1. Cine poate fi numit tutore?

Orice persoană fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de Codul Civil.

2. Cine nu poate fi numit tutore?

Nu poate fi tutore:

  1. minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă;
  2. cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore;
  3. cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă judecătorească;
  4. cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condiţiile art.158;
  5. cel aflat în stare de insolvabilitate;
  6. cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;
  7. cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de cătrepărintele care exercita singur, în momentul morţii, autoritatea părintească.

3. Poate părintele să desemneze un tutore pentru copilul său în cazul în care acesta ar putea ajunge să fie lipsit de ocrotire părintească?

Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

Atât contractul de mandat (care este un act încheiat pentru cauză de moarte), cât şi testamentul se înscriu în Registrul Naţional Notarial al Testamentelor Autentice.

Această desemnare poate fi revocată oricând de către părinte, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată.

Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrele publice specializate, respectiv în Registrul Naţional Notarial al Testamentelor Autentice (în cazul în care desemnarea sau revocarea persoanei care ar urma să fie numită tutore a fost făcută prin testament) sau în Registrul Naţional Notarial al Revocărilor de Procuri (în cazul în care desemnarea persoanei care ar urma să fie numită tutore a fost făcută prin contract de mandat).

Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la registrele prevăzute mai sus dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.

4. Cine numeşte tutorele?

Tutorele este numit de către instanţa de tutelă

Există o deosebirea între desemnarea şi numirea tutorelui:

  • Părinţii/părintele care exercită autoritatea părintească pot/poate să desemneze, prin act unilateral, contract de mandat sau testament, persoana care urmează a fi numită tutore.
  • Numai instanţa de tutelă numeşte tutorele.

InfoCons (www.infocons.ro), Asociație pentru Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
Descarca aplicatia InfoCons

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Descarca aplicatia InfoCons
Meniu