Ce date păstrează companiile despre mine? / What data do companies keep about me?

[RO]Fiecare persoană sau instituție responsabilă cu gestionarea datelor cu caracter personal trebuie să respecte reguli stricte, denumite principii de protecție a datelor. Orice organizație trebuie să vă ofere o copie a datelor pe care le păstrează despre dumneavoastră. Cu toate acestea, există anumite situații în care organizațiile au dreptul de a refuza furnizarea de date. Dacă sunteți interesat să aflați ce tip de date sunt deținute de o companie, accesați infograficul SOTERIA Data keep.

[EN]Every person or institution responsible for personal data management has to follow strict rules called data protection principles. Any organisation must give you a copy of the data they keep about you. However, there are some situations when organisations are allowed to withhold data. If you are interested in knowing what type of data is owned by a company, please access the SOTERIA infographic Data keep.

Soteria InfoCons Protectia Consumatorilor