Codul civil – Varietăți de vânzări cu reguli speciale

Varietatile de vanzari cu reguli speciale sunt:

  • vânzarea bunurilor imobile (art. 1.741 – 1.745 Cod civil);
  • vânzarea terenurilor forestiere (art. 1.746 Cod civil);
  • vânzarea moștenirii (art. 1.747 – 1.756 Cod civil);
  • vânzarea cu plata prețului în rate și rezerva proprietății (art. 1.755 – 1.757 Cod civil);
  • vânzarea cu opțiune de răscumpărare (art. 1.758 – 1.762 Cod civil).

Unele reguli speciale de vânzare a imobilelor

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect un apartament, un teren sau un teren pe care se află o construcție trebuie încheiat în formă autentică notarială, sub sancțiunea nulității absolute a contractului.

Atunci când se vinde un imobil determinat, fără indicarea suprafeței, pentru un preț total, nici cumpărătorul și nici vânzătorul nu pot cere rezoluțiunea ori modificarea prețului pe motiv că suprafața este mai mică ori mai mare decât au crezut;

Terenurile din fondul forestier aflate în proprietate privata se pot vinde cu respectarea, în ordine, a dreptului de preempțiune al coproprietarilor sau vecinilor.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal