InfoCons: Comisia, Parlamentul și Consiliul European reunesc lideri ai confesiunilor religioase pentru a dezbate solidaritatea între generații și provocările demografice în întreaga Europă

Mai mult de douăzeci de înalți reprezentanți ai religiilor creștină, musulmană și evreiască și ai comunităților hindusă și Bahá'í din întreaga Europă s-au întâlnit ieri, la Bruxelles, sub moto-ul `Solidaritatea între generații:definirea unui cadru pentru societatea de mâine în Europa`.

Această reuniune la nivel înalt a fost convocată de José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, și co-prezidată de Herman Van Rompuy, președinte al Consiliului European, și László Surján, vicepreședinte al Parlamentului European, care îl reprezintă pe președintele PE, Martin Schulz.Într-un spirit deschis și sincer, liderii au dezbătut solidaritatea între generații și alte provocări demografice importante pentru Europa, cum ar fi combaterea șomajului, încurajarea îmbătrânirii active, reconcilierea muncii și a vieții private.Președintele Barroso i-a încurajat pe liderii confesiunilor religioase să se angajeze într-un dialog public și să arate contribuțiile specifice pe care bisericile și comunitățile religioase le pot aduce pentru a explica nevoia de solidaritate.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat:`Pentru a combate criza, facem multe eforturi pentru a asigura un echilibru corect între solidaritate și responsabilitate la nivelul statelor membre.Trebuie să consacrăm însă cel puțin aceeași atenție solidarității și responsabilității între tineri și vârstnici.În cele din urmă, vom putea să ieșim din această criză și să punem bazele unui viitor prosper numai dacă vom reuși să menținem în centrul acțiunilor noastre solidaritatea între oameni și între generații.Acesta este liantul care menține unite comunitățile noastre.Bisericile și comunitățile religioase sunt în măsură să construiască punți în societățile noastre.`

Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, a declarat:`Nu ne putem permite, din punct de vedere social, economic și, în primul rând, uman, o «generație pierdută» în Europași nici nu ne putem permite să îi lăsăm deoparte pe cei mai vârstnici pentru că ar fi «mai puțin productivi».Cu siguranță, productivitatea în materie de înțelepciune și cunoaștere nu poate fi măsurată așa cum se măsoară productivitatea producției de bunuri de consum, însă înțelepciunea africană ne reamintește că atunci când moare un om bătrân, dispare o bibliotecă.Bisericile, sinagogile, moscheile, templele și organizațiile lor neguvernamentale, școlile și asociațiile reunesc oamenii la nivel local.Prin urmare, acestea pot avea, de asemenea, un rol important în îmbunătățirea înțelegerii și învățării reciproce între generații.`

László Surján, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat:`Solidaritatea intergenerațională este o obligație în tradiția iudeo-creștină și în alte religii.În zilele noastre, acest lucru nu mai este doar o chestiune care ține de religie, deoarece solidaritatea intergenerațională are și implicații financiare importante:datoriile de azi pot fi privite ca potențiale impozite ale viitorului.Prin urmare, reducerea datoriei reprezintă o chestiune de justiție intergenerațională.Datoria nu este numai o povară pentru noile generații.Ea se majorează cu o dobândă.Europenii pot invidia epoca medievală în care nu existau dobânzi sau pot învăța de la alte culturi în care nu trebuie plătită nicio dobândă.Poate părea nerealist să ne gândim la un sistem financiar fără dobânzi, însă recentele vești alarmante de la City din Londra ne fac să dorim cu putere ceva cu totul nou.`

În cursul reuniunii, participanții au convenit asupra necesității unei sensibilizări crescute cu privire la enormele provocări societale, asupra necesității de a se asuma responsabilități în domenii importante cum ar fi consolidarea solidarității dintre tineri și vârstnici și combaterea discriminării, precum și de a contribui în mod eficient la strategia globală a Comisiei de creștere pentru Europa, depunându-se eforturi pentru o educație mai bună, reducerea sărăciei și o societate mai echitabilă.

Context

Tematica reuniunii, `Solidaritatea între generații:definirea parametrilor pentru societatea de mâine a Europei`, pune în practică unele dintre obiectivele strategiei Europa 2020 a Comisiei Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, și anume concentrarea pe obiective ambițioase în domeniile ocupării forței de muncă, inovării, educației, reducerii sărăciei și energiei/schimbărilor climatice.Mai mult, Uniunea Europeană a desemnat 2012 drept Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații.Discriminarea pe criterii de vârstă nu reprezintă doar o chestiune legată de drepturile fundamentale, ci este, totodată, o problemă economică, deoarece împiedică persoanele apte și calificate să își găsească un loc de muncă.Anul European oferă un cadru pentru lansarea de noi inițiative de către părți interesate din diferite domenii, inclusiv organizații religioase.

Reuniunea la nivel înalt de astăzi a liderilor confesiunilor religioase a fost cea de a opta dintr-o serie de reuniuni lansată de președintele Barroso în anul 2005.Tratatul de la Lisabona (2009) a consacrat dialogul deschis, transparent și constant cu bisericile, comunitățile religioase, precum și cu organizațiile filosofice și neconfesionale în dreptul primar (articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).Pe lângă seminarele organizate periodic cu participarea unor diferiți interlocutori, are loc anual o reuniune la nivel înalt cu liderii confesiunilor religioase și una cu reprezentanții organizațiilor filosofice și neconfesionale.

Reuniunea a avut loc la sediul din Bruxelles al Comisiei Europene.Au participat, de asemenea, vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, și comisarul Connie Hedegaard.

Pentru lista participanților,a se vedea MEMO/12/546.

Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

2012 – Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Mai multe informații cu privire la dialogul Comisiei Europene, bisericile și comunitățile religioase și organizațiile filosofice și neconfesionale

Site-ul președintelui Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso.

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen  (+32 2 295 30 70)

Jens Mester  (+32 2 296 39 73)

Dirk Volckaerts  (+32 2 299 39 44)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 12 iulie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal