ucenic ?
Toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii , de Legea nr. 279/2005 republicată şi, după caz, de legile speciale care reglementează ocupaţia în cauză .

Citește și : Un pas important pentru siguranța cetățeanului consumator ! Restaurantele trebuie să afișeze ingredientele , declarația nutrițională și aditivii pentru preparate

Ca intern , am dreptul la remunerație ?
Da , trebuie să primiți o indemnizație egală cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate
desfăşurată ( nu mai mult de 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive ).

Citește și : PACHETE DE VACANTA , DAR IN CE CONDITII !? FII INFORMAT ! ATENTIE LA CLAUZELE CONTRACTUALE !

Ce act normativ reglementează internshipul ?
Legea nr. 176/2018 .

Contractul de internship se înregistrează undeva ?
Da , în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti , în a cărei rază teritorială organizația-gazdă îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică .

Citește și : La ce trebuie să fim atenți când achiziționăm pește și produse din pește ?

Contractul de stagiu încheiat în baza legii nr. 335/2013 se înregistrează undeva ?
Nu , el este anexă la contractul individual de muncă care se înregistrează în Revisal .

Însă certificatul / adeverinţa de stagiu eliberate de angajator se vizează de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul .

Citeste si : Bomboanele de Crăciun – până la 70,3% zaharuri din glucide pentru 100 de grame de produs !

Internship , stagiatura , ucenicia InfoCons Protectia Consumatorului