Operator de transport şi de sistem (OTS)

« Înapoi la index

Titularul unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice. OTS asigură capacităţii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice

« Înapoi la index