Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a călători în Cuba. Pașaportul trebuie să fie valabil pe durata șederii în Cuba.

Viza se poate obţine de la ambasadele sau consulatele Cubei în străinătate, fiindemise pentru o perioadă de 30 zile.

Pentru intrarea în Cuba în scop turistic, viza sau tichetul de turist (tarjeta turistica), se poate obţine de la ambasadele sau consulatele Cubei în străinătate sau de la agenţiile de turism sau companiile aeriene de la care s-a achiziţionat pachetul turistic sau biletul de călătorie.

Prelungirea vizei se poate face numai în Cuba, în urma aprobării de către autorităţile competente. Legislaţia cubaneză este foarte strictă în ceea ce priveşte respectarea activităţilor stabilite de tipul de viză acordat.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României la Havana şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă sau să se înregistreze prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

Pentru verificarea condiţiilor de intrare prevăzute de legislaţia naţională cubaneză şi necesitatea obţinerii vizei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cubaneze:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cuba (www.cubaminrex.cu)
 • Ambasada Republicii Cuba din Bucureşti (Str. Nicolae Caramfil nr.73, Intr. Ghe. Simionescu, et. 4, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021-211-8739; 211-8795; Tel/Fax:021-211-8916; E-mail: embajada@embacuba.ro).

Călătoriile cu zboruri directe Statele Unite-Cuba sunt permise numai în condițiile prevăzute de sancțiunile adoptate la 8 noiembrie 2017 de administrația americană. Aceste măsuri se aplică atât cetățenilor străini rezidenți în Statele Unite, cât și celor care tranzitează aeroporturi americane către și dinspre Cuba. Persoanele care călătoresc cu zboruri directe din Europa către Cuba sau care tranzitează alte state decât SUA către Cuba nu sunt afectate de aceste sancțiuni.

Călătoriile cu zboruri directe Statele Unite-Cuba pot avea loc doar dacă se încadrează într-una din cele 12 categorii/scopuri permise. Turismul nu este una din categoriile permise. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Trezoreriei americane (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/cuba.aspx) și al Departamentului de Stat.

Doriţi să munciţi în Cuba?

Accesul pe piaţa muncii

 • Aspecte generale privind dreptul la muncă

Dreptul la muncă în Cuba se bazează pe relaţiile de producţie specifice unui stat socialist al lucrătorilor, în care elementul esenţial îl reprezintă munca şi se aplică în conformitate cu fundamentele politice, sociale şi economice prevăzute de Constituţia Republicii (Articolul 1, Legea Nr. 116 – Codul Muncii).

 • Cadrul instituţional

Cadrul instituţional este reprezentat de Legea Nr. 116 – Codul Muncii, publicată la 17 iunie 2014, la aceeaşi dată cu Decretul Consiliului de Miniştri Nr. 326, Rezoluţiile Ministerului Culturii Nr. 44 şi Nr. 45,  Rezoluţia Ministerului Educaţiei Nr. 160,  Rezoluţia Ministerului Educaţiei Superioare Nr. 66, Rezoluţia Ministerului de Finanţe şi Preţuri Nr. 278, Rezoluţia Ministerului de Interne Nr. 9,  Rezoluţiile Ministerului Sănătăţii Publice Nr. 282, Nr. 283 şi Nr. 284 şi Rezoluţia Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale Nr. 29.

Străinul angajat să lucreze în Cuba, fie de o societate sau autoritate locală, fie de o societate mixtă sau o sucursală a unei societăţi străine înregistrată în Cuba, trebuie să obţină permisul de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Permisele de muncă se acordă acelor lucrători străini care fie sunt angajaţi de companii străine cu sediul în Cuba, fie de către societăți mixte cubano-străine, fie de instituții sau entităţi cubaneze care vor efectua activităţi lucrative în Cuba. Aceştia sunt incluşi în categoria de imigrant, cu statut de rezident temporar în Cuba.

Odată ce lucrătorul străin are permisul de muncă, familia sa (soţ/soție și copii) pot solicita permisul de ședere temporară, după ce au obținut în prealabil viză de însoţitor familial (Viza D 7-1 pentru soţ/soție și Viza D 7-2 pentru copii.

 • Obţinerea autorizaţiei de muncă şi viza de angajare

Autoritatea competentă pentru acordarea autorizaţiei de muncă şi eliberarea permiselor de muncă în Cuba este Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (Calle 23 y “O”, La Rampa, Vedado, Havana, tel. (537) 838.00.34 și 838.00.36).

Străinii care doresc să lucreze în Cuba, vor prezenta cererea pentru Permisul de Muncă (Permiso de Trabajo) împreună cu documentaţia necesară aprobării şi, odată vizată de Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale, vor solicita viza corespunzătoare la Direcţia de Imigrare şi Străinătate a Ministerului de Interne. După efectuarea acestor demersuri, Oficiul pentru Permise de Muncă va elibera Permisul de Muncă în momentul intrării titularului pe teritoriul naţional.

Odată obţinut Permisul de Muncă, autoritatea împuternicită (Biroul de Imigraţie teritorial) solicită Direcției de Imigrare și pentru Străini a Ministerului de Interne să fie acordată rezidenţa temporară şi cartea de identitate corespunzătoare. Durata maximă a permisului de muncă este de un an de la data emiterii. După acest termen, dacă nu se solicită reînnoirea, se consideră că a expirat.

Când autoritățile împuternicite consideră că permisul de muncă trebuie să fie reînnoit, acestea depun o cerere la Oficiul pentru Permise de Muncă cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării.

Pentru oamenii de afaceri străini, care călătoresc în mod regulat în Cuba din motive comerciale, nu este necesară obținerea permisului de muncă, ci doar obţinerea vizei comerciale de la un Consulat cubanez. Această viză este acordată doar acelor antreprenori care au deja relații comerciale cu Cuba.

În cazul inexistenţei unor relații de afaceri anterioare, pentru a călători în Cuba, în scopuri comerciale, este necesară obţinerea unei vize de explorare (A-7). Trebuie evitată călătoria în Cuba cu viză de turist, dacă scopul real al deplasării este realizarea de activități exploratorii sau comerciale.

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Codul Muncii nu are astfel de prevederi.

Soluţionarea litigiilor de muncă

 • Desfacerea contractului de muncă

Se realizează cu acordul părţilor. În caz de litigiu, acesta poate fi supus procedurii arbitrajului Oficiului Naţional de Inspecţie a Muncii. Angajatorul are obligaţia de a anunţa Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul de Interne,  în termen de 10 zile, referitor la desfacerea contractului de muncă a angajatului străin, în vederea anulării permisului de muncă.

 • Cheltuielile de repatriere ale angajaţilor

Sunt acoperite în situaţia în care străinul a încheiat un contract de asigurare medicală, în care a inclus această opţiune. Nu există alte prevederi stabilite prin lege.

Ameninţări teroriste

Deși nu există un istoric recent de atacuri teroriste, amenințarea nu poate fi exclusă.

Siguranţă şi criminalitate

În acest stat, infracțiunile legate de droguri sunt sancționate cu pedeapsa capitală. Vă recomandăm să nu transportați pachete pentru alții! Acestea pot conține droguri!

Pentru a reduce riscul furtului din bagaje la sosirea și plecarea de pe aeroport, se recomandă transportul bunurilor de valoare în bagajul de mână și înfolierea bagajelor de cală.

Evitați ofertele clandestine de transport și excursii și apelați doar la companii de taxi și agenții autorizate.

Cele mai frecvente infracţiuni cu incidenţă asupra turiştilor sunt furturile (uneori cu violenţă), înşelăciunile, consumul şi traficul de droguri. Manifestați atenție în zonele turistice, în mijloacele de transport public și în cluburile de noapte. Evitați circulația pe jos în zonele centrale, slab luminate.

Păstrați documentele şi valorile personale în locuri sigure, fără a le expune asupra persoanei sau în maşină. Manifestați atenție la furtul din camere, în special dacă vă cazați la pensiuni (casas particulares).

Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, este recomandat ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să păstrați numai o copie a actelor de identitate (paşaport, viză, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cubaneze, trebuie apelată Poliția la numărul de urgenţă 106.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea biroului local de poliţie şi a secţiei consulare a Ambasadei României la Havana, la numărul de telefon de urgenţă +53 52 86 83 86.

Pentru situaţiile de urgenţă, societatea ASISTUR avansează sume de bani cash, în baza unui depozit bancar efectuat în exterior de rude sau apropiaţi. Date de contact ASISTUR: tel. (53 7) 866 8339 şi (53 7) 866 8920 sau e-mail asisten@asistur.cu.

Sistemul medical

Înainte de plecarea în Cuba, consultați medicul și încheiați o asigurare de călătorie cuprinzătoare (incluzând asistență medicală și repatriere din motive medicale), deoarece cheltuielile în spital pot fi destul de mari. Multe din medicamentele de uz comun sunt indisponibile pe piața locală și este recomandat să aveți la dumneavoastră o cantitate suficientă de medicamente, însoțite de rețetă și o scrisoare medicală.

Au fost raportate cazuri de îmbolnăviri cu virusuri transmise de țânțari (Zika, Chikungunya și febră Dengue) Vă recomandăm să luați măsurile obişnuite de protecţie: haine lungi, produse de protecție împotriva țânțarilor marcate cu „tropical”,  Rețineți că aspirina este contraindicată în asemenea situații.

Se menține avertizarea Organizației Mondiale a Sănătății privind riscul de infectare cu virusul Zika. Cuba este o țară de categoria 1(zonă cu introducere nouă sau reintroducere și transmitere în desfășurare). Mai multe informații privind clasificarea teritoriilor expus la acest risc sunt disponibile pe pagina: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259690/1/zika-classification-12Dec17-eng.pdf.

Hotelurile sau pensiunile unde vă cazați vă pot îndruma către cel mai apropiat spital pentru străini. Telefoane utile:

 • Spitalul Cira García: 7204 28 11 /12 /13 / 14 (int. 445 pentru a solicita o ambulanță)
 • Spitalul CIMEQ: 72 71 50 22, 72 71 60 44, 72 73 64 97
 • Spitalul Hermanos Ameijeiras: 78 76 10 00, 78 77 60 77
 • Ambulanţa SIUM: 838 12 98
 • Salvare: 104

Asigurarea medicală de călătorie

Se recomandă cetăţenilor români care călătoresc în Cuba să încheie o poliţă de asigurare medicală şi de călătorie. Nu sunt recunoscute decât asigurările medicale incluse în pachetul turistic. Tarifele practicate la clinicile care acceptă pacienţi străini sunt la nivelul celor din ţările dezvoltate. Nu se cer vaccinuri speciale.

Pe teritoriul Cubei, asigurarea medicală se poate încheia la societatea  SEGUROS INTERNACIONALES DE CUBA S. A. (ESICUBA). Valoarea contractului este în funcţie de serviciile pentru care s-a optat, iarvaloarea totală a serviciilor asigurate nu poate depăşi suma de 100.000 CUC.

Condiţii privind traficul auto

Infrastructura rutieră este, în general, acceptabilă şi include drumuri naționale și autostrăzi care străbat o mare parte a insulei. Evitați condusul pe timp de noapte deoarece drumurile sunt slab iluminate, iar în zonele rurale pot fi întâlnite frecvent animale și vehicule agricole neiluminate pe drumurile publice.

Circulaţia auto se face pe partea dreaptă a drumului. Prioritatea este de dreapta. Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc poate fi folosit pentru o perioadă de 6 luni de la intrarea în țară. După această perioadă, trebuie obținut permisul de conducere național. Dacă închiriați mașini, verificați ca asigurarea să includă daunele față de terți. Evitați sa circulati cu mopede și triciclete-taxi (coco-taxi).

 • Informaţii în caz de accident de circulaţie

În cazul unui accident de circulaţie, trebuie anunţată imediat poliţia şi să așteptați sosirea acesteia. Trebuie, de asemenea, contactat ASISTUR – singurul organism care reprezintă societăţile de asistență şi asigurare străine (Tel: 866-4123; 862-8624; 862-8794; 862-8798). În cazul accidentelor cu victime sau răniți, investigațiile pot dura mai multe luni, timp în care nu este permisă părăsirea țării. Dacă accidentul are ca urmare decesul victimei, suspectul este pasibil de închisoare.

 

Sistemul monetar şi schimbul valutar

Există două monede: peso național (CUP) şi peso convertibil (CUC). Raportul este de 1 CUC = 24 CUP. În circuitul turistic, moneda utilizată este CUC. Efectuați schimbul valutar doar la case de schimb autorizate, în hotelurile mari sau la bănci și cereți bancnote de valori mici (10, 20 CUC). Se recomandă utilizarea Euro, pentru a evita suprataxa de 10% aplicată la schimbul valutar de dolari SUA sau Canada.

Asigurați-vă ca aveți sume suficiente de bani în numerar, pentru că cetățenii străini nu pot primi bani prin serviciile de transferuri internaționale.

Utilizarea cărţilor de credit

Utilizarea cărţilor de credit este relativ redusă, nefiind acceptate cardurile emise de instituţii sau bănci din SUA (American Express, Visa sau Master Card) sau bănci din alte ţări care au convenţii cu bănci din Statele Unite. Se acceptă Visa sau Master Card emise de bănci străine care nu sunt afiliate băncilor nord-americane, fiind aplicabile comisioane la tranzacții. Înainte de plecare, verificați cu banca emitentă a cardurilor dumneavoastră condițiile de folosire a acestora în Cuba.

Reglementări vamale

Se acceptă introducerea efectelor personale şi a medicamentelor pentru uz personal în cantităţi rezonabile. Sunt considerate efecte personale: bijuterii de uz personal, aparat foto, cameră de filmat, binoclu, music player portabil, radio portabil, tv portabil, cărucior pentru copii, cort, articole sportive, laptop, DVD portabil, accesorii și memorii pentru laptop, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți. Toate acestea trebuie scoase din ţară la plecare. Pentru alte obiecte introduse în Cuba, a căror valoare nu trebuie să depăşească 250 euro, se plăteşte o taxă vamală de 100%.

Sumele mai mari de 5.000 de euro trebuie declarate, putând fi scoase din ţară numai dacă au fost declarate la intrare.

Este interzis importul următoarelor articole: peso convertibil (CUC), droguri, substanţe psihotrope, produse hemoderivate; cărţi, reviste; vehicule cu motor sau componente ale acestora; aparate de aer condiţionat, cuptoare cu microunde, aparate de încălzit apa, maşini de călcat electrice, orice aparat de uz casnic; sisteme audio, televizoare, video; calculatoare.

Pot fi introduse cu aprobare specială a Ministerului Comunicaţiilor următoarele articole: aparate radio şi TV, faxuri, aparate telefonice GPS, antene de satelit, aparatură de comunicaţii prin satelit. În cazul în care nu există aprobare prealabilă, aparatele respective sunt reţinute în vamă 30 zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 zile în vederea obţinerii aprobării.

Obiecte care pot fi scoase din ţară de către persoane nerezidente în Cuba: efecte personale, bunuri introduse legal în Cuba sau achiziţionate pe plan local (în valoare de maxim 1000 CUC), cadouri și suveniruri de uz personal, obiecte de artă care nu fac parte din patrimoniul cultural cubanez, cu aprobarea prealabilă a Registrului Naţional de Bunuri Culturale din Cuba, maximum 3 sticle de băuturi alcoolice și 200 de țigarete, țigări de foi în următoarele condiții: maxim 20 de ţigări de foi fără obligativitatea prezentării vreunui document, maxim 50 țigări de foi, sigilate în ambalajul original și peste 50 țigări de foi, sigilate în ambalajul original, însoțite de factura emise de magazinele autorizate.

Regimul animalelor de companie

Pot fi introduse în Cuba, în baza unei autorizaţii speciale, animalele posesoare ale unui carnet de sănătate veterinar, având dovada vaccinării/tratamentului contra rabiei și a paraziților.

 

Dezastre naturale

În intervalul mai-noiembrie, crește incidența producerii de uragane și a altor fenomene meteo extreme, manifestate prin ploi torențiale, inundații și alunecări de teren. După un uragan, este posibilă întreruperea alimentării cu energie electrică și apă și afectarea comunicațiilor. În caz de condiții meteo nefavorabile, zborurile pot avea întârzieri considerabile sau pot fi anulate. De asemenea, Cuba se află într-o zonă seismică activă

În caz de dezastre naturale, se recomandă:

 • evitarea deplasărilor inutile;
 • menținerea contactului cu agenţia de turism prin care a fost contractată călătoria în Cuba, în vederea schimbării cazărilor şi, eventual, a zborurilor de întoarcere;
 • respectarea recomandărilor făcute de Protecţia Civilă cubaneză,
 • informarea prin mijloace audiovizuale şi Internet (http://www.nhc.noaa.gov/) privind evoluţia fenomenelor meteo.

 

Informaţii turistice

În marile hoteluri şi aeroporturi există puncte de informare turistică şi puncte de lucru ale agenţiilor de turism care oferă servicii specializate.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal