Data-limită de consum pentru produsele alimentare

  1. Acasă
  2. Generalități
  3. Data-limită de consum pentru produsele alimentare
« Înapoi la index

Limita de timp/data stabilită de producător până la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate şi sunt susceptibi le ca după un timp scurt să prezinte un pericol imediat pentru sănătatea consumatorilor îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi păstrare

« Înapoi la index