Drepturile privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679, aplicabil din 25 mai 2018:

  • dreptul de informare
  • dreptul de acces
  • dreptul la rectificarea datelor
  • dreptul la ștergerea datelor (de afi uitat)
  • dreptul la restricționarea prelucrării datelor
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate
  • dreptul de a se adresa cu plângere autorității naționale de supraveghere
  • dreptul de a se adresa justiției

Prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei 95/46/EC, sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate şi obligaţiile operatorilor în tot spaţiul Uniunii Europene.

Sursa : ANSPDCP

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal