Mișcarea de Protecție a Consumatorilor a semnat un Protocol de Colaborare cu Inspecția Muncii

InfoCons – Asociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea  Programelor și Strategiilor din România reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea a încheiat un Protocol cu  Inspecția Muncii reprezentată prin domnul  Dantes – Nicolae BRATU, în calitate de Inspector General de Stat ce are ca obiect consultarea și susținerea reciprocă în inițierea și derularea de Programe și Campanii de Educare și Informare a cetățenilor în calitate lor de consumatori cu implicații puternice la nivel social.

InfoConsAsociație Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România ( www.infocons.ro ), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei.

Inspecţia Muncii a fost înfiinţată și organizată în conformitate cu prevederile Convenţiilor nr. 81 şi 129 ale Organizației Internaționale a Muncii și în baza Legii nr. 108/1999, iar funcţionarea acestei instituţii este reglementată de Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin HG nr. 488/2017 .

Inspecţia Muncii are ca principal scop urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor și a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Inspecţia Muncii are rolul de a coordona şi exercita activitatea de control în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi al supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă. Atribuţiile instituţiei, stabilite în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, se referă atât la furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de competenţă a Inspecţiei Muncii, cât şi la controlul aplicării acestor cerinţe legale.

Prin semnarea Protocolului, cele două organizații confirmă o colaborare îndelungată și se angajează instituțional să o dezvolte pe multiple planuri, în beneficiul cetățenilor din România.

 

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal