În 40.63% dintre Primăriile din Călărași nu există implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul tuturor imobilelor administrației

 1. Acasă
 2. Comunicate de presă
 3. În 40.63% dintre Primăriile din Călărași nu există implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul tuturor imobilelor administrației

În perioada martie – aprilie 2017 Asociația InfoCons a realizat un studiu la nivelul primăriilor din Județul Călărași cu privire la serviciul public de gestionare a deșeurilor solide, raportate la anul 2016.

59% din primăriile din județul Călărași, au transmis informatiile solicitate

Din punct de vedere al externalizării serviciilor în cadrul departamentului de management al deșeurilor situația este următoarea:

 • Populația în mediul urban variază între 2 locuitori (Primăria Nana) și 78236 locuitori în Călărași;
 • Populația în mediul rural variază între 1341 de locuitori (Comuna Ulmu) și 10582 locuitori în Comuna Modelu.

Din punct de vedere al externalizarii serviciilor in cadrul departamentului de management al deseurilor situatia este urmatoarea:

 • 65.63% Serviciul de management deșeului menajer;
 • 12.5% Serviciu de management deșeu solid către agenți comerciali;
 • 6.25% Serviciu de management deșeu solid către agenți industriali;
 • 25% Serviciul de management al deșeului stradal;
 • 6.25% Serviciu de management al nămolului orășenesc;
 • 9.38% Serviciul de management al deșeurilor sanitare;
 • 12.51% Serviciul de preluare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
 • 3.13% Serviciul de preluare a autovehiculelor abandonate;
 • 9.38% Serviciul de management al deșeurilor estimative inerte (provenite din construcții);
 • 6.25% Serviciul de management al deșeurilor toxice (medicale, radioactive);
 • 9.38% Serviciul de management al deșeurilor agro-zootehnice;
 • 21.88% Serviciul de informare și conștientizare a cetățenilor asupra managamentului deșeurilor solide;

62.50% din Primăriile din Județul Călărași nu au fluxurile de deșeuri periculoase separate de deșeurile nepericuloase;

Situația privind caracteristicile fizice ale deșeurilor solide, cantitate totală de deșeu generată în kilograme este următoarea:

 • Hârtie: de la 5.40 kg (Primăria Modelu) până la 73900 kg (Primăria Oltenița);
 • Plastic: de la 4.60 kg (Primăria Modelu) până la 76800 kg (Primăria Dorobanțu);
 • Aluminiu: 38400 kg (Primăria Dorobanțu);
 • Metale feroase: 19200 kg (Primăria Dorobanțu);
 • Sticlă: de la 1000 kg (Primăria Mănăstirea) până la 19200 kg (Primăria Dorobanțu);
 • Echipamente electrice și electronice: de la 100 kg (Primăria Mănăstirea) până la 3988 kg (Primăria Călărași);
 • Deșeu organic: de la 580 kg (Primăria Modelu) până la 153600 kg (Primăria Dorobanțu);
 • Deșeuri provenite din construcții: de la 612 kg (Primăria Modelu) până la 203000 kg (Primăria Unirea).

Tipuri de containere folosite individual (gospodării sau instituții) pentru colectarea selectivă:

 • 3.13% folosesc containere din Metal;
 • 28.13% folosesc containere din Plastic;
 • 12.5% folosesc containere tip Sac.

Tipuri de containere folosite în uz comunal (stradal) pentru colectare selectivă:

 • 3.13% folosesc containere din Metal;
 • 15.63% folosesc containere din Plastic;
 • 6.25% folosesc alte tipuri de containere.

Cantitatea de deșeu colectat în kilograme:

 • Deșeu menajer: de la 300 kg (Primăria Luica) până la 8237000 kg (Primăria Oltenița);
 • Deseu solid de la agenții comerciali: de la 4956000 kg (Primăria Oltenița) până la 8193750 kg (Primăria Călărași);
 • Deseu solid de la agenții industriali: 127400 kg (Primăria Călărași) ;
 • Deșeu stradal: de la 3281000 kg (Primăria Oltenița) până la 5895380 kg (Primăria Călărași);
 • Deșeu de echipamente electrice și electronice: de la 100 kg (Primăria Mănăstirea) până la 3988 kg (Primăria Călărași);
 • Deșeu industrial inert (provenit din contrucții): 172360 kg (Primăria Călărași)
 • Deșeu agro-zootehnic: 40000 kg (Primăria Vasilați);
 • Total deseu colectat in kg a fost de 100 kg (Primăria Mănăstirea) până la 21528398 kg (Primăria Călărași).

Cantitate deșeu reciclat în kilograme:

 • Deșeu menajer: 136000 kg (Primăria Oltenița);
 • Deșeu solid agenții comerciali: 76000 kg (Primăria Oltenița);
 • Deșeu stradal: 60000 kg (Primăria Oltenița);
 • Deșeu de echipamente electrice și electronice: de la 100 kg (Primăria Mănăstirea) până la 3988 kg (Primăria Călărași);
 • Alte tipuri de deșeuri: 2449230 kg (Primăria Călărași);
 • Total deșeuri reciclate: de la 100 kg (Primăria Mănăstirea) până la 2453218 kg (Primăria Călărași);

59.38% din Primării nu percep o taxă pentru serviciul de colectare separată a deșeurilor de la cetățeni;

71.88% din Primării nu administrează un depozit de deșeuri (groapă de gunoi) atât direct sau prin contractor.

Bugetul anual alocat managementului deșeurilor în cadrul Primăriilor a variat între 18520 ron (Primăria Unirea) și 7540646 ron (Primăria Călărași).

În 40.63% din Primării nu există implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul tuturor imobilelor administrației.

Numericul de becuri economice achiziționate variază între: 10 bucăți (Primăria Dorobanțu) și 700 bucăți (Primăria Călărași)

Numericul de becuri incadescente achiziționate variază între: 10 bucăti (Primăriile Borcea, Independenta, Lehliu Gară, Radovanu, Spanțov și Unirea) și 40 bucăți (Primăria Ileana)

Datele sunt aferente situației locale pentru anul 2016.

Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor și serviciilor comercializate atât pe piața romanească, cât și pe cea europeană si este derulat de InfoCons – Organizație Națională pentru Protecția Consumatorilor (membră cu drepturi depline în cadrul consorțiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetățeanului consumator să fie facută în cunoștință de cauză. Rezultatele complete ale studiului pot fi regăsite aici.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal