• Mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare și de administrare;
  • Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții ori compromisuri, pentru a putea intenta acțiuni în justiție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres (mandat special).

Care sunt obligațiile mandatarului?

  • executarea mandatului: mandatarul nu poate să depășească limitele stabilite prin mandat.
  • diligența: dacă mandatul este cu titlu oneros mandatarul este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar.

Dacă mandatul e cu titlu gratuit mandatarul este obligat să-l îndeplinească cu diligența pe care o manifestă în propriile afaceri;

  • să dea socoteală: orice mandatar este ținut să dea socoteală despre gestiunea sa și să remită mandantului tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale;
  • substituirea făcută de mandatar: mandatarul este ținut să îndeplinească personal mandatul, cu excepția cazului în care mandantul l-a autoriza expres să-și substituie o altă persoană în executarea în tot sau în parte amandatului.

Care sunt obligațiile mandantului?

  • să pună la dispoziția mandatarului mijloacele necesare executării mandatului;
  • mandantul este obligat să repare prejudicial suferit de către mandatar în executarea mandatului;
  • dacă mandatul este cu titlu oneros mandantul este obligat să plătească mandatarului remunerația, chiar și în cazul în care, fără culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi executat.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu