Convingerile europene despre impactul digitalizării asupra protecției datelor / European beliefs about the impact of digitisation on data protection

Există și Directiva privind aplicarea legii privind protecția datelor, pe lângă Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Atunci când informațiile personale sunt folosite de autoritățile de aplicare a legii penale în scopuri de aplicare a legii, această directivă protejează dreptul fundamental al oamenilor la confidențialitatea datelor. În special, se va asigura că informațiile personale ale suspecților, martorilor și victimelor sunt protejate în mod corespunzător și va facilita cooperarea transfrontalieră în lupta împotriva criminalității și a terorismului.
Oferind oamenilor mai multe opțiuni în privința modului în care sunt gestionate și prelucrate datele lor personale, GDPR protejează aceste informații. Organizațiile trebuie, de asemenea, să adere la orientări specifice pentru a garanta că datele cu caracter personal sunt utilizate în mod etic, legal, deschis și în siguranță. Aceste instrucțiuni includ limitarea la minimum a datelor, criptarea, pseudonimizarea, acuratețea și restricțiile de păstrare.

 

Proiectul european SOTERIA ,  din care InfoCons Protectia Consumatorilor face parte, își propune limitarea furtului identității prin instrumente de identificare de înaltă calitate.

Sursă:
(1) Protecția datelor în UE – Comisia Europeană. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.
(2) Strategia digitală a UE pentru noile reglementări privind confidențialitatea | McKinsey. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-eu-digital-strategy-the-impact-of-data-privacy-on-global-business.
(3) Ce impact va avea Actul UE privind datele asupra economiei digitale?. https://www.weforum.org/agenda/2022/03/the-impact-of-the-eu-data-act-on-the-digital-economy/.
(4) Un aviz preliminar privind protecția datelor și cercetarea științifică. https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf.

 

 

There is also the Data Protection Law Enforcement Directive in addition to the General Data Protection Regulation (GDPR). When personal information is used by criminal law enforcement authorities for legal enforcement purposes, this directive safeguards people’ fundamental right to data privacy. In particular, it will make sure that the personal information of criminal suspects, witnesses, and victims is appropriately protected and will make cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism easier.

By granting people more choice over how their personal data is handled and processed, the GDPR protects that information. Organizations must also adhere to specific guidelines to guarantee that personal data is used ethically, legally, openly, and securely. These guidelines include data minimization, encryption, pseudonymization, accuracy, and retention restrictions.

 

The European SOTERIA project, of which InfoCons Consumer Protection is a part, aims to limit identity theft through high-quality identification tools.

Source:

(1) Data protection in the EU – European Commission. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.

(2) EU digital strategy for new privacy regulations | McKinsey. https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-eu-digital-strategy-the-impact-of-data-privacy-on-global-business.

(3) What impact will the EU Data Act have on the digital economy?. https://www.weforum.org/agenda/2022/03/the-impact-of-the-eu-data-act-on-the-digital-economy/.

(4) A Preliminary Opinion on data protection and scientific research. https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf.