Comisia ia noi măsuri menite să promoveze operele audiovizuale europene și să protejeze publicul vulnerabil

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Comisia ia noi măsuri menite să promoveze operele audiovizuale europene și să protejeze publicul vulnerabil

Comisia a adoptat in data de 2 Iulie 2020 orientări menite să ajute statele membre să pună în aplicare Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale. Orientările vor oferi un instrument practic pentru a se asigura promovarea operelor europene în conținutul media audiovizual, sprijinindu-se astfel diversitatea culturală și o ofertă mai variată pentru consumatorii europeni. De asemenea, orientările vor contribui la asigurarea unei protecții sporite a utilizatorilor serviciilor video la cerere și ai platformelor de partajare a materialelor video, în special împotriva discursului de incitare la ură și a conținutului dăunător.

Vicepreședinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager, a declarat: `Normele audiovizuale revizuite vor constitui un instrument cu ajutorul căruia utilizatorii vor fi protejați împotriva conținutului dăunător. Totodată, grație acestor norme, întreprinderile, casele de producție și alte proiecte mediatice europene vor putea să creeze și să promoveze opere produse în Europa, astfel încât consumatorii să beneficieze de o gamă mai largă de produse și servicii.`

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: `Valorificăm la maximum potențialul dinamicului sector al mass-mediei audiovizuale, în beneficiul nostru, al tuturor – cetățeni, întreprinderi, creatori și autori -, prin orientarea industriei noastre mass-media către servicii mai inovatoare, prin promovarea culturii europene în cadrul cataloagelor la cerere și prin protejarea copiilor noștri și a altor utilizatori vulnerabili împotriva conținutului online ilegal și dăunător.`

Statele membre ale UE au obligația de a transpune Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale în legislația națională până la 19 septembrie 2020. Orientările nu sunt obligatorii, dar se preconizează că vor contribui la punerea în aplicare armonizată și la asigurarea respectării directivei menționate. Orientările prezintă opiniile Comisiei referitoare la modul în care ar trebui să se aplice anumite concepte specifice pentru a se asigura o punere în aplicare coerentă a normelor privind mass-media în toate statele membre.

Orientările fac parte din activitatea mai amplă a Comisiei care vizează definirea unor responsabilități mai clare pentru platformele de comunicare socială și platformele online și sunt complementare viitorului pachet legislativ privind serviciile digitale, care face în prezent obiectul unei consultări publice.

Comisia a adoptat astăzi două seturi de orientări:

Orientări privind operele europene

Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale a consolidat obligațiile de a promova filmele și emisiunile de televiziune europene în cadrul serviciilor la cerere, care trebuie să aloce cel puțin 30 % din cataloagele lor conținutului european și să asigure vizibilitatea acestuia. Totodată, în temeiul directivei menționate, statele membre sunt autorizate, în anumite condiții, să solicite furnizorilor de servicii mass-media stabiliți într-un alt stat membru, dar care vizează publicul de pe teritoriul lor, să contribuie din punct de vedere financiar la producția de opere europene.

Orientările includ și o metodologie recomandată pentru calcularea cotei de 30 % de conținut european în fiecare catalog național, pe baza titlurilor filmelor și a sezoanelor serialelor de televiziune. Orientările clarifică totodată definiția `nivelului scăzut de audiență` și cea a `cifrei de afaceri reduse`, pentru a-i scuti pe furnizorii mai mici de obligațiile privind promovarea operelor europene și, prin urmare, pentru a nu submina dezvoltarea pieței și pentru a nu împiedica intrarea unor noi actori pe piață.

Orientări privind platformele de partajare a materialelor video

Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale extinde standardele UE privind conținutul ilegal și dăunător la platformele de partajare a materialelor video, inclusiv la servicii cum ar fi platformele de comunicare socială, în cazul cărora furnizarea de conținut audiovizual nu reprezintă scopul principal al serviciului, însă constituie o funcționalitate esențială. Prin urmare, actorii online vor trebui să se asigure, la fel ca și actorii tradiționali din sectorul mass-media, că utilizatorii sunt protejați împotriva discursului de incitare la ură și că minorii nu sunt expuși unui conținut dăunător. Platformele online trebuie să ia măsuri împotriva conținutului semnalat care incită la violență, la ură și la terorism și să asigure caracterul adecvat al publicității și al plasării de produse în cadrul programelor pentru copii.

În acest context, orientările oferă statelor membre un set de instrumente care le ajută să stabilească ce servicii online ar trebui să intre sub incidența cadrului mediatic european. De asemenea, orientările conțin o listă de indicatori relevanți pe care statele membre îi pot utiliza atunci când evaluează dacă, în cazul unei platforme online, conținutul audiovizual este un element esențial, și nu doar o componentă minoră sau auxiliară. În plus, orientările iau în considerare caracterul dinamic al mediului platformelor online și, prin urmare, urmăresc să asigure flexibilitatea în acest domeniu.

Context

Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale a fost adoptată în 2018 pentru a se ține seama de evoluția peisajului mediatic din Europa. Aceasta contribuie la un mediu de reglementare mai echitabil pentru toți actorii din domeniul serviciilor mass-media audiovizuale din întreaga UE și asigură o mai bună protecție a publicului atunci când accesează conținutul media audiovizual, inclusiv în mediul online.

În plus, directiva revizuită extinde anumite norme ale UE la platformele de partajare a materialelor video, inclusiv la anumite platforme de comunicare socială și la alte servicii în cazul cărora furnizarea de conținut audiovizual constituie o `funcționalitate esențială`. Aceste servicii au obligația de a lua măsuri pentru a-și proteja utilizatorii împotriva conținutului ilegal și dăunător. Directiva menționată prevede obligații consolidate de promovare a operelor europene în cadrul serviciilor la cerere, care trebuie să aloce cel puțin 30 % din cataloagele lor conținutului european și să îl pună în evidență.

Conform directivei menționate, Comisia trebuie să furnizeze, atunci când este necesar, orientări privind aplicarea practică a criteriului `funcționalității esențiale` prevăzut în definiția platformelor de partajare a materialelor video, privind calcularea cotei de opere europene, precum și privind definiția nivelului scăzut de audiență și cea a cifrei de afaceri reduse, pentru acordarea scutirilor conexe. Prin urmare, astăzi au fost publicate două seturi de orientări, în urma consultării cu reprezentanți relevanți ai statelor membre ale UE (reuniți în cadrul Comitetului de contact). Opiniile părților interesate, în special în ceea ce privește aspecte tehnice punctuale, au fost colectate în cadrul unei consultări publice specifice, care a avut loc în lunile februarie și martie 2020.

Sursa: europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu