Protecţia consumatorilor, care înseamnă promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor, se realizează prin autoprotecţie individuală şi asociativă, şi, respectiv, de către instituţiile statului, prin protecţie directă a activităţilor de reglementare, supraveghere şi control şi protecţie indirectă prin informarea şi educarea consumatorilor şi sprijinirea asociaţiilor de consumatori.

În România capacitatea de autoprotecţie este scăzută pe de o parte din cauza nivelului redus de informare şi educare a consumatorilor şi, pe de altă parte, a blocării procesului de structurare asociativă a acestora şi incapacităţii asociaţiilor existente de a desfăşura programe şi campanii eficiente.

Dintre factorii care frânează devenirea autoprotecţiei drept calea principală de protecţie, fiind cea mai sigură, mai eficientă şi mai puţin costisitoare pentru stat, enumerăm :

– pierderea spiritului şi comportamentului civic, prin inocularea mentalităţii de asistat în perioada dictaturii comuniste, cu efecte ca : dezinteres şi pasivitate faţă de problemele comunităţii ; neîncredere în reuşita iniţiativelor de acţiune civică ; disponibilitate foarte scăzută pentru prestarea de activităţi voluntare în folosul cetăţenilor ; lipsa liderilor de opinie la nivelul comunităţilor locale ; dificultatea de atragere a consumatorilor ca membri ai asociaţiilor ;

– atitudinea, în general, potrivnica faţă de structurile societăţii civile, specifică funcţionarilor publici, multiplicată la noi de mentalitatea autocrată a unora dintre cei numiţi sau aleşi să conducă instituţiile administraţiei publice centrale şi locale ;

– lipsa de pricepere în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor asociaţiilor de consumatori şi, în primul rând, în elaborarea de proiecte viabile, ca premisă pentru identificarea şi atragerea de resurse logistice, materiale, financiare şi umane.

Având în vedere cele de mai sus, InfoCons, sub egida Federaţiei Asociaţiilor pentru Apărarea Drepturilor Legitime ale Consumatorilor, desfăşoară Campania Naţională ‘O 9 ATITUDINE’, care vizează:

  • agenţii economici, în sensul conştientizării de către reprezentanţii lor a:

– obligaţiilor privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

– responsabilităţii pe care o au în a sesiza organele în drept privind cazurile de nerespectare a legislaţiei,cu risc ridicat pentru viaţă, sănătatea şi securitatea consumatorilor;

– necesităţii de a contribui la ridicarea nivelului de informare şi educare a consumatorilor, ca factor de promovare a concurenţei loiale; (ex: prin alocarea către asociaţii de consumatori a 3% din cifra de afaceri, drept sponsorizare, conform legislaţiei în vigoare);

– rolului benefic al dezvoltării relaţiilor de parteneriat dintre organizaţiile patronale, profesionale şi organizaţiile de consumatori, pentru rezolvarea problemelor lor, inclusiv a litigiilor dintre agenţii economici şi consumatori;

  • instituţiile statului şi a reprezentaţiilor lor, pentru:

– promovarea intereselor consumatorilor în toate politicile lor;

– rezolvarea rapidă a cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor;

– dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile de consumatori şi sprijinirea acestora în activităţile pe care le desfăşoară

  • consumatorii, pentru:

– cunoaşterea drepturilor pe care le au în calitatea de consumatori;

– a nu renunţa la apărarea drepturilor atunci când le-au fost încălcate, solicitând agenţiilor economici repararea prejudiciilor, după caz, conform legislaţiei în vigoare şi/ sau făcând reclamaţii la organele cu atribuţii, respectiv, la asociaţiile de consumatori;

– a proteja alţi consumatori, sesizând orice neregulă constatată pe piaţă, cu privire la oferta de produse şi servicii;

– a deveni membri ai unei asociaţii sau să-şi constituie o asemenea organizaţie care le apără mai eficient drepturile şi interesele;

– a aloca 2 % din impozitul pe venitul anual, unei asociaţii de consumatori, conform legislaţiei în vigoare, contribuind astfel la întărirea capacităţii acestora de a-i apăra.

O 9 ATITUDINE înseamnă asumarea de către agenţii economici, instituţiile statului şi consumatori a celor prezentate mai sus şi devenirea lor ca practici şi deprinderi comportamentale .

O 9 ATITUDINE se va manifesta atunci când majoritatea cetăţenilor, vor conştientiza calitatea lor de consumatori şi vor acţiona, în raport de statutul lor profesional şi social, pentru apărarea drepturilor şi intereselor corespunzătoare acesteia.

Campania Naţională ‘O 9 Atitudine!’ se desfăşoară în perioada 15 martie 2007 – 15 martie 2013 prin lansarea unui clip video sub egida acestei campanii, a unui spot radio, tipărirea şi diseminarea informaţiilor prin afişe şi pliante, organizarea de evenimente la nivel naţional în cele 8 Euroregiuni. Pliantele şi afişele sunt diseminate în instituţiile de stat la nivel central şi local, unităţi de învăţământ universitar, preuniversitar şi preşcolar, cu ajutorul Confederaţiilor Sindicale în marile întreprinderi, în marile centre comerciale (Ex.: magazinul Unirea Shopping Center din Bucureşti unde organizaţia noastră deţine un Centru de informare) şi în Centrele de Informare şi Consultanţă ale organizaţiei (peste 350 de locaţii la nivel naţional), cu ocazia evenimentelor, seminariilor şi simpozioanelor organizate de A.N.P.C.P.P.S. România.

Materiale de educare şi informare a consumatorilor de pe teritoriul României în diverse domenii:

Materiale de educare şi informare a consumatorilor privind pensiile private

– Afişe

afis-pensii-private-11afis-pensii-private-21afis-pensii-private-31afis-pensii-private-41

– Card de pensii private

card-pensii-private-fata1card-pensii-private-verso1

– Pliant

pliant-pensii-private_interior1pliant-pensii-private_exterior1

– Plicuri

plic-pensii-private-41plic-pensii-private-11plic-pensii-private-21plic-pensii-private-31

plic-pensii-private-51plic-pensii-private-61

Servicii medicale – Drepturile pacientilor

pliant-drepturile-pacientilor-fata
Pliant Drepturile Pacienţilor - Faţă
pliant-drepturile-pacientilor-verso
Pliant Drepturile Pacienţilor - Verso

Afisul 1afis-a2-drepturile-pacientilor-21

card-drepturile-pacientilor-fatacard-drepturile-pacientilor-verso

Asigurarea locuinţei

afis-a2_v1afis-a2_v2afis-a2_v3card-asigurarea-locuintei

pliant-a4-asigura-locuinta-exteriorpliant-a4-asigura-locuinta-interior

Publicitatea înşelătoare

– Campania 1

afis-publicitate-inselatoarecard-publicitatea-inselatoarepliant-publicitate-inselatoare_exterior-c1pliant-publicitate-inselatoare_interior-c1

– Campania 2

pliant-publicitatea-inselatoare_interior-c2pliant-publicitatea-inselatoare_exterior-c2

Drepturile fundamentale ale consumatorilor

drepturile_fundamentale_afis_1drepturile_fundamentale_afis_2drepturile_fundamentale_afis_3drepturile_fundamentale_pliant_fatadrepturile_fundamentale_pliant_verso

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană

protectia_consumatorilor_ue_fataprotectia_consumatorilor_ue_verso

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană – 10 Principii fundamentale

– Campania 1

a4-10-principii-fundamentale_exteriora4-10-principii-fundamentale_interior

– Campania 2

10_principii_fata_campania_210_principii_verso_campania_2

– Campania 3

10_principii_fata_campania_310_principii_verso_campania_3

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană – Etichetare / Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor

– Campania 1 – ‘Informare – Etichetare

etichetare_informare_fata_campania_1etichetare_informare_verso_campania_1

– Campania 2 – ‘Etichetare – Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor’

etichetare_informare_fata_campania_2etichetare_informare_verso_campania_2

– Campania 3 – ‘Cum se citeşte o etichetă?’

cum-se-citeste-o-eticheta_extcum-se-citeste-o-eticheta_int

– Campania 4 – ‘Etichetare – Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor, termeni, definiții, simboluri’ (construcții, grădinărit)

pliant-a4-constructii_gradinarit_exteriorpliant-a4-constructii_gradinarit_interior

Campania ‘Alege sănătos’

afis-a2_alege-sanatos_v1afis-a2_alege-sanatos_v2afis-a2_alege-sanatos_v3afis-a2_alege-sanatos_v4

magnet-frigider-cu-bloc-notessemn-de-carte_v1semn-de-carte_v2semn-de-carte_v3semn-de-carte_v4semn-de-carte_v5

‘Trăieşte sănătos’

pliant-a4-traieste-sanatos_mananca-sanatos_exterior1pliant-a4-traieste-sanatos_mananca-sanatos_interior1pliant-a4-traieste-sanatos_obezitatea_interior1pliant-a4-traieste-sanatos_obezitatea_exterior1

‘Doza zilnică recomandată’

pliant-a4_dzr-alege-sanatos_si-tu-poti_exteriorpliant-a4_dzr-alege-sanatos_si-tu-poti_interior

‘Termeni, simboluri, produse alimentare’

pliant-a5-termeni-definitii-fatapliant-a5-termeni-definitii-versopliant-a4_termeni_definitii_exteriorpliant-a4_termeni_definitii_interiorpliant-a4-simboluri_termeni_produse-alimentare_exteriorpliant-a4-simboluri_termeni_produse-alimentare_interiorpliant-a4-simboluri-termeni-definitii-1_produse-alimentare_exteriorpliant-a4-simboluri-termeni-definitii-1_produse-alimentare_interior

Supliment ‘InfoCons’ – educare si informare in domeniul produselor alimentare

Supliment produse alimentare

Termeni, simboluri textile

pliant-a4-simboluri-textile_exteriorpliant-a4-simboluri_textile_interior

Termeni, simboluri produse electrice-electronice

pliant-a4-simboluri-electrice_electronice_exteriorpliant-a4-simboluri-electrice_electronice_interior

Drepturile consumatorilor de gaze naturale

gaze_naturale_fatagaze_naturale_verso Drepturile consumatorului de energie

energie_fataenergie_verso

Contracte – ai grija ce semnezi!

afis_contracteai-grija-ce-semnezi_exteriorai-grija-ce-semnezi_interiorcard-fata_contracte_ai-grija-ce-semnezicard-verso_contracte_ai-grija-ce-semnezi

Contrafaceri – ‘Feriţi-vă de ţepe!’

pliant-a4-contrafaceri_exterior-v1pliant-a4-contrafaceri_interior-v1pliant-a4-contrafaceri_exterior-v2pliant-a4-contrafaceri_interior-v2contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v1contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v2contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v3contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v4card-contrafaceri_v1card-contrafaceri_v2card-contrafaceri_v3card-contrafaceri_v4

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Leasing

servicii-financiar-bancare-leasing_exteriorservicii-financiar-bancare-leasing_interior

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal