Furnizorul de serviciu universal are obligația de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv în zonele situate în condiţii geografice excepţionale sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde volumul de corespondenţă este mic şi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilă.

Printre obligațiile impuse furnizorului de serviciu universal se regăsesc și cele referitoare la respectarea condiţiilor de livrare a trimiterilor incluse în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM și a cerințelor esențiale, inclusiv a normelor privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează. De asemenea, furnizorul de serviciu universal trebuie să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile, să asigure o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale și să ofere servicii neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. De asemenea, acesta trebuie să asigure accesul în mod echivalent persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal.

Citește și:

Practici comerciale neloiale

Tarifele aferente acestor servicii, precum și orice modificare a acestora, vor fi aprobate de ANCOM, tarifele fiind uniforme pentru toți utilizatori.

Finanţarea serviciului poştal universal

Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.

Citește și:

Planul de investiții pentru Europa: România a obținut finanțări în valoare totală de 720 milioane de euro

Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului şi doar dacă ANCOM decide, în urma unei analize economice, că acesta constituie o sarcină injustă. Această situație apare dacă nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM.

În cazul desemnării furnizorului de serviciu universal la cerere, suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare și suma prezentată în propunerea financiară care a însoțit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

Sursa: A.N.C.O.M.

Citește și:

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu