Președintele InfoCons, Sorin Mierlea, participă la Consiliul Consultativ al ANRE

Președintele InfoConsSorin Mierlea, participă astăzi, 25 Martie 2024 la Consiliul Consultativ al ANRE, începând cu ora 12:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele subiecte :

  • Proiect de ordin și referat de aprobare pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică
  • Proiect de decizie și referat de aprobare privind supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă aferentă perioadei de evaluare 01.01.2023-31.12.2023 pentru centralele CET Metrom și CET Nord 2 aparţinând SC BEPCO SRL BRAŞOV
  • Proiect de decizie și referat de aprobare privind supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă aferente perioadei de evaluare 01.01.2023-31.12.2023 pentru centrala de cogenerare de pe amplasamentul din Calea Borşului nr. 23 – Oradea, aflată în exploatarea comercială a SC Termoficare Oradea SA