Produsele medicamentoase de uz uman si medicamentele experimentale de uz uman

Directiva 91/356/CEE a Comisiei stabilea principiile si orientarile privind bunele practici de fabricatie  numai pentru produsele medicamentoase de uz uman. Prin urmare, majoritatea prevederilor Directivei 91/356/CEE a trebuit sa fie modificate, extinse si adaptate pentru a include bunele practici de fabricatie pentru medicamentele experimentale de uz uman. In consecinta, prezenta directiva a abrogat Directiva 91/356/CEE in vederea stabilirii principiilor si orientarilor privind bunele practici de fabricatie pentru produse medicamentoase de uz uman si medicamente experimentale de uz uman.

Principiile si orientarile privind bunele practici de fabricatie se refera in principal la personal, incinte si echipamente, productie, documentatie, controlul calitatii si etichetarea, contractul de intreprindere, precum si inspectiile, reclamatiile si retragerile de pe piata.

Sistemul de asigurare a calitatii personal, incinte si echipamente

Fabricantul implementeaza un sistem eficient de asigurare a calitatii farmaceutice, cu participarea conducerii si a personalului diverselor servicii relevante.

La fiecare loc de fabricatie, fabricantul dispune de persoane care au competentele necesare pentru realizarea obiectivului de asigurare a calitatii farmaceutice.

Personalul beneficiaza de formare profesionala continua, care acopera aspecte teoretice si practice de asigurare a calitatii si bune practici de fabricatie si care cuprinde exigentele privind fabricarea medicamentelor experimentale.

Trebuie sa se stabileasca programe de igiena adaptate activitatilor. Acestea includ proceduri privind sanatatea, igiena si imbracamintea personalului.

Incintele si echipamentele de fabricatie trebuie sa fie, de asemenea, supuse unor reguli stricte de igiena pentru a evita orice contaminare si orice efect nociv asupra calitatii produsului.

In plus, spatiile si echipamentele utilizate pentru operatiuni de fabricatie, care sunt determinante pentru calitatea produselor, sunt supuse unei omologari adecvate.

Productia

Productia trebuie sa fie realizata cu respectarea bunelor practici de fabricatie si sa fie conforma cu instructiunile si procedurile prestabilite. Diferentele dintre procedura si deficientele produsului trebuie sa fie documentate si sa faca obiectul unor investigatii.

Pentru a evita cu precadere contaminarile incrucisate, trebuie sa fie luate masuri tehnice si/sau organizationale. In ceea ce priveste medicamentele experimentale, trebuie avuta in vedere in mod deosebit manipularea produselor in timpul si dupa efectuarea intregii operatiuni din cadrul procedurii in cauza.

In cazul produselor medicamentoase, procesele de fabricatie noi sau modificarile importante aduse unui procedeu de fabricatie pentru un produs medicamentos trebuie sa fie omologate, iar fazele critice ale procedeelor de fabricatie trebuie sa fie frecvent revalidate.

In ceea ce priveste medicamentele experimentale, trebuie sa se omologheze cel putin etapele esentiale ale procedeului, precum sterilizarea si, daca este necesar, procedeul de fabricatie in ansamblu.

Documentatie

Fabricantul trebuie sa implementeze un sistem de documentatie care sa cuprinda diferitele operatiuni de fabricatie efectuate. Aceste documente tin evidenta fiecarui lot produs si a modificarilor aduse in cursul dezvoltarii unui medicament experimental.

Sistemele de prelucrare electronice sau de alta natura pot inlocui documentele scrise. In acest caz, fabricantul trebuie sa dovedeasca faptul ca datele vor fi pastrate in mod adecvat pe durata prevazuta.

Controlul calitatii si etichetarea

Fabricantul trebuie sa implementeze un sistem de control al calitatii. Acest sistem se afla sub autoritatea unei persoane independente de productie, care detine calificarile necesare. Aceasta persoana poate avea acces la laboratoare de control al calitatii pentru a efectua examinarile necesare asupra materiilor de baza si a materialelor de ambalare, precum si la testarea produselor intermediare si finite. Se poate autoriza recurgerea la laboratoare externe.

In cadrul controlului final al produsului finit, inainte de punerea sa in circulatie, sistemul de control al calitatii trebuie sa tina cont mai ales de conditiile de productie, rezultatele controalelor din timpul fabricatiei, examinarea documentelor de fabricatie si conformitatea produsului cu specificatiile.

Trebuie sa se pastreze mostre prelevate din fiecare lot de produse medicamentoase finite cel putin un an dupa data expirarii acestora. Cu privire la medicamentele experimentale, trebuie sa se pastreze mostre prelevate din fiecare lot de produse formulate in vrac si din componentele esentiale de ambalare utilizate pentru fiecare lot de produse finite, cel putin doi ani de la finalizarea ultimului studiu clinic in cadrul caruia a fost utilizat lotul respectiv daca termenul este mai lung.

In plus, trebuie sa se pastreze mostre prelevate din anumite materii de baza utilizate in procesul de fabricatie cel putin doi ani dupa punerea in circulatie a produsului, aceasta perioada putând fi scurtata in anumite cazuri.

In cazul medicamentelor experimentale, etichetarea trebuie sa asigure protectia subiectului si trasabilitatea, sa favorizeze utilizarea corespunzatoare a medicamentului experimental si sa faciliteze identificarea produsului si a testarii.

Inspectii, reclamatii, retrageri de produse si divulgare de urgenta

Statele membre efectueaza inspectii pentru a se asigura ca fabricantii respecta principiile si orientarile privind bune practici de fabricatie, prevazute in prezenta directiva. De asemenea, trebuie sa tina cont de procedurile comunitare privind inspectiile si schimbul de informatii.

Fabricantul trebuie sa se asigure ca procesul de fabricatie este conform cu bunele practici de fabricatie si cu autorizatia de fabricatie, inclusiv pentru produsele medicamentoase destinate exportului. Acesta trebuie sa instituie autoinspectii regulate pentru a verifica respectarea bunelor practici de fabricatie si, daca este cazul, sa propuna masuri corective.

Pentru a interpreta principiile si orientarile bunelor practici de fabricatie, fabricantii si autoritatile competente trebuie sa faca referire la orientarile prezentate in Ghidul privind bunele practici de fabricatie (BPF) pentru medicamente (EN), publicat de catre Comisie.

In ceea ce priveste produsele medicamentoase si medicamentele experimentale importate din tarile terte, importatorul trebuie sa se asigure ca fabricatia acestora este in conformitate cu standarde echivalente cu cele privind bunele practici de fabricatie, dezvoltate de catre Comunitate. In plus, importatorul produselor medicamentoase trebuie sa se asigure de faptul ca persoanele care le produc sunt fabricanti autorizati, iar importatorul medicamentelor experimentale trebuie sa se asigure ca fabricantul acestora este inregistrat la autoritatile competente si acceptat de catre acestea.

Pentru ca un medicament sa fie plasat pe piata unui stat membru, autoritatea competenta a statului membru respectiv sau Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicamentoase trebuie sa elibereze o autorizatie de punere pe piata. Fabricantul trebuie sa se asigure ca fabricarea produselor medicamentoase este in conformitate cu informatiile precizate in cererea de autorizare privind punerea pe piata, care a fost acceptata de catre autoritatile competente.

In ceea ce priveste medicamentele experimentale, fabricantul trebuie sa se asigure ca procesul de fabricatie al acestora este in conformitate cu informatiile oferite de sponsor si acceptate de autoritatile competente.

In cazul produselor medicamentoase, precum si al medicamentelor experimentale, fabricantul trebuie sa cerceteze si sa inregistreze reclamatiile privind defectele. Acesta informeaza autoritatea competenta cu privire la orice defect, care poate fi cauza unei retrageri a produsului medicamentos sau a unei limitari a ofertei, si specifica tara de destinatie. Pentru medicamentele experimentale, trebuie sa se indice si locurile unde s-au realizat testari.

Cu privire la medicamentele experimentale, sponsorul trebuie sa instituie o procedura de divulgare rapida a produselor camuflate când acest lucru este necesar pentru o retragere prompta. Sponsorul trebuie sa se asigure, de asemenea, de faptul ca procedura nu divulga identitatea produsului camuflat decât in masura in care acest lucru este necesar.

Sursa: http://europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal