Protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor: Comisia lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali

In data de 24 Februarie 2021 Comisia a lansat prima etapă a consultării partenerilor sociali europeni cu privire la modalitățile de îmbunătățire a condițiilor de muncă pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale. Munca prin intermediul platformelor se dezvoltă rapid în UE într-un număr tot mai mare de sectoare de activitate. Aceasta poate oferi o mai mare flexibilitate, oportunități de angajare și venituri suplimentare, inclusiv pentru persoanele care s-ar putea confrunta cu dificultăți mai mari în a intra pe piața tradițională a forței de muncă. Cu toate acestea, anumite tipuri de muncă desfășurate prin intermediul platformelor sunt asociate, de asemenea, cu condiții de muncă precare, reflectate în lipsa de transparență și de previzibilitate a acordurilor contractuale, în provocările în materie de sănătate și securitate și în accesul insuficient la protecție socială. Printre provocările suplimentare legate de munca prin intermediul platformelor se numără dimensiunea transfrontalieră și problema gestionării algoritmice.

Criza provocată de coronavirus a accelerat transformarea digitală și extinderea pe piața internă a modelelor de afaceri bazate pe platforme. Unele platforme au jucat un rol important în asigurarea accesului la servicii în timpul perioadelor de izolare. în același timp, criza sanitară a evidențiat și mai mult situația vulnerabilă a persoanelor care lucrează în economia platformelor, atât în ceea ce privește expunerea lor la riscurile pentru sănătate și siguranță, cât și accesul limitat la protecție și beneficii sociale.

Aceste evoluții și caracterul transfrontalier al platformelor digitale au evidențiat și mai mult necesitatea unei inițiative a UE de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează prin intermediul acestor platforme.

Scopul acestei prime consultări a partenerilor sociali este de a colecta punctele de vedere ale partenerilor sociali europeni cu privire la necesitatea și direcția unei posibile acțiuni a UE în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea prin intermediul acestor platforme. Consultarea va fi deschisă timp de cel puțin șase săptămâni.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Era digitală oferă oportunități importante pentru întreprinderi, consumatori și cetățeni. Platformele pot ajuta oamenii să găsească noi locuri de muncă și să exploreze noi idei de afaceri. în același timp, trebuie să ne asigurăm că valorile noastre europene sunt bine integrate în economia digitală. Trebuie să ne asigurăm că aceste noi forme de muncă rămân sustenabile și echitabile.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „în plină tranziție digitală, nu putem pierde din vedere principiile de bază ale modelului nostru social european. Trebuie să valorificăm la maximum potențialul de creare de locuri de muncă asociat platformelor digitale de muncă, asigurând în același timp demnitate, respect și protecție pentru persoanele care lucrează prin intermediul lor. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la acest aspect vor fi esențiale pentru găsirea unei inițiative echilibrate în ceea ce privește munca prin intermediul platformelor în UE.”

Context

în orientările sale politice, președinta von der Leyen a subliniat că „transformarea digitală aduce cu ea schimbări rapide, care ne afectează piețele forței de muncă”. Ea și-a asumat angajamentul de a „examina modalitățile prin care se pot ameliora condițiile de muncă ale lucrătorilor de pe platformele online”.

Comunicarea „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” descrie diferitele oportunități și provocări cu care se confruntă Europa în ceea ce privește acțiunile climatice, digitalizarea și schimbările demografice și subliniază necesitatea ca aceste tranziții să fie echitabile și sociale. De asemenea, în comunicarea respectivă se remarcă faptul că evoluția durabilă a economiei platformelor presupune îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor.

Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 a anunțat o inițiativă legislativă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor care își desfășoară activitatea prin intermediul platformelor până la sfârșitul anului 2021. Această inițiativă va sprijini punerea în aplicare a principiilor cuprinse în Pilonul european al drepturilor sociale.

Articolul 154 alineatul (2) din TFUE prevede o consultare în două etape a partenerilor sociali pentru propuneri în domeniul politicii sociale în temeiul articolului 153 din TFUE. Cu excepția cazului în care partenerii sociali decid să inițieze negocieri între ei după prima sau a doua etapă a consultării, Comisia va prezenta o inițiativă legislativă până la sfârșitul anului.

sursa : europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal