Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, participă la ședința Adunării Generale Extraordinare a ASRO

Sorin Mierlea, Președintele InfoCons, participă astazi, 14 Februarie 2024 , începând cu ora 09:00, în calitate de membru, la ședința Adunării Generale Extraordinare a ASRO .

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO este o asociaţie, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică care funcționează în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea naţională şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

ASRO este platforma națională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Ordinii de zi de către membrii Adunării Generale Extraordinare a ASRO.
2. Discutarea și votarea de către membrii Adunării Generale Extraordinare a ASRO a observațiilor transmise de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – MEAT.
3. Aprobarea, în întregime, a Statutului ASRO, modificat și completat.
4. Aprobarea hotărârilor ședinței Adunării Generale Extraordinare a ASRO.
5. Diverse