Potrivit Comisiei, constatările OCDE confirmă importanța investițiilor în învățământ pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Potrivit Comisiei, constatările OCDE confirmă importanța investițiilor în învățământ pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE

Comisia Europeană salută lansarea de astăzi a raportului O privire de ansamblu asupra educației, ediția 2014, raportul anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind situația actuală și provocările cu care se confruntă sistemele de învățământ naționale. El evidențiază importanța tot mai mare a investițiilor în învățământ pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în UE în viitor, dar și pentru o societate europeană mai favorabilă incluziunii.

Raportul are ca obiect cele 34 de țări membre ale OCDE, inclusiv 21 de state membre ale UE (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Spania, Suedia și Regatul Unit). Chiar dacă nu este membră a OCDE, Letonia este, de asemenea, inclusă în raport în calitate de țară parteneră a OCDE.

`Acest raport este o sursă majoră de cunoștințe și de date concrete pentru factorii de decizie. El ne ajută să înțelegem mai bine provocările cu care ne confruntăm. De asemenea, el arată că există încă mari diferențe între statele membre ale UE în ceea ce privește nivelul de competențe, atât în rândul proaspeților absolvenți, cât și al grupurilor de vârstă mai mare. Raportul este în consonanță cu politica Comisiei: creșterea calității învățământului și ridicarea nivelului de competențe este o investiție inteligentă și o armă puternică în combaterea inegalităților din societățile noastre` a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

`Trebuie să ne asigurăm că în special tinerii dispun de competențele de care vor avea nevoie în viața profesională și să oferim adulților posibilități de învățare continuă.`

Astăzi, la Bruxelles, Andreas Schleicher, directorul OCDE pentru educație și competențe, va prezenta O privire de ansamblu asupra educației, ediția 2014, iar Xavier Prats Monné, director general pentru educație și cultură în cadrul Comisiei Europene, va comenta cu privire la relevanța și la implicațiile constatărilor acestui raport pentru politicile UE și ale statelor membre. Sesiunea de informare va avea loc în sala Jean Rey din clădirea Berlaymont a Comisiei, la ora 11 AM.

Principalele constatări cu privire la UE din O privire de ansamblu asupra educației, ediția 2014:

  • Posibilitățile de urmare a unei forme de învățământ continuă să crească semnificativ în Europa.Proporția de populație adultă care a absolvit un nivel de învățământ terțiar a crescut constant în majoritatea țărilor UE pe parcursul ultimilor zece ani (la 29 %), deși UE este încă în urma mediei OCDE (33 %). Proporția de elevi cu calificări dobândite în cadrul învățământului secundar superior a rămas stabilă, în timp ce proporția absolvenților unui nivel de învățământ inferior celui secundar superior a scăzut. Raportul confirmă concluzia Comisiei potrivit căreia, în cazul în care tendințele actuale continuă, obiectivele strategiei Europa 2020, ca cel puțin 40 % dintre tineri să fie absolvenți de învățământ terțiar și mai puțin de 10 % să abandoneze învățământul înainte de absolvirea nivelului de învățământ secundar, pot fi îndeplinite.
  • Nivelurile înalte de învățământ și de competențe aduc recompense atât indivizilor, cât și societății.Un absolvent al unei forme de învățământ superior care are cel mai înalt nivel de înțelegere și utilizare a informațiilor scrise – astfel cum a fost măsurat prin Sondajul OCDE privind competențele adulților – câștigă în medie cu 45% mai mult decât un adult absolvent al unui nivel de învățământ similar, dar care are cel mai mic nivel de înțelegere și utilizare a informațiilor scrise. În general, în toate țările membre ale OCDE, persoanele absolvente ale unor niveluri de învățământ superior au șanse mai mari să fie încadrate profesional, iar cu cât este mai înalt nivelul de învățământ absolvit, cu atât sunt mai mari câștigurile medii. Societatea în ansamblu câștigă și ea prin intermediul unor cheltuieli publice cu asistența socială mai reduse și prin intermediul taxelor: în medie, randamentul net al cheltuielilor publice cu o persoană absolventă a unei forme de învățământ terțiar este de două-trei ori mai mare decât suma investită.
  • Absolvirea unui nivel similar de învățământ nu implică neapărat și un nivel similar de competențe. În UE există diferențe semnificative între nivelurile de competențe ale persoanelor cu calificări similare: proaspeții absolvenți ai învățământului secundar superior din țări precum Țările de Jos și Finlanda au un nivel de cunoștințe similar sau mai înalt în raport cu absolvenții unor forme de învățământ de nivel superior din Irlanda, Italia, Regatul Unit și Spania.
  • Este important să dispui de competențe adecvate în cadrul tranziției de la învățământ la muncă. Un studiu recent publicat de Comisia Europeană a evidențiat că cunoștințele profesionale sunt esențiale, dar aptitudinile de stabilire a unor relații interpersonale, cum ar fi comunicarea și capacitatea de a munci în echipă, devin din ce în ce mai importante, precum și că experiența profesională câștigată în timpul studiilor crește șansele de inserție profesională ale absolvenților unei forme de învățământ superior.
  • Corpul profesoral este tot mai în vârstă. În medie, în țările UE, 37 % dintre profesorii din învățământul secundar au vârsta de cel puțin 50 de ani. Proporția este de 45 % sau mai mare în Austria, Estonia, Germania și Țările de Jos și de 60 % în Italia. Acest fapt subliniază importanța menținerii sau a sporirii atractivității profesiei de cadru didactic, un subiect cu privire la care Comisia a publicat recent un studiudetaliat, conținând recomandări privind îmbunătățirea formării inițiale și continue a cadrelor didactice și sprijinul acordat în etapele inițiale ale carierei.
  • Cresc investițiile private în învățământul terțiar. Ponderea cheltuielilor private în învățământul terțiar a crescut în țările UE de la 14 % în 2000, la 21 % în 2012, în special datorită taxelor de școlarizare majorate sau nou introduse din unele țări. Ponderea cheltuielilor private se află încă mult sub media OCDE de 31 % și există diferențe mari între țările UE, variind de la 6 % în Danemarca și Finlanda, la 65 % în Regatul Unit. Un studiu recent publicat de Comisie concluzionează că sistemele de sprijin pentru studenți (granturi și/sau credite) sunt esențiale pentru compensarea impactului taxelor de școlarizare asupra înscrierilor studenților.

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Sursa: europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu