Irina Chitu - Director Departament financiar bancar si nebancar - InfoCons - InfoCons

Ce banci iau in calcul veniturile din dividende?

Dividende: parte de profitul firmei care se da unui actionar, in raport cu actiunile pe care le poseda la acea firma.

Atunci cand se contracteaza un credit, bancile accepta pe langa veniturile standard si alte tipuri de venituri, cum ar fi de exemplu veniturile din dividende.

Proportia luata in calcul difera de la banca la banca (chiar in cazul aceleiasi banci, in functie de analiza firmei de la care provin dividendele), la fel ca si documentele necesare.

La Banca Transilvania dividendele sunt venituri eligibile. Se ia in calcul profitul repartizat pe dividende aferent ultimului an financiar incheiat si acest venit se pondereaza cu 80%.

Pentru a se contracta un credit cu aceste venituri se vor prezenta bilanturile ultimilor 2 ani, inregistrate la ANAF, ultima balanta de verificare, hotararea AGA pentru repartizare profit si actele specifice analizei firmei.

Dupa efectuarea analizei financiare si opinia analistului Persoane Juridice din sucursala, analistul Persoane Fizice se poate pronunta daca se impune prezentarea si a altor venituri sau, daca aceste venituri pot fi luate in calcul.

Veniturile din dividende sunt luate in calcul de Bancpost in proportie de 30% (credite negarantate) si 50% (credite ipotecare). Pentru a putea contracta un credit cu aceste venituri trebuie indeplinite urmatoarele conditii: ompania sa aiba inregistrat profit in ultimii 2 ani si cifra de afaceri sa fie de cel putin 250.000 RON.

La BRD pentru a contracta un credit cu venituri din dividende, se va face o analiza a firmei. Pentru aceasta analiza va fi nevoie de: Bilant si Balanta pe ultimii 3 ani si Dosar juridic.

 

BCR nu ia in considerare veniturile din dividende!

La Raiffeisen Bank, pentru acordarea de credite garantate, conteaza aceste venituri la calculul de eligibilitate in proportie de 50%.

 

In cazul Credit Agricole – pentru credite garantate cu ipoteca imobiliara si doar ca venit aditional.

 

OTP Bank: in proportie de 70%, ca venituri secundare, iar documentele ce trebuie prezentate sunt:

 • Certificat constatator de la Registrul  Comertului, nu mai vechi de 30 de zile, la data depunerii cererii
 • Bilanturile pentru ultimii 2 ani certificate de Administratia Financiara si Balantele aferente
 • Decizia Adunarii generale a asociatilor (AGA)/ Procesul verbal al AGA privind alocarea dividendelor pe ultimii 2 ani

 

ING ia in considerare veniturile din dividende in proportie de 50%, iar documentele necesare sunt:

 • Act de identitate in original
 • Copie bilant pentru ultimii 2 ani inclusiv Contul de Profit si Pierdere si/sau ultima balanta de verificare si/sau balanta de verificare de la sfarsitul anului anterior
 • Declaratie tip ING privind repartizarea dividendelor
 • Adeverinta de venit emisa de Administratia Finantelor Publice / Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit sau dovada platii impozitului pe venit aferent venitului (extras de cont, ordin de plata, chitanta)

La CEC Bank capacitatea de rambursare se analizeaza pe baza venitului mediu net lunar realizat din dividende, calculat prin raportarea la 12 luni a sumei cuvenite din dividendele nete realizate.

Veniturile realizate din dividende sunt atestate, dupa caz, cu urmatoarele documente (in copie xerox):

 • bilantul contabil al societatii la care persoana in cauza este actionar;
 • extrasul din Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, din care sa rezulte repartizarea profitului;
 • adeverinta eliberata de respectiva societate din care rezulta suma cuvenita clientului din dividendele nete realizate;
 • declaratia de venit global care se solicita numai in situatiile in care reglementarile legale in domeniu prevad obligativitatea depunerii unui astfel de document;
 • in masura in care persoana in cauza are o asemenea pozitie in societate incat sa dispuna de situatiile financiare ale societatii:

–     cea mai recenta balanta de verificare din anul curent (ultima luna incheiata) si balanta de verificare la sfarsitul anului anterior.

–     raportul consultarii la Centrala Riscului de Credit (Risc Global Analitic si Istoric Analitic) obtinut in baza acordului societatii pentru consultare.

In cazul in care creditele sunt acordate pe termen mediu si lung, documentele din care rezulta realizarea de venituri nete din dividende se pot accepta numai in conditiile in care:

– creditele sunt garantate cu ipoteci imobiliare si/sau depozite colaterale sau sunt garantate cu garantii emise de fonduri de garantare in numele si contul statului;

– persoana in cauza da o declaratie pe proprie raspundere, inscrisa pe cererea de credit sau pe formularul de declaratie, din care sa rezulte acordul de a nu instraina actiunile/partile sociale pana la achitarea integrala a datoriilor ce decurg din contractul de credit.

 

Alpha Bank ia in considerare dividendele repartizate si solicita urmatoarele documente:

 • Actul constitutiv al companiei
 • Extras de la Registrul Comertului – nu mai vechi de 2 saptamani
 • Bilantul si Contul de profit si pierdere pe ultimii 2 ani fiscali incheiati- inregistrate la Administratia Finantelor Publice/ insotite de Confirmarea depunerii la Registrul Comertului
 • Balanta de verificare la 31 Decembrie – pentru ultimul an fiscal incheiat
 • Deciziile asociatilor/ actionarilor companiei/ Hotararea AGA de a distribui profitul specificand clar sumele platite ca dividende fiecarui asociat/ actionar pentru ultimii 2 ani fiscali incheiati

Pentru venituri din dividende la Piraeus Bank veti avea nevoie de urmatoarele documente:

 • Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului;
 • Certificat constatator (nu mai vechi de 30 zile)
 • Bilant la sfarsitul anului precedent;
 • Hotarârea AGA  a  societatii/entitatii  privind  repartizarea  profitului  pe  dividende  pentru ultimul an fiscal încheiat;
 • Balanta de  verificare  a  lunii  in  care  au  fost  repar tizate  dividendele  (cu  exceptia lucratorilor in asociatii/societati cooperatiste);
 • Ultima balanta de verificare incheiata (cu exceptia lucratorilor in asociatii/societati cooperatiste).

 

Banca Comerciala Feroviara – Documente:

 • Copie Certificat de Inregistrare de la Registrul Comertului;
 • Copie Certificat Constatator de la Registrul Comertului nu mai vechi de 30 zile la data depunerii solicitarii (nu se solicita pentru firmele care au credite active la Banca Comerciala Feroviara);
 • Copie Actul de Constituire, impreuna cu eventualele acte aditionale/ statutul societatilor comerciale;
 • Copie Decizii AGA/Procesul verbal al AGA de repartizare a dividendelor pe ultimii doi ani;
 • Copia dovezii platii impozitului pe dividende (ex: ordin de plata/ certificat emis de organul de administrare fiscala privind  achitarea impozitului pe dividende/extras de cont) conform legislatiei in vigoare;
 • Copia dispozitiilor de plata /ordine de plata/ extrase de cont din care sa rezulte cuantumul dividendelor ridicate;
 • Declaratia pe propria raspundere a actionarilor/asociatilor societatii ca nu exista vreo interdictie de a distribui dividende, impusa firmei de catre tert;
 • Copia ultimelor doua bilanturi anuale, purtand dovada inregistrarii la organele de administrare fiscala. In cazul in care bilantul anual pentru ultimul an nu este inca inchis, se va prezenta balanta de verificare finala aferenta lunii decembrie;
 • Copia balantelor de verificare analitice aferente celor doua bilanturi, copia celei mai recente balante de verificare analitica a societatii comerciale platitoare de dividende;
 • Copia certificatului fiscal al societatii comerciale platitoare de dividende, in termen de valabilitate la data analizei solicitarii de credit, din care sa reiasa plata la zi a taxelor si impozitelor. “

Irina Chitu – Director Departament  financiar bancar si nebancar – InfoCons – InfoCons

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal