În data de 15 iulie 2020 a fost adoptată Legea nr.131 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Această lege se adresează operatorilor economici plătitori de TVA, ce participă la programe de combatere a risipei alimentare.

Prin această lege au fost rezolvate trei probleme cu care se confruntau, atât donatorii cât ți receptorii, în demersul de donare a alimentelor, și implicit reducerea risipei alimentare : donatorii nu aveau deductibilitate fiscală la donarea alimentelor, contractele de donație trebuiau încheiate sub formă autentică la notar si eligibilitatea organizațiilor beneficiare care erau obligate să solicite înscrierea în lista operatorilor receptori, conform Legii nr. 217/2016 .

Asociația InfoCons este un promotor al risipei alimentare în România lansând în anul 2012 Campania `o9atitudine! Stop risipei de alimente!`, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Totodată, în cadrul acestei Campanii, a fost realizat studiul privind reducerea risipei alimentare, la nivel național.

Conform altui studiu realizat în anul 2013, cei mai mari generatori de deșeuri alimentare, exprimate în kg pe cap de locuitor, sunt Țările de Jos (541 kg), Belgia (345 kg), Cipru (327 kg) și Estonia (265 kg), iar la polul opus cele mai mici sunt Slovenia (72 kg), Malta și România (ambele 76 kg), urmate de Grecia (80 kg) și Republica Cehă (81 kg).

Aspecte legislative:

Pentru a veni în sprijinul donatorilor și al receptorilor au fost modificate aspectele fiscale ce împiedicau operatorii economici să doneze alimentele, deoarece aceștia trebuiau să achite taxe pentru aceste produse. Astfel, la articolul 270 alineatul (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) s-a introdus o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) transferul alimentelor destinate consumului uman aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.

Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2019, s-a modificat după cum urmează:

1. Articolul 4 are următorul cuprins:

Articolul 4 Operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 și la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

O altă problemă cu care se confruntau atât donatorii cât și receptorii era autentificarea documentelor de donare care trebuia neapărat realizată de către un notar, ceea ce însemna un cost în plus, cât și timp alocat acestei acțiuni, aceasta problema fiind rezolvată prin modificarea articolului 6 care are următorul cuprins:

Articolul 6

1) Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat cu respectarea prezentei legi.

(2) Alimentele transferate se consideră a face obiectul darului manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, indiferent de valoare.

Pentru rezolvarea problemei privind eligibilitatea receptorilor a fost adoptat punctul 6 la anexa Legii 217/2016

3. La anexă, punctul 6 are următorul cuprins:

6. Operatorii receptori (organizații beneficiare) – operatorii din sectorul agroalimentar care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ce răspund de respectarea legislației din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii donatori;

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2019, precum și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

InfoCons este partener al Proiectului european pe tema reducerii risipei alimentare “Respect mancarii!`.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal