Codul civil – Forme specifice de mandate care au fost special reglementate

Codul civil – Forme specifice de mandate care au fost special reglementate

Există anumite forme specifice de mandat care au fost reglementate special în Codul Civil?

Da, art. 180 alin. 2 Cod civil reglementează instituți amandatului pentru cauză de incapacitate, conform căruia o persoană poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator al său, în cazul în care s-ar impune luarea acestei măsuri de ocrotire în persoana mandantului.

O măsură de ocrotire similară poate fi luată și în cazul minorilor întrucât, conform prevederilor art. 114 alin. 1 Cod civil, părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

Asemenea acte nu conduc în mod automat la dobândirea, de către persoana desemnată, a calității de curator / tutore, însă instanța de tutelă (singura abilitată să dispună măsura de ocrotire) va ține cont de dorința exprimată prin actul autentic, desemnând cu prioritate în funcția de curator / tutore pe cel care a acceptat mandatul conferit.

Un alt mandat special este cel reglementat de art. 314 Cod civil și definit ca `mandatul convențional` al soților, prin care un soț poate să dea mandat celuilalt soț să îl reprezinte pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.

Tot în privința soților, art. 315 Cod civil reglementează instituția mandatului judiciar, potrivit căruia în cazul în care unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotărârea pronunțată se stabiles ccondițiile, limitele și perioada de valabilitatea acestui mandat. În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci când soțul reprezentat nu se mai află în situația prevăzută anterior, sau când este numit un tutore ori, după caz, un curator.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal