Garanția începe în ziua livrării bunurilor. Dacă cumperi produsul dintr-un magazin, aceasta intră in vigoare în acel moment. În primul rând, poți alege între repararea și înlocuirea produsului, excepție face cazul în care remedierea alternativă este imposibilă sau implică costuri disproporționate pentru vânzător. Dacă vânzătorul nu rezolvă problema în mod satisfăcător prin reparare sau înlocuire, poți solicita o reducere a prețului sau rezilierea contractului. Legislația națională poate prevedea drepturi mai avantajoase pentru consumatori, cum ar fi libera alegere a remedierii.

Garantie InfoCons Protectia Consumatorilor