Drepturile persoanei in contextul prelucrarii datelor personale

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Drepturile persoanei in contextul prelucrarii datelor personale

In conformitate cu principiile protectiei datelor, drepturile specifice persoanelor sunt recunoscute de Conventia de Aplicare a Acordului Schengen.

Orice persoana are dreptul de a avea acces la datele personale introduse in SIS, potrivit legislatiei nationale, daca ele solicita acest lucru.

Orice persoana are dreptul sa solicite autoritatilor de control verificarea datelor introduse in Sistemul de Informatii Schengen cu privire la ea insasi si modul in care au fost folosite aceste date.

Acest drept este reglementat de legislatia nationala a partii contractante careia i se adreseaza solicitarea. Daca datele au fost introduse de o alta parte contractanta, verificarea se efectueaza in stransa coordonare cu autoritatea de control a acelei parti contractante.

Constitutia Romaniei recunoaste drepturile cetatenilor la viata intima, familiara si privata, indiferent de nationalitatea acestora, fara a face distinctie intre cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania.

Legea nr. 677/2001 cu completarile si modificarile ulterioare prevede drepturile specifice ale persoanei in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal.

– Dreptul la informare – operatorul este obligat sa incunostinteze persoana vizata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

– Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.

– Dreptul de interventie asupra datelor – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

– Dreptul de opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate in baza unei prelucrari automate – retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate.

– Dreptul de a se adresa justitiei – orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

EXCEPTIE

 

Prevederile referitoare la dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la opozitie precum si obligatia operatorului de a comunica numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal nu se aplica prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si a altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

Astfel, in situatia prezentata mai sus, autoritatile de aplicare a legii nu sunt obligate sa informeze persoana vizata despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Aceasta exceptie de la obligatiile operatorului nu are insa caracter permanent avand in vedere faptul ca prevederile legislative sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor susmentionate.

Dupa incetarea situatiei, operatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru asigurarea drepturilor persoanei vizate.

InfoCons – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu