Stiati că? Energie electrică și gaze naturale

Aveți dreptul de a accesa datele privind consumul dumneavoastră de energie electrică sau gaz din cel puțin ultimii 3 ani sau de la data de începere a contractului de furnizare în curs?

 1. Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:
  a) Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;
  b) Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;
  c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
  d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale etc.;
  e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
  f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
  g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
  h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.
 2.  Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale
  a) Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;
  b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
  c) Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;
  d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
  e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
  f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale;
  g) Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.
Energie electrica InfoCons Protectia Consumatorilor