Cadrul general privind preţurile şi tarifele

« Înapoi la index

Operatorul economic care, în reţeaua de distribuţie, oferă spre vânzare produse/ servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare.

Preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, prin marcare, etichetare şi/sau afişare.

« Înapoi la index