Eco InfoScore este calculat pe baza numericului de aditivi alimentari, ținându-se cont , de asemena , de impactul produselor asupra mediului înconjurător. Prin urmare, cetățenii în calitatea lor de consumatori pot lua decizii informate, având drept criteriu și componenta de mediu.

Pentru a se determina Eco InfoScore se au în vedere următoarele:

etapele de producție (agricultură, procesare, ambalare, transport, distribuție și consum )

indicatorii de impact asupra mediului (schimbări climatice/ amprenta de carbon, epuizarea stratului de ozon, radiații ionizante, utilizarea terenurilor, a apei și a energiei; poluarea aerului și a apei marine și dulci și epuizarea resurselor)

Citeste si : Conducătorii auto pot prezenta asigurarea RCA în format electronic

Eco InfoScore își propune să informeze consumatorii cu privire la impactul asupra mediului al alimentelor pe care le aleg, astfel încât să-i îndrume către un consum mai responsabil. Eco InfoScore ajută producătorii și consumatorii să fie responsabili și să decidă în cunoștință de cauză.

Eco InfoScore este o metodă care este transparentă și poate fi ușor de înțeles și aplicat de către toți consumatorii și poate fi aplicat la produsele alimentare.

Din ce în ce mai mulți consumatori sunt preocupați de impactul alimentelor pe care le consumă nu numai asupra sănătății lor, ci și asupra sănătății planetei noastre. De asemenea, acum este foarte ușor să se ia în considerare calitatea nutrițională a produselor atunci când se cumpără, dar este foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să se compare amprenta ecologică a acestora.

În această situație, este urgent să le oferim consumatorilor informații clare cu privire la amprenta ecologică, astfel încât aceștia să o poată compara ușor și rapid pentru mai multe produse.

Citește și: România cheltuie cel mai mult pentru alimente și băuturi nealcoolice dintre toate statele membre UE

În contextul în care la nivel mondial, producția de alimente este responsabilă pentru 30% din emisiile de gaze cu efect de seră¹, 60% din consumul de apă potabilă² și majoritatea deșeurilor de ambalaje , Eco InfoScore este o soluție de creștere a conștientizării privind problematicile ce țin de protecția mediului înconjurător.

¹ Institute for Climate Economics. (2019). Estimating greenhouse gas emissions from food consumption

² OCDE (2020)

InfoCons Protecția Consumatorilor Protecția Consumatorului Eco InfoScore