Propunere legislativa privind etichetarea produselor alimentare

A.N.P.C. propune un act normnativ privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, prin care se reglementează aspecte privind indicațiile care permit identificarea lotului din care face parte un produs alimentar.

În prezent etichetarea produselor alimentare este reglementată de H.G. nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor elaborata în baza Directivei (CE) nr. 2000/13/CE, a Directivei 90/496 privind etichetarea nutriţională, a Directivei 87/250/CEE, a Directivei 1999/10/CE, Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE . În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să creeze cadrul juridic pentru aplicarea directă a regulamentelor europene. Până în prezent, în România nu a fost desemnată autoritatea competentă pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Prin acest proiect se urmăreşte desemnarea autorităţii competente, respectiv, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pentru domeniul Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare precum şi modul în care se duc la îndeplinire prevederile acestui regulament, prin colaborarea interinstituţională, între autorităţile cu responsabilităţi în domeniul alimentelor: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Pentru asigurarea informării consumatorilor prin acest proiect se stabilesc dispoziţii referitoare la comercializarea produselor alimentare nepreambalate, precum şi modul de indicare a ingredientelor alergene în cazul acestei grupe de produse. Având în vedere că Regulamentul (UE) nr.1169/2011 nu conţine elementele privind indicarea lotului, prin acest proiect s-au introdus dispoziţii privind modul de indicare a lotului prin preluarea prevederilor Directivei 2011/91/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar. Totodată, se stabilesc şi măsurile de control şi sancţiunile luate de către personalul împuternicit cu controlul oficial al alimentelor în cazul nerespectării prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011.

In sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  1. lot – un grup de unităţi de vânzare ale unui produs alimentar produs, fabricat sau ambalat în condiţii practic identice;
  2. produs alimentar nepreambalat – orice articol individual destinat pentru comercializare, prezentat ca atare consumatorului final şi unităţilor de restauraţie colectivă, constituit dintr-un aliment cu un ambalaj de protecţie minim care este aplicat la locul de desfacere dacă consumatorul doreşte astfel, sau preambalat pentru desfacerea directă.În toate situaţiile, acesta este un produs alimentar care nu se înscrie în domeniul de aplicare al definiţiei de `produs alimentar preambalat`, astfel cum acesta este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
  3. comercializare de produse alimentare nepreambalate prin comunicare la distanţă – comercializarea de produse alimentare nepreambalate de către unităţile de restauraţie colectivă sau comercianţi detailişti consumatorilor care comandă produse alimentare telefonic, prin Internet sau utilizând orice alt mijloc fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi consumatorului.

Art.3. Alimentele nu pot fi comercializate dacă nu sunt însoţite de o indicaţie care să permită identificarea lotului din care fac parte.

Art.5. Răspunderea în ceea ce priveşte stabilirea şi înscrierea lotului revine, după caz producătorului, fabricantului sau ambalatorului produsului alimentar respectiv sau primului vânzător înregistrat în Uniunea Europeană.

Art.6. Indicaţia lotului este precedată de litera `L` cu excepţia cazurilor în care aceasta se poate distinge cu claritate faţă de alte indicaţii de pe etichetă.

Art.7. În cazul produselor alimentare:

  1. care sunt preambalate, indicaţia lotului și, după caz, a literei `L`, apar pe ambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia.
  2. care nu sunt preambalate, indicaţia lotului şi, după caz, a literei `L`, apar pe ambalaj sau pe recipient sau, în lipsa acestora, pe documentele comerciale relevante

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART. 7 AMENDA 5.000 – 50.000 LEI

Art.8. În cazul în care pe etichetă apare data durabilităţii minime /data limită de consum, nu mai este nevoie ca indicaţia prevăzută la art. 3 să apară pe produsul alimentar, cu condiţia ca acea dată să fie constituită cel puţin din indicaţia în formă necodificată a zilei şi a lunii în această ordine.

NERSEPECTAREA PREVEDERILOR ART.8 AMENDA 3000 -30.000 lei

Art.9. Înscrierea lotului se face în aşa fel încât să poată fi văzută cu uşurinţă, să poată fi citită cu claritate şi să nu permită ştergerea.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal