InfoCons: Dreptul la un proces echitabil: propunerea Comisiei Europene care le dă cetățenilor dreptul la informare în cadrul procedurilor penale devine act legislativ

Această măsură va garanta că statele membre ale UE vor transmite tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – o Notă privind drepturile, în care sunt enumerate toate drepturile lor fundamentale în cursul procedurilor penale. După ce va intra în vigoare (la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se preconizează că va avea loc în câteva săptămâni), noul act legislativ se va aplica în aproximativ 8 milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 27 de state membre ale UE. Acest drept există în prezent numai într-o treime din statele membre.

`Dreptul la un proces echitabil este unul dintre pilonii centrali ai sistemelor noastre judiciare din Europa`, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. `Acest nou act legislativ al UE va contribui la garantarea acestui drept, asigurând informarea clară și promptă a tuturor persoanelor cu privire la drepturile de care beneficiază. Astăzi marcăm o etapă importantă în eforturile noastre comune de a le garanta cetățenilor europeni accesul la justiție, oriunde s-ar afla pe teritoriul UE. Doresc să mulțumesc Parlamentului European și miniștrilor de justiție din UE pentru sprijinul acordat propunerii Comisiei. Faptul că acest drept la un proces echitabil a fost transformat în realitate, într-un timp atât de scurt, pentru cele 500 de milioane de cetățeni ai Europei creează un precedent pozitiv pentru o Europă a drepturilor și a justiției.`

Context

Comisia Europeană a propus noul act legislativ în iulie 2010 (IP/10/989), ca parte dintr-o serie de măsuri având ca scop garantarea dreptului la un proces echitabil pe tot cuprinsul UE. Aceasta este a doua măsură, adoptată la inițiativa dnei Reding, comisarul UE pentru justiție, menită să instituie standarde minime comune la nivelul UE în materie penală. Acest lucru va spori încrederea în spațiul de justiție al UE. În octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit persoanelor suspectate dreptul la traducere și interpretare (IP/10/1305).

 

 

Directiva va garanta că poliția și procurorii oferă persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile de care beneficiază. În urma unei arestări, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei Note privind drepturile, elaborată într-un limbaj simplu, uzual. În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar. Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei; Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE (a se vedea anexa). Se va oferi astfel o garanție de coerență persoanelor care traversează frontierele și se vor limita costurile de traducere.

Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul:

–       de a păstra tăcerea;

–       de a beneficia de asistență din partea unui avocat;

–       de a fi informate cu privire la capetele acuzării;

–       la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;

–       de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;

–       de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Nota privind drepturile va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea numărului de căi de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În temeiul articolului 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în scopul de a facilita recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare și de a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, UE poate adopta măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de garantare a accesului la un avocat și a dreptului de a comunica cu rudele (IP/11/689). În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru informații suplimentare

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Comisia Europeană – drepturile persoanelor suspectate și învinuite:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

 

 

ANNEX I

Indicative model Letter of Rights:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.[1]

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police.Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B.INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D.      RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention.  If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F.  INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION/ INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer.  In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited.  The police will be able to tell you.

 

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

 

 

Persoane de contact:

     Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

     Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

 

 


[1]   According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal