Persoana fizică se bucură de capacitate de folosinţă şi de capacitatea de exerciţiu.

1. Ce înseamnă capacitatea de exercițiu?

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile.

2. Când se dobândește capacitatea de exercițiu?

Capacitatea de exerciţiu îmbracă două forme: capacitatea de exercițiu restrânsă și capacitatea de exercițiu deplină.

  1. Capacitatea de exerciţiu restrânsă aparține minorului care a împlinit vârsta de 14ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă.

Minorul care are capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur doar acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum şi acte de dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor, în timp ce pentru restul actelor (precum actele de dispoziţie, acte de administrare care îl pot prejudicia), minorul are nevoie de încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, şi de autorizarea instanţei de tutelă.

Regimul unor acte ale minorului: Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legii speciale, dacă este cazul. În acest caz, minorul exercită singur drepturile şi execută tot astfel obligaţiile izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite.

  1. Capacitatea de exerciţiu deplinăî ncepe la data când persoana devine majoră.

Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.

Minorul căsătorit dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu. Minorii se pot căsători, în mod excepţional, de la vârsta de 16 ani.

Capacitatea de exerciţiu anticipată. Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie. Dovada capacităţii de exerciţiu anticipate se face cu hotărârea judecătorească emisă de instanţa de tutelă.

InfoCons (www.infocons.ro), Asociație pentru Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu