Ce ar trebui să facem cu deșeurile de plastic? Noua carte verde lansează o reflecție la nivelul UE

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Ce ar trebui să facem cu deșeurile de plastic? Noua carte verde lansează o reflecție la nivelul UE

InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons te informează:

Mediu: Ce ar trebui să facem cu deșeurile de plastic? Noua carte verde lansează o reflecție la nivelul UE

Plasticul a devenit un material inevitabil în lumea noastră modernă. Materialele plastice sunt versatile și durabile, dar durabilitatea poate face ca eliminarea lor să fie problematică. O carte verde publicată astăzi de Comisia Europeană vizează lansarea unei dezbateri structurate despre modul în care am putea conferi sustenabilitate produselor din plastic pe întreaga durată a ciclului lor de viață și despre modul în care am putea reduce impactul deșeurilor de plastic asupra mediului.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: `Gestionarea deșeurilor de plastic este o provocare majoră din punctul de vedere al protecției mediului, dar este, de asemenea, o oportunitate uriașă în ceea ce privește eficiența energetică. Într-o economie circulară, în care ratele de reciclare ridicate oferă soluții pentru problema deficitului de materii prime, cred că plasticul are viitor. Invit toate părțile interesate să participe la acest proces de reflecție despre modul în care plasticul ar putea deveni nu o problemă, ci o parte a soluției.`

Odată ajunse în mediu, în special în mediul marin, deșeurile de plastic pot persista timp de sute de ani. Până la 10 milioane de tone de deșeuri, în cea mai mare parte de plastic, ajung anual în mările și oceanele lumii, transformându-le în cea mai mare groapă de deșeuri de plastic a planetei.

În societatea noastră în care domnește principiul `folosește și aruncă`, plasticul este adesea perceput ca un material ieftin și ușor de aruncat, iar ratele de reciclare sunt reduse. Jumătate din deșeurile de plastic generate în Europa ajung la groapa de gunoi, fapt care ar trebui evitat, deoarece plasticul poate conține elemente periculoase, iar aruncarea la gunoi poate genera emisii indezirabile și reziduuri concentrate și poluante.

Cartea verde subliniază rolul esențial pe care îl joacă plasticul în multe procese și aplicații industriale, precum și beneficiile în materie de potențial economic ale unor rate de reciclare mai ridicate. Pe măsură ce populația lumii crește, iar resursele naturale se împuținează, reciclarea materialelor plastice va fi o alternativă la exploatarea resurselor încă neutilizate. Pentru a grăbi această schimbare, sunt necesare condiții-cadru mai bune pentru sprijinirea proiectării ecologice și a inovării de mediu, prevenirea generării de deșeuri și reciclarea trebuind să fie luate în calcul în procesul de proiectare a produselor din plastic.

Deșeurile de plastic constituie provocări deosebite care nu sunt abordate în mod specific prin legislația actuală a UE referitoare la deșeuri. Statele membre ar trebui să favorizeze prevenția și reciclarea, in detrimentul altor metode de eliminare, urmând exemplul fluxurilor de deșeuri menționate deja în Directiva-cadru privind deșeurile, dar este clar că sunt necesare măsuri suplimentare. Cartea verde vizează obținerea de date și opinii, în scopul evaluării impacturilor deșeurilor de plastic și al elaborării unei strategii europene pentru atenuarea acestor impacturi. Părțile interesate sunt invitate să contribuie cu opinii, precizând dacă și cum consideră că ar trebui adaptată legislația actuală în scopul gestionării deșeurilor de plastic și al promovării reutilizării, reciclării și recuperării deșeurilor de plastic, ca alternative mai bune la aruncarea la groapa de gunoi. De asemenea, sunt așteptate opinii privind eficacitatea unor eventuale obiective de reciclare și a unor măsuri economice precum interdicțiile privind depozitele de deșeuri, taxele de depozitare la groapa de gunoi și sistemele de plată în funcție de deșeurile generate (`pay as you throw`). De asemenea, cartea verde întreabă părțile interesate cum poate fi îmbunătățită proiectarea modulară și chimică a plasticului astfel încât acesta să fie mai ușor de reciclat, cum pot fi reduse deșeurile marine și dacă este necesară promovarea materialelor plastice biodegradabile.

Etapele următoare

Consultarea, care cuprinde 26 de întrebări, va fi deschisă până la începutul lunii iunie a acestui an. Rezultatul va fi luat în considerare la pregătirea unor acțiuni de politică suplimentare în 2014, ca parte a unei revizuiri mai ample a politicilor referitoare la deșeuri, în cadrul căreia vor fi analizate mai ales obiectivele existente în domeniul recuperării deșeurilor și în cel al depozitelor de deșeuri, precum și ca evaluare ex post a aplicării a cinci directive referitoare la diverse fluxuri de deșeuri.

Context

În puțin peste un secol, plasticul a devenit indispensabil în sectorul ingineriei și în cel al producției de masă de bunuri de consum. În doar 50 de ani, producția mondială de plastic a crescut de la 1,5 milioane de tone pe an în 1950 la 245 de milioane de tone în 2008, un curent care, conform previziunilor, va continua. Mediul marin este deosebit de vulnerabil la deșeurile de plastic. Acestea constituie, în proporție de 80 %, întinderile de deșeuri din Oceanul Atlantic și din Oceanul Pacific, provocând suferințe speciilor marine prin agățare sau ingestie. Prezența reziduurilor de plastic chiar și în cele mai îndepărtate zone ale mărilor și țărmurilor planetei arată că pentru deșeurile de plastic în exces se plătește un preț ridicat. Plasticul convențional conține, de asemenea, un număr mare și, uneori, o proporție mare de aditivi chimici, care pot fi perturbatori endocrini sau agenți cancerigeni ori provoca alte reacții toxice.

Există deja în legislația actuală unele elemente strategice pentru abordarea deșeurilor de plastic din mediu. Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE) se concentrează asupra unor elemente precum abordarea axată pe ciclul de viață al produselor, prevenirea generării deșeurilor ca prioritară față de tratarea acestora, răspunderea extinsă a producătorilor, proiectarea produselor, eficiența energetică și conservarea resurselor. Mai mult decât atât, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, din 2011, și Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, propus de Comisie în 2012 și analizat în prezent de Parlamentul European și de Consiliu, dezvoltă în continuare procesul de reflecție, luând în considerare un obiectiv cantitativ la nivelul UE de reducere a deșeurilor marine.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

A se vedea, de asemenea: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Sursa: Comisia Europeana

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Pe același subiect

Distribuie

Meniu