Reclamații Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov

Dacă întâmpini probleme legate de munca si contract de munca, poți face o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov

Date de contact si adresa Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov

Cum poți reclama angajatorul? Dacă te confrunți cu probleme ce țin de Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov , le poți semnala folosind următoarele date de contact:

 • Număr de telefon Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov : 021/316.25.60
 • E-mail Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov : itmilfov@itmilfov.ro

Pentru ce poți depune o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov ?

 • Dacă ai lucrat și nu ai primit banii;
 • Primești un salariu mai mic decât salariul minim brut pe țară;
 • Angajatorul îți cere să lucrezi ore suplimentare, fără a fi plătite;
 • Nu ai primit banii pentru șomajul tehnic;
 • Ai fost anunțat că ești concediat de pe o zip e alta;
 • Ești discriminat la locul de muncă direct sau indirect;
 • Nu ți-au fost plătite contribuțiile la sănătate și pensii desi plata acestora este în obligația amgajatorului;
 • Nu primești plata pentru concediul de odihnă/ de maternitate;
 • Angajatorul refuză să-ți elibereze adeverința de muncă sau de vechime.

Cum depui o reclamație la Inspectorul Teritorial de Muncă Ilfov ?

Primul pas este de a te adresa managerului direct sau angajatorului pentru a-I sesiza problema în scris. În momentul în care angajatorul nu vine cu o soluție, atunci trebuie să te adresezi Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Care sunt atribuțiile Inspectoratul Teritorial de Muncă din judetul Ilfov ?

 1. Controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 2. Verifică respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile şi în contractele individuale de muncă;
 3. Controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
 4. Verifică respectarea principiului egalităţii de tratament;
 5. Controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate autorităţilor publice;
 6. Controlează modul de completare a carnetelor de muncă şi condiţiile de păstrare a acestora la unităţile din sectorul public, privat şi la alte categorii de angajatori;
 7. Verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă, controlează respectarea lor de către angajatori, asigură şi urmăreşte înregistrarea acestora în carnetele de muncă;
 8. Controlează dacă persoanele fizice şi juridice respectă prevederile legale privind înregistrarea contractelor de muncă;
 9. Verifică şi urmăresc modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, precum şi pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către angajatori în condiţiile legii;
 10. Participă la activitatea de reconstituire a vechimii în muncă, potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare;
 11. Verifică transmiterea și completarea în baza de date organizată la nivel naţional/teritorial a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format Electronic.
 12. Primesc, verifică și soluționează petițiile cetățenilor în limita de competență conferită de legislația în vigoare, formulând răspunsuri în temeiul O.G. nr.27/2002, modificată și completată.
 13. Inspectorii de munca din cadrul Serviciului control relații de muncă constată și aplică sancțiunile prevăzute în actele normative.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal