Operator economic integrat pe verticală

« Înapoi la index

Operatorul economic sau grupul de operatori economici, aşa cum acesta este definit în Legea energiei electrice, şi care efectuează cel puţin una din funcţiile de transport sau distribuţie şi minimum una din funcţiile de producere sau furnizare a energiei electrice.

« Înapoi la index