BEREC publică Ghidul privind Comunicațiile Intracomunitare

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. BEREC publică Ghidul privind Comunicațiile Intracomunitare
Începând cu data de 15 mai 2019, toate prețurile cu amănuntul (fără TVA) percepute consumatorilor pentru comunicațiile intracomunitare reglementate se vor situa în limita plafonului de 0,19 Euro/minut în cazul apelurilor și respectiv 0,06 Euro/SMS în cazul mesajelor text. Noile reguli privind plafonarea prețurilor cu amănuntul pentru comunicații intracomunitare (apeluri și mesaje SMS în rețelele fixe și mobile) au fost introduse prin Regulamentul UE 2015/2120 cu modificările ulterioare. Pentru a asigura o aplicare uniformă a Regulamentului, BEREC a publicat un Ghid, prin care se stabilesc criteriile pe care Autoritățile Naționale de Reglementare (ANR) trebuie să le ia în considerare. Acest Ghid conține prevederi generale (domeniul de aplicare al Regulamentului, tarife alternative, unități de tarifare etc.), precum și reguli specifice, prin care BEREC definește procedurile și parametrii pentru evaluarea sustenabilității acestor prevederi.
Domeniul de aplicare
Regulamentul se referă doar la serviciile de comunicații intracomunitare dedicate consumului uzual al utilizatorilor finali. În ceea ce privește domeniul geografic de aplicare, Regulamentul acoperă toate Statele Membre UE, inclusiv regiunile ultraperiferice ale acestora, care fac parte din Piața Unică Europeană. Pentru apelurile efectuate din Norvegia, Islanda și Liechtenstein, Regulamentul devine aplicabil din momentul în care este încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEA).
Unități de tarifare
Regulamentul nu împiedică operatorii să aplice tarifarea la secundă. Totuși, întrucât aceste plafoane sunt exprimate pe minut, se consideră că unitățile de tarifare nu pot depăși 60 de secunde.
Tarife alternative
Pe lângă tarifele reglementate, furnizorii pot oferi tarife alternative, care să se aplice și în afara SEE (țări terțe) și care să includă comunicații intracomunitare la prețuri care pot depăși plafoanele reglementate. Consumatorii ar trebui să aibă opțiunea de a alege în mod deliberat aceste tarife.
Tarifele în alte monede decât Euro
Plafoanele tarifare sunt stabilite în Euro. Pentru exprimarea acestora în alte monede, operatorii trebuie să folosească metoda prevăzută în Regulament.
Sustenabilitate/Derogări
În cazurile în care operatorii doresc să facă excepții de la prevederile Regulamentului, BEREC consideră că evaluarea excepției ar trebui să se desfășoare în două etape: autoritățile de reglementare (ANR) ar trebui să înceapă cu analiza comparativă și apoi să evalueze impactul asupra modelului intern de stabilire a prețurilor. Acești doi pași trebuie să se desfășoare consecutiv și cumulativ. În ceea ce privește analiza comparativă, BEREC a definit în Ghid nivelul de referință care va fi ajustat anual, luând în considerare datele colectate de la operatori.
Monitorizarea ANR
Pentru a avea date comparabile, bazate pe aceiași indicatori, pentru monitorizarea pieței și pentru a stabili nivelul de referință al BEREC în ceea ce privește comunicațiile intracomunitare, organizația elaborează un model de formular pe baza căruia autoritățile naționale de reglementare să colecteze date privind comunicațiile intracomunitare de la operatorii de telefonie fixă ​​și de telefonie mobilă. BEREC va agrega datele și va publica anual un raport privind rezultatele acestui exercițiu.
Sursa: ANCOM

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu