« Înapoi la index

Persoana cărei îi va fi plătită indemnizația (suma asigurată), în momentul producerii unui eveniment asigurat. în cazul asigurărilor generale, benefeciarul poate fi aceeași persoană cu contractantul asigurării, proprietarul bunului asigurat sau o terță persoană; în cazul asigurărilor de viață, la producerea decesului asiguratului, beneficiarul este persoana desemnată de asigurat și care va încasa de la asigurător suma asigurată.

« Înapoi la index