Reclamații Garda de Mediu Hunedoara

Dacă întâmpini probleme legate de mediu și protecția mediului, poți face o reclamație la Garda de Mediu Hunedoara .

Date de contact si adresa Garda de mediu Hunedoara

Număr de telefon Garda de Mediu Hunedoara :0254/219.174

E-mail Garda de Mediu Hunedoara : cjhunedoara@gnm.ro

Adresă Garda de Mediu Hunedoara : Str. Aurel Vlaicu nr.25, et.1 Deva

Ce trebuie să conțină o reclamatie pentru Garda de Mediu din judetul Hunedoara ?

 • Nume și Prenume;
 • Adresa de E-mail;
 • Adresa;
 • Număr de telefon;
 • Descrierea reclamației;
 • Documente justificative.

Care sunt atribuțiile Gărzii de Mediu din Hunedoara ?

În domeniul protecției mediului Hunedoara :

 • controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului;
 • controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecția mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activitățile economico-sociale și respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare;
 • exercită controlul cu privire la desfășurarea acțiunilor de import-export a produselor, bunurilor și altor materiale, cu regim special de comercializare;
 • exercită controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore și/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii și limitării riscurilor de poluare;
 • participă la intervențiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, și la stabilirea cauzelor acestora și aplică sancțiunile prevăzute de lege;
 • controlează investițiile în domeniul mediului în toate fazele de execuție și are acces la întreaga documentație;
 • propune organului emitent suspendarea și/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;
 • constată faptele ce constituie contravenții și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul protecției mediului, sesizează organele de cercetare penală si colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni;
 • verifică sesizările cu privire la încălcarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
 • cooperează cu celelalte autorități și organisme internaționale de mediu și participă la proiecte și programe derulate în domeniul protecției mediului;
 • controlează realizarea exportului și tranzitului de deșeuri periculoase în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte precum și importul unor categorii de deșeuri permise la import conform legii;
 • verifică la obiectivele controlate stadiul achitării obligațiilor financiare la Administrația Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de Mediu;
 • pune la dispoziția publicului date privind starea mediului în conformitate cu legislația privind accesul publicului la informația de mediu.
 • în domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversității și ariilor protejate
 • controlează modul de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii;
 • urmarește respectarea condițiilor din autorizația de mediu;
 • controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii;
 • exercită controlul privind activitățile de capturare, recoltare, achiziție și comercializare pe piața internă și externă a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică;
 • controlează respectarea planurilor de management pentru ariile protejate, de către administratorii sau custozii care administrează aceste arii;
 • verifică la punctele de vamă concordantă intre actele vamale și avizele de export ale agenților economici care comercializează resurse naturale din flora spontană și fauna salbatică;
 • controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de flora și fauna salbatică, a fondului piscicol din apele naturale și a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;
 • organizează acțiuni de prevenire și combatere, în vederea evitării distrugerii habitatelor naturale din ariile protejate;
 • controlează respectarea legislației de mediu în cuprinsul ariilor protejate, parcurilor și rezervațiilor naturale, organizând acțiuni comune împreună cu reprezentanții acestora , în vederea protejării habitatelor naturale;
 • menține legatură permanent cu fundațiile care au ca obiect de activitate, ocrotirea florei și faunei sălbatice.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal