“COPILARIE CU o9atitudine!`

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România -InfoCons s-a înfiinţat în anul 2003 pentru a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor din Romania. Credem cu fermitate în oameni şi în capacitatea lor de a acţiona şi în posibilităţile lor de adaptare şi schimbare, şi înţelegem că solidaritatea trebuie să ne ghideze de la sentiment la raţiune şi, de acolo, la acţiune.

Cu o populaţie de peste 19 milioane de locuitori, dintre care 4 milioane sunt copii, România este a doua ţară cea mai săracă din Uniunea Europeană cu 41,4% din populaţie trăind la limita sărăciei (sursa :Institutul de Economie Socială, 2012).

Date Unicef din 2011 privind situaţia copiilor din România, arată că peste 80% dintre copii nu practică sport, dar şi că 40% dintre aceştia declară că părinţii lor au puţin bani, 42,41% sunt implicaţi în bătăi şi certuri, 41,04% dintre copii sunt agresaţi de alţii, 14,78% dintre ei sunt obezi, 59,37% dintre copii nu manâncă fructe, iar 54,66% dintre copii nu iau micul dejun.

Proiectul “Copilărie cu o 9 atitudine!` îşi propune integrarea copiilor în societate prin intermediul activităţilor sportive, artistice, culturale, sociale şi educative. Activităţile propuse sunt bazate pe nevoile reale ale copiilor şi vin în completarea educaţiei formale urmată de copii.

DE CE SPORT?

O educaţie fizică de calitate:

 • – Contribuie la dezvoltarea fizică şi mentală;
 • – Ajută copiii să-şi cunoască şi să-şi respecte corpul;
 • – Contribuie la întărirea autostimei copiilor şi a respectului faţă de ei înşişi;
 • – Dezvoltă conştiinţa socială pregătind copiii pentru situaţii competiţionale pentru a face faţă victoriilor şi înfrângerilor;
 • – Dezvoltă spiritul de echipă;
 • – Facilitează abilităţi şi cunoştinţe care pot fi utilizate în viitor în viaţa profesională şi personală;
 • – Oferă oportunităţi de petrecere a timpului liber;
 • – Este modul cel mai eficient şi complet pentru a transmite tuturor copiilor abilităţile, modelul de gândire, valorile, cunoştiţele şi înţelegerea necesară pentru a practica activităţi fizice şi sportive pe tot parcursul vieţii;
 • – Ajută copiii să se familiarizeze cu activităţile corporale şi le permite să dezvolte faţă de acestea interesul necesar pentru a avea grijă de sănătate, ceea ce este fundamental pentru a avea o viaţă sănătoasă la vârstă adultă şi în acelaşi timp să înţeleagă că practicarea activităţilor fizice previne dezvoltarea a numeroase boli.

‘Educaţia fizică e mediul cel mai propice pentru a fi în formă şi a dezvolta capacităţile motrice. Pe lângă asta, permite tinerilor să aibă responsabilităţi şi să dezvolte interes pentru propria activitate corporală şi a unei vieţi active ‘.

W. Brettschneider, Summit-ul Mondial de Educaţie Fizică, 1999.

DE CE ACTIVITĂŢI ARTISTICE: TEATRU, CANTO, DESEN

TEATRU:

Teatrul practicat în copilărie este una dintre formele cele mai complexe de expresie, distracţie şi dezvoltare.

 • – Practicarea teatrului favorizează evoluţia minţii şi a corpului copiilor;
 • – Teatrul ajută copiii să-şi îmbunătăţească limbajul, să-şi dezvolte vocabularul, să înţeleagă concepte diverse şi să se exprime;
 • – Îmbunătăţeşte pronunţia, intonaţia, vocalizarea şi permite cunoaşterea propriei voci;
 • – Impulsionează copiii mai timizi să piardă încet, încet din teama şi îi ajută să se relaţioneze cu ceilalţi sau să vorbească în public, precum şi să se accepte pe ei însişi;
 • – Încurajează munca în echipă şi îi face să simtă că fac parte dintru-un grup;
 • – Dramatizarea influenţează în mod pozitiv expresia corporală şi gestuală; precum şi înţelegerea propriului corp (braţe, picioare, etc.), posibilităţile de acţiune, limitele personale, de expresie plastică şi muzicală;
 • – Dezvoltă aparatul psihomotor, astfel încât să se poată deplasa cu încredere şi siguranţă în mediul înconjurător;
 • – Practicarea teatrului ajută copiii să fie critici cu ei înşişi şi cu ceilalţi, îi ajută să se simtă liberi şi să cunoască lumea care îi înconjoară (cu fiecare tema pe care o tratează în scenă), îi ajută să cunoască manifestările şi valorile din cultura societăţii în care se dezvoltă şi să le interiorizeze, în acest fel construindu-şi propriile valori şi personalitate.

MUZICA:

Muzica are un rol important în dezvoltarea copiilor. Cântatul la un instrument solicită zonele funcţionale ale creierului şi ajută la îmbunătăţirea abilităţilor motorii.

Beneficiile muzicii pentru copii

Muzica îi ajută pe copii să înţeleagă mai bine subiectele şcolare iar efectele ei se pot observa şi în alte aspecte ale dezvoltării lor. Impactul pe care îl are asupra stimei de sine şi a nivelului de interacţiune socială este crucial.

Foarte multe studii au arătat faptul că elevii implicaţi în activităţi artistice au note mai bune la şcoală şi dezvoltă abilităţi esenţile de viaţă independentă.


DESEN:

Educarea copiilor în spirit creativ este foarte importantă pentru dezvoltarea acestora. Desenul are puterea de a merge mai departe de limba vorbită, iar pentru copil reprezintă o forma de expresie şi gândire. Desenul e descoperit de copii când sunt foarte mici şi împreună cu jocul devin un mod natural de expresie. În acest sens, desenul devine unul dintre factorii importanţi în procesul de dezvoltare al copilului.

Desenul ca mod de exprimare al copiilor

Una dintre principalele activităţi ale copilului o constituie desenul. Culorile, formele, liniile, sunt elemente care poartă cu ele întreaga poveste a vieţii, a evenimentelor şi a educţiei primite. Desenul este una din principalele metode de evaluare psihologică a copiilor.

Cursurile de desen urmăresc dezvoltarea talentului şi imaginaţiei celor mici prin transpunearea propriilor percepţii sau emoţii în culori şi forme, prin noţiuni elementare, impreună cu stăpânirea diverselor tehnici specifice artelor plastice, copilul va deprinde o nouă modalitate de exprimare a personalităţii, o deschidere deosebită către frumos, dar şi o altă formă de organizare mentală şi de răbdare cu sine însuşi.

“Prin inţiativa Copilărie Activă încercăm integrarea copiilor prin intermediul activităţilor sportive şi artistice constante, completate de iniţiative culturale, adaptându-ne la nevoile reale ale copiilor`.

Diana Lolescu, Coordonator Proiect

Obiective specifice ale Proiectului “Copilarie cu o9atitudine!`

A) Integrarea în societate a tuturor copiilor vârste între 5 şi 17 ani cu risc de excludere socială.

B) Completarea programelor şi eforturilor organizaţiilor şi instituţiilor naţionale active în domeniul educaţiei copiilor cu oferta programului de dezvoltare a copiilor, propus şi bazat pe sport, teatru, muzică şi desen.

C) Creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei României cu privire la beneficiile activităţilor sportive şi artistice pentru dezvoltarea copiilor, prin intermediul implementării acestui Proiect.

Proiectul este destinat copiilor cu vârste între 5 şi 17 ani, dându-le posibilitatea de a-şi descoperi un talent şi de a-l cultiva de-a lungul vieţii, prin activitaţi sportive şi artistice.

Ca şi primă etapă de implementare a Proiectului “ Copilarie cu o9atitudine!` ne propunem realizarea unui Proiect pilot cu implicarea a 20 de copii, atât din mediul urban cât şi din cel rural.

Copiii beneficiari fac parte din următoarele categorii:

 • – Copii din familii aflate în pragul sărăciei: cu unul sau ambii părinţi în şomaj sau familie numeroasă.
 • – Copii abandonaţi.
 • – Copii cu risc de abandon şcolar, exploataţi economic, afectaţi de malnutriţie, anemie.
 • – Copii proveniţi din familii aflate în situaţii de criză:
  • – Orfani de mamă sau tată, fără surse economice.
  • – ‘Orfani sociali’: unul sau ambii părinţi se alfă în şomaj, sunt alcoolici sau privaţi de libertate sau suferă de o boală cronică, sunt analfabeţi sau cu un nivel de educaţie foarte scăzut, consumatori de droguri sau care se alfă în centre de recuperare.

Locații Diseminare Materiale: Descarcă lista în format PDF

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal